Çocuklarda Katılma Nöbeti ve Refleks Epileps

Çocuklarda Katılma Nöbeti

Kısaca ağlarken nefes tutma olarak özetleyebileceğimiz katılma nöbetleri kazara epileptik nöbet zannedilebilmektedir.

Katılma nöbetinde kasılma, titreme olur mu?

Evet. 30-40 sn. den uzun nefes tutarsa olur lakin bu epilepsi demek değildir. Halk ortasında nefes tutma nöbetleri olarak bilinen katılma nöbetleri yaşla sonlu bir olaydır ve %25 olasılıkla ailesinde de katılma nöbeti hikayesi vardır.

5 yaş altı çocukların %4 – 5’ inde görülür.

Katılma nöbetleri sıklıkla birinci 2 yaşta görülmekle birlikte 6 aydan evvel de ortaya çıkabilir. Hudut sistemi olgunlaştığında 4 yaş, en geç 6 yaştan sonra zaten kaybolur.

Ağlarken nefes tutan çocuğun göğüs kafesi içinde basınç artar ve bu da kalp atımını yavaşlatır. Sonuç olarak beyin kan sirkülasyonunda azalmaya neden olur. Kansızlık varsa katılma nöbetinin sıklığında artış gözlenir.

Katılma nöbetinde kesinlikle tetikleyici bir neden vardır. Sonlanma, engellenme, canının yanması, korkma, heyecan, gıdıklanma, kızma, ısrar üzere.

Katılma nöbetinin morarma ve solma halinde iki tipi vardır. Bazen birebir çocukta ikisi de görülebilir.

Tetikleyici faktör olmadan başlamaması, uykuda olmaması epilepsiden ayırırken kıymetlidir.

Beyin hasarına neden olmaz.

Epilepsi sıklığında artış olmaz fakat bayılma sıklığında artışa neden olabilir (% 5-20).

Katılma nöbeti sırasında sakin olmalı ve çocuğun dikkatini dağıtmalıyız. Çocuğun yüzüne su dökmek, şamar vurmak yanlıştır. Katılma nöbetini geçiren bir bebekse yan çevirip kusarsa ciğerine kaçması önlenmelidir.

Refleks Epileps Nedir?

İrkilme Epilepsisi (Startle Epilepsi)

İrkilme ile olan nöbetler beklenmedik ani uyaranlarla oryaya çıkar. Az görülen refleks bir epilepsidir. İrkilme nöbetlerine refleks olmayan nöbetler de eşlik edebilir. Doğumda beyin oksijenlenmesinde sorun yaşayan, olağandışı Beyin MR bulguları olan nörolojik sorunlu çocuklarda görülür. Süt çocukluğu, çocukluk yahut ergenlik döneminde ortaya çıkar. Nöbetler ani gürültü, telefon zili, omuza yavaşça vurulması, halı kenarına takılıp sendeleme üzere nedenlerle tetiklenir.

Öksürük, çay kaşığının düşürülmesi, hatta sessiz bir ortamda birinin olağan ses tonu ile konuşmaya başlaması bile tetikleyici neden olabilir. Uyaranın ani olması çok kıymetlidir. Uyaran ses yahut gürültü çok şiddetli olsa bile ani değilse nöbeti tetiklememektedir. 

Nöbetler sıktır.

Nöbet sıklığı yaşla azalır

Uyaran sonrası ani bir hareketler baş, gövde ve kol-bacakta kasılma gözlenir

Kasılmalar tek ya da iki taraflıdır

İrkilme sırasında çekilen beyin elektrosunda anormallikler saptanır

İrkilme epilepsisi hareketle ortaya çıkan epilepsilerle karışabilir

Hareketle ortaya çıkan epilepsiler dinlenme devrinden sonra yapılan ani bir hareketle ortaya çıkan bir başka refleks epilepsi tipidir.

Başa dön tuşu