Epileptik Nöbet

  • Epileptik Nöbet

Epileptik nöbet, bir gurup beyin hücresinin ani olağandışı ve çok boşalımına bağlı olarak süreksiz bulgu ve şikayetlerin ortaya çıkmasıdır.

İlk defa hipokrat tarafından bir beyin hastalığıolarak düşünülen epilepsi ise, beynin epileptik nöbetler oluşmasına yatkınlığı ve bu durumun bilişsel, piskolojik ve toplumsal sonuçlarının görülebileceği klinik bir tablodur. Epilepsi varlığından kelam edebilmek için en az bir nöbetin geçirilmesi gerekir. Birebir vakitte en az bir nöbet geçirilmesine ek olarak beyinde gelecekte nöbet geçirme mümkünlüğünü artıran bir bozukluğun bulunmasıda temel kavramdır.

Epilepsi hayli sık görülür. Çeşitli çalışmalarda toplumda görülme sıklığı birde 5-8 ortasında bulunmuştur.görülme sıklığı bir yaşın altındaki çocuklarda fazladır. Hadiselerin % 30-35 ‘de belli neden saptanabilmiştir. 15 yaş altında en sık nedenler doğumsal yapısal bozukluklar, travma ve oksijen azlığına bağlı gelişen beyin hasarlardır.

Epileptik nöbet geçiren birhastayı değerlendirirken birinci yapılması birinci yapılması gerekenlerden biri nöbetin tipini saptamaktır. Nöbetlerin sınıflandırılması uygun anti epileptik ilaç seçiminde çok kıymetlidir.

Epilepsi tanısı olan hastaların % 20’si epilepsi dışı nedenlere bağlıdır. Senkop (bayılma), kasılma nöbeti, tekrarlayıcı baş dönmeleri, tikler, öfke nöbetleri ve masturbasyon üzere durumların epilepsiden ayırt edilmesinde EEG kıymetlidir. Tıpkı hastada her iki durumunda olabileceği akılda tutulmalıdır.

Epilepsi kronik, tekrarlayıcı bir olaydır. Hastaların %60-70’inde hastalık kısa müddette ilaçla denetim altına alınabilir. EEG ‘deki değişikler bazen daha uzun müddette kaybolur. Tedaviye tam nöbet denetimini izleyen 2-4 yıl bir bir müddet devam etmek gereklidir.

  • Kafein,
  • Kola,
  • Alkol,
  • Uykusuzluk,
  • Açlık
  • Aşırı egzersiz

Gibi nöbeti uyaran faktörlerden uzak durulması gerekir.

Antiepileptiklerin yavaş yavaş azaltılarak kesilmesinden sonra 2-5 yıl içinde nöbetlerin tekrarlamaması kesin tedavi olduğunun göstergesidir. Nöbetler ne kadar erken tanımlanır ve antiepileptiklere karşılık verirse gidiş o kadar uygundur.

Bir çocuk tabibinin unutmaması gereken, EEG raporunda söz edilen anormalliklerin birtakım özel durumlar dışında lakin klinik bulgularla uyumlu olduğu vakit manalı olduğudur. Öte yandan EEG anormalliği tespit edilen tüm olayların bir çocuk nöroloğu ile konsulte edilmesi yararlı olacaktır.

Başa dön tuşu