Kulak Akıntısı

Erişkinlerde ve çocuklarda kulak akıntısının kaynağı dış kulak yolu, orta kulak ve mastoid kavite(kulağın içinde bulunduğu kemiğin havalı boşluklu kısmı) kaynaklı olabilir ve çok çeşitli sebepleri vardır. Çocuklarda kulak akıntısı sıklıkla akut orta kulak enfeksiyonunun kulak zarında oluşan süreksiz delik aracılığı ile dış kulak yolundan gelmesi ile yada kronik orta kulak iltihabına bağlı kalıcı kulak zarı deliğinden dış kulak yolundan gelmesi ile oluşur. Erişkinlerde ise sıklıkla dış kulak yolu iltihabı ya da kalıcı kulak zarı deliği olan hastalarda kronik orta kulağı iltihabına bağlı oluşur.

Dış kulak yolu kaynaklı kulak akıntısı

Dış kulak yolu iltihapları:

Genelde dış kulak yoluna travma yada yüzmeyi takiben dış kulak yolunda oluşan iltihap sonucu kulak akıntısı olabilir. Dış kulak yolu travması dış kulak yolunun pamuklu kulak çubukları yada öbür bir yabancı cisimle kulak karıştırılması, basınçlı su ile kulak yıkaması, kulak içi işitme aygıtları ve hatta kulaktan ölçüm yapan ateş ölçerler nedeniyle olabilir. Dış kulak yolu iltihabında akıntı ile birlikte ağrıda vardır. 

Dış kulak yolun enfeksiyonu bakteri, virüs ve mantar sebepli olabilir.

 Nekrotizan otitis ekstena olarak isimlendirilen bir dış kulak yolu 

enfeksiyonu epey az görülür. Bu hastalık çocuklarda erişkinlerden daha  az görülür. Ekseriyetle bağışıklığın baskılandığı durumlar, genel sıhhat durumu berbat, diyabetik(şeker hastalığı) hastalarda görülür.

Dış kulak yolu iltihabı nadiren bölgesel bir enfeksiyonun kulağa yayılımı halinde oluşur. Birincil olarak diş ve  tükrük bezinin(patotis) iltihabının dış kulağa yayılımı formunda olur etken aktinomices israeli isimli bir bakteridir. Cerrahi olarak debridman(canlılığını kaybetmiş dokuların temizlenmesi) ve uzun müddetli antibiyotik kullanılarak tedavi edilir.

Dış kulak yolunun kronik dermatit ve egzemalarıda  iltihaplı kulak akıntısı sebebidir. Bakteriyel yada mantar enfeksiyonlarının bu durumun üstüne binmesi durumu karışıklaştırabilir. Dış kulak yolu cildinin bu hastalığında ağrısız kronik akıntı olur. Bu egzema durumuna yakın vakitte dış kulak yoluna  uygulanan antibiyotikli yada öteki içerikli damlalarda neden olabilir.

Birinci brankiyal kleft(kanalının açıklığının dış kulak yoluna yada kulak önüne  açılan doğuştan olan kulak anomalisi) kistlerinin enfeksiyonu nadiren de olsa dış kulak yolundan gelen akıntının sebebi olabilir.

Dış kulak yolundan kaynaklanan tümörler dış kulak yolu akıntısı nedeni olabilirler.

Dış kulak yolunun kolesteatomları(kulağınızın orta kısmında, kulak zarının gerisinde gelişebilen olağandışı, kansersiz bir cilt büyümesidir. Bu bir doğum kusuru olabilir, lakin en çok sıkça tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanır. Bir kolesteatoma çoklukla eski deri katmanlarını tutan bir kist yahut kesesi olarak gelişir) öbür bir dış kulak yolu kaynaklı akıntı sebebidir.

Kulak zarı, orta kulak ve mastoid boşluk kaynaklı kulak akıntısı

Eğer fizik muayenede dış kulak yolu kaynaklı akıntı sebebi bir durum yoksa kaynak kulak zarı, orta kulak yada  mastoid boşluk olabilir.

Granuler mirinjit:

Kulak zarında  ender görülen, sebebi bilinmeyen  inflamatuvar bir süreçtir. Granulasyon dokusu ve mukozalaşmış epitel zar üzerinde yamasal biçimde görülür. Şayet enfekte olmadıysa ince, şeffaf  bir akıntıya neden olur.

Akut orta kulak iltihabı:

Akut orta kulak iltihabında akıntı kanlı, mukusla karışık yada iltihap renginde olabilir ve kısa periyodiktir. Kulak ağrısı iltihaplı akıntı sonrası azalır. Ayrıyeten kulak zarına tüp tatbiki yapılmış hastalarda çabucak sonrasında yada ileri zamanda  kanlı, iltihaplı akıntı olabilir. Kulak tüpüne bağlı olan akıntı tüp açıklığının kapanmasına, yüzme yada banyo sonrası orta kulağın iltihap kapmasına yada geniz bölgesindeki iltihabın östaki borusu vasıtasıyla orta kulağa taşınmasına bağlı olabilir.

