İşitme Kayıpları Ameliyatla Çözülür Mü?

İşitme kayıplarını kulaktaki kaynaklandığı bölgeye nazaran üçe ayırıyoruz:

  1. Sensörinöral Tip İşitme Kayıpları: Bu cins işitme kayıpları iç kulak tipi ya da sinirsel işitme kayıpları diye de isimlendirilmektedir. Bu kayıplar iç kulaktaki koklea ismini verdiğimiz işitme organı ve işitme hududundaki hasarlardan kaynaklanmaktadır. İç kulak tipi işitme kayıpları doğuştan olabileceği üzere sonradan da olabilirler. Yetişkin periyotta görülen iç kulak tipi işitme kayıpları çoklukla genetik sebeplere, yaşa, iç kulak enfeksiyonlarına, Meniere hastalığına, ototoksik ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkar. Bunların bir kısmı vakitle ilerleyebilir ve işitme kaybı artabilir. Bu tıp işitme kayıplarında ameliyatla işitmeyi düzeltmek mümkün değildir. Süratli ve ani gelişen işitme kayıplarının bir kısmı erken devirde ilaç tedavisi ile düzeltilebilir. Lakin ortadan birkaç aydan uzun vakit geçmişse bu kayıpları ilaç tedavisi ile düzeltmek çoklukla mümkün değildir. Bu hastaların işitme kaybı olan kulakta işitme aygıtı kullanmaları gerekir. İşitme aygıtından yarar göremeyecek kadar ileri derecede işitme kaybı olan hastalarda koklear implant ismini verdiğimiz özel implantlar ameliyatla iç kulağa yerleştirilir ve hastaların implantla duymaları sağlanır.

  2. İletim Tipi İşitme kayıpları: Bu tıp işitme kayıpları dış kulak yolu ve orta kulaktaki sıkıntılardan kaynaklanan işitme kayıplarıdır. İsminden da anlaşılacağı üzere sesin iç kulağa iletilmesinde bir sorun vardır. Bu hastalarda ekseriyetle kulak zarında ve/veya orta kulaktaki kulak kemikçiklerinde hasar vardır. Bu hasarlar kulak zarının delik olması, orta kulakta enfeksiyon ya da kolesteatom olması, kulak kemikciklerinin erimiş, kırılmış ya da kireçlenmiş olmasından kaynaklanabilir. İletim tipi işitme kayıplarının büyük bir kısmı ameliyatla düzeltilebilecek hastalıklardan kaynaklanır. Bu nedenle bu cins işitme kayıplarında ameliyatla işitme kaybını düzeltme talihi vardır. Şayet işitme kaybı ameliyatla düzeltilemeyecek durumda ise ya da hasta ameliyat olmak istemiyorsa o vakit hastanın işitme aygıtı kullanması gerekir.

  3. Karma Tip İşitme Kayıpları: Bu tip işitme kayıplarında hastanın hem orta kulağında hem de iç kulağında sorun vardır. Yani işitme kaybının bir kısmı iletim tipinde bir kısmı ise iç kulak tipindedir. Bu tıp işitme kayıplarında iç kulak tipi işitme kaybı ve iletim tipi işitme kaybı bir ortada görülür. Bu hastalarda ameliyatla lakin iletim tipi işitme kayıpları düzeltilebilir.

Hastadaki işitme kaybının derecesi ve kaybın nereden kaynaklandığı işitme testleri ile tespit edilir. O yüzden işitme testlerinin ehil şahıslarca ve tekniğine uygun yapılması çok kıymetlidir. Zira tabip muayenenizle birlikte işitme testinizin sonucuna nazaran kulağınızı ameliyat edip etmemeye karar verecektir.

Başa dön tuşu