Geniz Eti – Bademcik

Bademcik (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) olarak isimlendirilen dokular lenfoid hücrelerden oluşmuştur. Lenfosit imalinde rolü vardır. Yeni doğanda anneden geçen immünglobulinler nedeniyle küçüktürler. 4-5 yaşlarda daha sık olmak üzere enfeksiyonlara bağlı olarak büyürler. İleri yaşlarda küçülme eğilimi gösterirler. Geniz etinin büyük olması burundan teneffüse pürüz oluşturur. Ayrıyeten kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak değişik boyutta sorunlara yol açarlar. Bu çocuklarda işitme kayıpları, horlama, ağızdan soluma, gece öksürükleri, burun akıntıları gözlenmektedir. Kronik geniz eti iltihapları yahut büyümeleri ortodontik bozukluklar, yüz gelişiminde bozukluklar ve konuşma bozukluğuna yol açabilmektedir.

Bademcik ve geniz eti büyümeleri üst teneffüs yolunu daraltacak boyuta ulaştığında horlama ve apne dediğimiz uykuda nefessiz kalma üzere önemli sıkıntılar başlatır. Bu durumlarda bir KBB uzmanı ile görüşülmesinde fayda vardır.

Romatizmal ateş olarak bilinen hastalık A kümesi beta hemolitik streptokoklara karşı oluşturulan antikorların yol açtığı bir komplikasyondur. Kalp kapakçıklarında bozukluklara yol açabilmektedir.

Bademcikler ve Geniz Eti Hangi Durumlarda Alınmalıdır?

Bademcik ve geniz eti ameliyatları KBB kliniklerinde sık uygulanmaktadır. İlaç tedavisinden yarar görülmediğinde cerrahi olarak bunların çıkartılmasına baş vurulmaktadır. Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır.

Kesin ve izafî olarak ameliyatın gerekliliği belirlenir.

Kesin ameliyatı gerektiren durumlar:

 • Üst teneffüs yolunun bademcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması
 • Bademcik etrafında abse (Peritonsiller abse)
 • Kötü huylu tümör şüphesi
 • Çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri.

  Göreceli kriterlerin en başında sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları gelmektedir. Bademcik ameliyatlarının %40`ı bu nedenle yapılmaktadır.

  Bu Ameliyatlar Hangi Yaşta Yapılır?

  Bademcik hastalıkları çocuk yaş kümesi sorunu olarak bilinmekle birlikte erişkin işinde birebir kurallar geçerlidir. Ameliyata mahzur oluşturacak rastgele bir önemli sıhhat sorunu olmayan erişkinlerde de bademcik ameliyat uygulanmaktadır. Alt yaş hududu zarurî haller dışında 4-5 yaş olarak belirlenmiştir. Üst yaş hududunu belirlemek mümkün değildir. Genel olarak ileri yaşlarda bu hastalığın görülme oranı düşüktür ve birden fazla vakit kolay tahliller tercih edilmektedir.

  Bademcik Ameliyatı Nasıldır?

  İstatistiklerde 14.000 ameliyattan birinde anesteziye yahut cerrahiye bağlı önemli komplikasyon bildirilmektedir. Ameliyat sonrası önemli kanama oranı 5/1000 üzere düşük orandadır. Bademcik ameliyatından sonra bedenin savunma sistemi ile ilgili bir çok bilimsel çalışma yapılmış lakin net bir sonuç elde edilmemiştir. Bademcikleri alınmış insanlarda lenfositlerin kimi tiplerinin sayısında azalma gösterilmiştir. Fakat bunun klinik olarak sorun doğurduğuna rastlanılmamıştır. Bademcik ameliyatından sonra daha kolay farenjit olunduğu yolunda bir inanış vardır. Bademciği alınmış yada alınmamış insanlarda farenjit görülme oranı birebir sıklıktadır. Bademciklerin alınması farenjit olma oranını artırmamaktadır.

   • Son bir yılda 7 kez yahut son iki yılda yıl başına 5 `şer kez yahut son üç yılda yıl başına 3 `er kez yada daha sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirilmesi
   • Difteri (Kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları
   • Kalp kapak bozukluğu olan bireyler.
   • Bademcik ve geniz eti iltihaplanmasına bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirilmesi.
   • Bu üzere durumlarda kronik bademcik iltihaplanması olarak isimlendirilir. Tahlilinde cerrahi tedavisi önerilir, planlanır.
Başa dön tuşu