Koalesan yada kronik bakteriyal otomastoidit:

Kulağımızın içinde bulanan kemiğin ismi temporal kemiktir. Mastoid bu kemiğin bir modülüdür. Bu parça  içerisinde havalı boşluklar mevcuttur. Bu boşlukları iltihabı durumları mastoidit olarak isimlendirilir.

Akut ve kronik orta kulak iltihabının ihmal edilmesi yada yetersiz tedavisi sonucu koelesan yada otomastoidit gelişebilir. Bu durum kulak ardındaki mastoid bölgede hassasiyet, kulak ağrısı ve iltihaplı kulak akıntısı olarak bulgu verir. Bu durumda dış kulak kanalı ağrılı ve şiştir, kulak kepçesi aşağı yanlışsız yönlenir, kulak gerisinde ağrı ve şişlik vardır, sistemik ateş bulgulara eşlik eder. Şayet kulak ve intrakraniyal(kafa içi) komplikasyonları  gelişirse bu durumlara bağlı belirtilerde bu bulgulara eklenir.

Kolesteatomlar:

Kolestetom  orta kulakta, kulak zarının gerisinde, dış kulak yolunda  gelişebilen olağandışı, kansersiz bir cilt büyümesidir. Bu bir doğum kusuru olabilir, fakat en çok sıkça tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanır. Bu durum çocuklarda ve erişkinlerde ağrısız, tekrarlayan iltihaplı kulak akıntısı sebebidir. Uzun vakittir olan işitme kaybı bu duruma eşlik eder. Şayet kolesteatom dokusu etraf kemik dokuda hasar oluşturmamışsa baş dönmesi görülmez.

Granulomatöz hastalıklar:

Oldukça az görülen  Histiositozis, Wegener sendromu, Churg-Strauss sendromu, tüberküloz üzere hastalıklarda kulak tutulumu olursa kulak akıntısı görülebilir.

Tümörler:

Daha az sıklıkla kanlı yada iltihaplı kulak akıntısı sebepleri olarak dış kulak yolu ,orta kulak yada mastoid boşluktan kaynaklanan tümörleri sayabiliriz. Kulak kaşıntısı, kulakta dolgunluk yada kulak akıntısı bulguları ile karşımıza çıkabilir. Yada üzerine bakteriyel bir enfeksiyon ekleninceye kadar bulgu vermeyebilirler. 

Meme, akciğer, böbrek, prostat ve mide tümörleri potansiyel olarak kulağın içinde bulunduğu kemiğe(temporal kemik) kan yoluyla taşınarak yayılım yapabilirler. Lakin bu durum hayli azdır. Tekrar lösemi ve lenfoma nedeniyle temporal  kemik tutulumu olabilir. Temporal kemiğin tümör nedeniyle tutulumu olduğunda; mesaj tipi yada sinirsel tip işitme kaybı, kulak ağrısı, mastoidit, yüz hududu felci, iltihaplı ve kanlı kulak akıntısı görülebilir.

Beyin omurilik sıvısının kulaktan gelmesi:

Bu durum çeşitli sebeplerden daima ya da  aralıklı olabilir. Şeffaf bir sıvı bizatihi hiç bir sebep olmadan zati delik olan kulak zarından ya da evvelce konulmuş olan kulak tüpü aracılığı ile dış kulak yolundan gelebilir. Bu durum mümkün altta yatan  bir konjenital anomali yada cerrahi sonrası oluşmuş açıklık sebebi ile olur.Beyin omurilik sıvısının kulaktan gelmesi direkt travma, tümör komplikasyonu, enfeksiyon yada daha evvel geçirilmiş cerrahiye bağlı olarak da oluşabilir. Bu küme hastalar tekrarlayan menenjit atakları geçirebilirler. Bu kulaktan gelen sıvı şayet toplanabilirse içinde beta2-transferrin bakılarak teşhis konulabilir. Bu küme hastada muhtemel menenjit riskine karşı pnomokok aşısı yapılmalıdır. Temporal kemik tomografisi yapılarak mümkün altta yatan sebep görüntülenebilir.( kimi doğumsal anomaliler, kemik dokudaki yıkım, temporal kemik kırıkları) Temporal kemik beyin omurilik sıvısı sızıntısı kimi kulak cerrahileri, baş tabanı cerrahisi, serebellopontin köşe cerrahileri sonrası görülebilir. Birtakım tip temporal kemik kırıklarında kulaktan beyin omurilik sıvısı sızıntısı görülebilir.

Başa dön tuşu