Şan Terapisi

Şarkı sesine yönelik olarak yapılan şan sesi terapisi, konuşma sesi için uygulanan ses terapisi ile benzeri tedavi prensiplerini içerir. Şan sesi terapisinde temel olarak müzik söylemede meseleye yol açan faktörlere odaklanılır. Müzik söyleme tekniği rehabilitif bir bakış açısı ile gözden geçirilir, bu sırada altta yatan ses telleri ve öteki gırtlak kaslarının yapısal yahut işlevsel (kullanıma bağlı) sorunları göz önünde bulundurulur.

Şan sesi terapisinin gayesi nedir?

Şan sesi terapisinde şan eğitim teknikleri kullanılmakla birlikte temel amaç, sesi güzelleştirmek, eğitmek DEĞİL, ses sorununu tedavi ve rehabilite etmektir. Müzik sesine ilişkin sorunu ortadan kaldırmak, müzik sesinin kalitesini arttırmak, sese dayanıklılık ve sağlamlılık kazandırmak, müzik sesi sıhhatini korumak ve gelecekteki muhtemel sorunları önlemek için müzik söyleme tekniği üzerinde çalışılır.

Şarkıcılar dışında oyuncu, öğretmen, davet merkezi çalışanları, imam-müezzin üzere “uzun süreli” ve “ağır bir ses yükü” altında çalışan profesyonel ses kullanıcılarında da şan sesi terapisinin tedavide ek rolü olabilir. Bu küme hastalarda konuşma sesi ile ilgili sorunlarda ses terapisi tamamlandıktan sonra, sesin sağlamlılığını sürdürmek ve “ağır mesleksel ses yüküne” dayanıklılığını arttırmak için şan sesi terapisi faydalı olacaktır.

Şan sesi terapisi hangi müzik çeşidinde söyleyen hastalara uygulanır?

Şan sesi terapisi farklı müzik cinslerini (sanat müziği, arabesk, pop, halk müziği, opera, müzikal , rock gibi) icra eden tüm müzikçilerde uygulanabilir. Terapide maksat, kişinin icra ettiği müzik tipinde kendi TARZINI BOZMADAN sağlıklı bir sese kavuşması ve bu sesle müzik söylemeyi sürdürmesidir. 

Şan sesi terapisinde ne cins antrenmanlar yapılır?

Şan sesi terapisinde kullanılan antrenmanlar ses eğitiminde kullanılan idmanlarla iştirakler gösterir. Bunlar, nefes antrenmanları, postür çalışmaları, rezonans ses odaklama çalışmaları, dudak/dil trill çalışmaları, sestenuto (ton tutma), glissando (ses kaydırma), staccato (kesik kesik)- legato (bağlı) ve nüans çalışmaları, odaklama idmanları, anchor (ankor) çalışmaları, oktav genişletme idmanları üzere şan egzersizleridir. Kişinin ses meselesine nazaran kullanılan antrenmanlar ve antrenmanların uygulama sırası değişmektedir. 

Şarkıcı/hasta bir atlet üzere çalıştırılır, ses üretim sistemini sağlıklı biçimde ve tam kapasite ile uygulaması hedeflenir. Terapi ile yanlış ses üretim alışkanlıkları düzeltilir ve hastalığın tekrar etmesi önlenmiş olur. Seanslarda hastaya bir ekip mesken idmanları ödev biçiminde verilir, hastanın verilen bu konut ödevlerini sistemli olarak  uygulaması gereklidir.

Şan sesi terapisini kimler uygulamaktadır?

Şan sesi terapisini uygulayan uzmanlar sıklıkla şan eğitmenleridir. Bu eğitmenler çoklukla şan sesi eğitiminde belli bir deneyime sahip olan, kendileri de icracı olan şahıslardır. Fakat her şan sesi eğitmeni/öğretmeni şan sesi terapisi UYGULAYAMAZ.

Şan terapisi yapan şan eğitmeninin gırtlak anatomisi, fonasyon fizyolojisi, ses sorunları teşhis ve tedavisi konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olması elzemdir. Ses hastalıkları konusunda yetkinliği olan bir ses hekimi ile klinik gözlemlerde bulunmuş olmalı, doktorla yakın temas halinde çalışmalıdır. Ses hastalıkları ve şan sesi, zedelenmiş-hastalıklı sesleri rehabilite etmek bahislerinde ek eğitimler almış olması gereklidir. 

Unutulmamalıdır ki  şan sesi terapisi bir tedavi ve rehabilitasyon usulüdür, bu yüzden şan sesi terapisinin yetkinliğe sahip kişi tarafından tabiple klinik işbirliği yapabileceği bir ortamda gerçekleştirilmesi gereklidir.

Başa dön tuşu