Kalpte Üfürüm

Kalpte üfürüm kalp içinde hareket eden kandan ötürü oluşan ekstradan yahut farklı duyulan seslerdir. Çocuklarda çoğunlukla pak üfürüm duyulur. Üfürüm bazen doğumsal kalp hastalığının birinci bulgusu olabilir. Çocuk Kardiyolojisi uzmanınca yapılan ekokardiyografi temiz üfürüm olup olmadığı ayırt edilir.1’den 6’ya kadar derecelendirirler, 1 en hafifi ve 6 en şiddetlisidir. Üç tiptir; Sistolde (kalbin kasılması sırasında), diyastolde (kalbin gevşemesi sırasında) ya da devamlıdır (hem kasılma ve hem de gevşeme süresinde) meydana gelir.

Neler sebep olur?

Normal sağlıklı çocuklarda duyulabilir. Bu durum temiz üfürüm olarak isimlendirilir. Ateş, kansızlık, tiroit bezinin fazla çalışması üzere durumlarda da kalpte hastalık olmadığı halde ortaya çıkabilir ve buna işlevsel üfürüm denilir. Altta yatan neden tedavi edildiğinde üfürümde kaybolur. Lakin en değerlisi ise bazen çocuklardaki kalp hastalığında oskülte edilir. Üfürüm çocuklarda kalp hastalığı teşhis konulma sürecini başlatan en sık bulgudur. Çocuklarda üfürüme neden olan kalp hastalığı ya delik, darlık üzere doğuştan (konjenital) ya da sonradan edinilen (romatizmal kapak hastalığı gibi) hastalıklardır.

Çocuklarda üfürüm semptomları nelerdir?

Masum üfürümü olan çocuklarda farklı kalp sesi dışında hiçbir semptom yoktur. Oskültasyonda kalp hastalığına bağlı kalp üfürümü işitilen çocuklarda aşağıdaki semptomlar hastalığın yahut sorunun büyüklüğüne bağlı görülebilir;

 • Emmeme, iştahsızlık, zayıflık, kilo alamama
 • Sık nefes alma
 • Terleme
 • Göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi yahut bayılma (senkop)
 • Mavimsi cilt, bilhassa dudaklar ve parmak uçları
 • Öksürük
 • Ödem (bebeklerde sırtta, büyük çocuklarda ayak, ayak bileği ve bacakta şişlik

Kalp üfürümü semptomları öbür hastalıklarda görülen semptomlarla karışabilir. Durumun aydınlatılması için çocuk kardiyolojisi uzmanına danışılmalıdır.

Üfürüm tanısı nasıl konur?

Doktorunuz çocuğunuzun semptomları ve sıhhati ile ilgili sorular sorar ve muayene eder. Muayene sırasında çocuğunuzun kalbini steteskop isminde 2 asırdır kullanılan bir alet ile dinler.

Eğer hekiminiz farklı bir kalp sesi duyarsa sizi çocuk kardiyolojisi uzmanına sevk eder. Çocuk kardiyolojisi uzmanları çocuk kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel eğitilmiş hekimlerdir. Aşağıdaki testlerin kimileri ya da hepsi yapılır;

 • Göğüs röntgeni; kalbin ve akciğerlerin imajı izlenir
 • Elektrokardiogram (EKG); Çocuğunuzun kalbinin elektriksel aktivitesini (durumunu) ölçer
 • Ekokardiyografi (EKO); Ses dalgaları (ultrason) kullanılarak kalbin yapısını ve işlevlerini inceleyen bir teşhis sistemdir. Kalp seslerinin nedenini belirlemek için en değerli teşhis yoludur.

Nasıl tedavi edilir?

Tedavi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sıhhat durumuna ve hastalık durumunun ciddiyetine nazaran değişir.

Birçok kalp üfürümü, kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocukların kalbinde ekstradan duyulan seslerdir. Günahsız üfürümü olan bu çocukların tedavi edilmesine gerek yoktur. Bu kalp seslerinin birden fazla vakitle tabiatıyla yok olur. Ateş, kansızlık üzere kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyorsa çoğunlukla bu nedenin tedavi edilmesiyle birlikte vakit içinde şiddeti azalır yahut kaybolur.

Eğer kalpte delik, kapak darlığı ya da daha komplike bir doğumsal kalp hastalığından kaynaklanıyorsa tedavi için ilaç verilebilir, kateter girişimi veya ameliyat yapılabilir.

Kalpte üfürüm çocuğuma ziyan verir mi?

Kalp üfürümü tabip muayenesindeki işitme bulgusudur ve çocuğunuza ziyan veremez. Lakin, altta yatan kalp hastalığının kendisi ziyan verebilir. Doğumsal kalp hastası çocuklarda karşılaşılabilen büyüme gelişme bozukluğu, sık akciğer enfeksiyonu, kalp yetmezliği üzere çocuğa ziyan veren durumlar üfürümden değil kalp hastalığının kendisinden kaynaklanır.

Çocuklarda kalpte üfürüm hakkında temel bilgiler:

 • Kalp üfürümleri kalbin içinde kanın dolaşmasıyla oluşan ekstradan duyulan yahut farklı seslerdir.
 • Birçoğu zararsızdır ve temizdir.
 • Bazen doğumsal kalp hastalıklarından yahut kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
 • Doktorunuz kalp üfürüm teşhisini çocuğunuzun göğsünü stetoskopla dinleyerek koyar.
Başa dön tuşu