Omurganın Dejeneratif Hastalıkları

Omurganın dejeneratif hastalıkları yaşlanma süreci ile ilişkili durumlardır. Son periyotlarda tıptaki gelişmeler ve hastalıklara yönelik teşhis ve tedavi sistemlerinin ilerlemesi ile toplumdaki yaşlı popülasyonda artış meydana gelmiş ve buna bağlı senilite ile bağlantılı omurganın dejeneratif hastalıklarında da artış oluşmuştur. Bununla ilişkili olarak omurganın dejeneratif hastalıklarının tedavisine yönelik çalışmalar süratle artmaktadır. Yaş ilerledikçe omurlar ortasında yer alan disk dokusu yaşlanmaya, içerisindeki sıvı ölçüsü azalmaya başlar. Omurlar ortasındaki disk dokusunun dejenerasyonu ile omurgadaki dejenerasyon (bozulma ve yaşlanma) süreci başlamış olur. Disk yapısının bozulması sonrasında omurlar ortasındaki eklemlerde dejenerasyonlar ve eklem kapsüllerinde gevşemeler oluşur. Diskin dejenerasyonu sürecinde birinci karşılaştığımız durumlar disk dokusunun dış kısmını oluşturan annulus fibrosus dokusunda yırtıklar ve disk herniasyonlarıdır.

Dejeneratif disk hastalığı tablosu annuler yırtıkların ilerlemesi ve diskin iç yapısında bozulmalar ile seyreder. Ağrılı bir durumdur. Disk herniasyonları (bel fıtığı) disk dokusunda dejenerasyon sonucunda oluşabilir; lakin disk herniasyonları dejeneratif disk hastalığından teşhis ve tedavi olarak farklılıklar gösterir. Bu dejeneratif süreç şayet ilerlerse karşımıza omurilik kanalında daralma (spinal stenoz), omurların birbiri üzerinde kayması (spondilolistezis) ve dejeneratif skolyoz tabloları çıkabilir. Omurganın üstte bahsedilen dejeneratif hastalıkları ekseriyetle orta yaştan sonra (50- 55 yaş sonrasında) ilerliyerek karşımıza çıkar ve epeyce ağrılı bir süreçtir. Cerrahiye hastaları götüren neden ekseriyetle uygulanan cerrahi dışı tedavilere karşın (ilaç tedavisi, fizik tedavi, epidural steroid uygulamaları gibi) hastanın ağrılarının geçmemesi ve ilerlemesidir. Bu durum hastaların hayat kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Ağrı artışı ile birlikte çoklukla radyolojik olarak hastaların omurgalarındaki bulunan patolojileri (kayma, skolyoz ve kanal darlığı) ilerlemektedir. Omurganın dejeneratif hastalıklarında her hasta başka olarak kıymetlendirilir ve cerrahi karar kademesinde riskler ve cerrahi yararlar ayrıntılı olarak hastalar ve yakınları ile görüşülerek karar verilir. Karar verme sonucunda uygulanacak tesirli cerrahi tedaviler ile hastaların ağrılarında azalma ve hayat kalitelerinde artma gözlenecektir.

Başa dön tuşu