Febril Konvülziyonlar

  • Febril Konvülziyonlar

Halk ortasında ateşli havale/nöbet olarak da bilinen febril konvülziyon; çocukluk çağının en sık görülen, yaşa bağımlı, selim ve ateşle ortaya çıkan nöbetleridir.

Febril konvülziyon 1 ay – 6 yaş ortasında görülen, daha evvelden tanımlanmış bir neden ve öncesinde ateşsiz nöbet hikayesi olmadan, ateşle birlikte ortaya çıkan nöbetlerdir. En erken 1. ayda görülür. Çocukların %50’sinde birinci 2 yılda başlamaktadır. En sık 18-22. aylarda görülmektedir. 7 yaş üzerinde nadiren ortaya çıkmaktadır.

Febril konvülziyonlarda ateş 38,5 derecenin üzerindedir. Ekseriyetle ateş yükseldikten sonraki 1-2 saat içinde ataklar gözlenir. Febril konvülziyonlu çocuklarda, birebir yaş kümesindeki çocuklara kıyasla üst teneffüs yolu enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Ateş nedenleri üst teneffüs yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, tonsillit (boğaz iltihabı), idrar yolları enfeksiyonu olabilmekle birlikte %80 viral kaynaklıdır.

Febril konvülziyonlarda genetik faktörlerin değerli rol oynadığı bilinmektedir. Anne/Babasında febril konvülziyon hikayesi olanlarda, genel topluma nazaran 4 kat fazla görülmektedir.

Febril konvülziyonlarda teşhis hikaye ve muayene ile konulmaktadır. Bu nedenle detaylı hikaye alınmalı ve nörolojik muayene yapılmalıdır. Ateşin derecesi, özellikleri, eşlik eden öteki belirtiler, detaylı nöbet hikayesi, nörolojik gelişim, ailede ateşli/ateşsiz nöbet, epilepsi hikayesi olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Febril konvülziyon geçiren çocukların %30-40’ında bu durum en az bir defa olmak suretiyle tekrarlar. 1 yaş altında başlamışsa bu oran %50, 3 yaş üstünde başlamışsa %10’dur. Hastaların %75’inde birinci 1 yılda, %90’ında birinci 2 yılda tekrarlar.

Febril konvülziyonlarda yapılan tedavinin hedefi;

1-Nöbeti durdurmak
2- Nöbetin tekrarlamasını önlemek
3- Aileyi bilgilendirerek, ateş fobisini azaltmak biçiminde olmalıdır.

 

Başa dön tuşu