Zeka Geriliği

Kişisel toplumsal, ince motor,dil ve kaba motor alanlardan en az ikisinde bariz gelişme geriliği durumu ‘psikomotor gerilik’ olarak tanımlanır. Sıklığı %5-10’dur. Birinci beş yaşta bu terminoloji kullanılırken beş yaş sonrası devirde ‘mental motor gerilik’ olarak isimlendirilmektedir. Altta yatan birçok neden olabilir. Kromozom anomalileri (down sendromu, frajil X),doğumsal metabolik hastalıklar, beyin gelişim bozuklukları, annenin kronik hastalığı ve gebelikte maruz kaldığı riskler, prematürelik, güç doğum ve doğumda oksijensiz kalma, santral hudut sistemi enfeksiyonları, malnütrisyon, geçirilmiş baş travması bu duruma yol açabilir.

Zeka geriliğinin toplumdaki sıklığı %2-3’dür. Hudut, hafif, orta, ağır ve çok ağır zeka geriliği olarak sınıflanır. Hastaların %80’i hafif zeka geriliği, %10’u orta zeka geriliği, %1-2’si ağır zeka geriliği grubundadır.Bazı hastalarda tüm basamaklarda gerilik olarak değil izole lisan geriliği yahut izole motor gerilik görülebilir. Öteki gelişim alanları olağan olup motor gecikme (baş denetimi, takviyesiz oturma ve yürümede gecikme) gösteren süt çocuklarında sıklıkla hipotonisite (gevşeklik) mevcuttur. Bir kısmında ise kas hastalığı kendisini motor gelişim geriliği (özellikle yürümede gecikme) olarak gösterir.

Altı ay ile 6 yaş ortası çocuklarda Türk çocuklarına nazaran standardize edilmiş Denver II gelişim tarama testi kullanılarak şahsî toplumsal, lisan, ince ve kaba motor alanlarda yaşıtlarına nazaran durumu test edilmekte, ayrıyeten birinci 3 yaşta Bayley III testi ile de detaylı inceleme yapılabilmektedir. Altı yaştan sonrası çocuklarda WISC-R testi ile IQ değerlendirmesi yapılmaktadır.

Başa dön tuşu