SES KISIKLIĞI

  • Disfoni (Ses kısıklığı) nedir?

Sesimizin kalite, gürlük ve kalınlık/incelik algısı bakımından olağandan farklı olmasına disfoni ismi verilir. Bu durum çoğunlukla karşımıza kaba, kısık ve/veya nefesli bir ses olarak çıkmakla birlikte ince bir erkek sesi yahut kalın bir bayan sesi de bu hastalık kümesi içerisinde yer almaktadır. Olağan insan sesinin cinsiyet ve yaşa uygun tonda, uygun gürlükte ve pürüzsüz olması beklenir. Bu beklentileri karşılayamayan ses disfonik olarak kıymetlendirilir.

  • Ses kısıklığı sebepleri nelerdir?

Oldukça geniş bir hastalık kümesinden kaynaklanabilen ses kısıklığına temelde 2 ana sorun yol açmaktadır. Birincil olarak ses tellerimizin üzerinde yerleşim gösteren yada yapısal olarak bütünlüğünü bozan bir organik lezyon kelam konusu olabilir. Sıklıkla karşılaştığımız bu duruma örnek olarak ses teli enfeksiyonları, nodülleri, polipleri, yarıkları, güzel huylu yada berbat huylu öbür lezyonları verilebilir. Her insanın devir dönem ve bilhassa bir üst teneffüs yolu enfeksiyonunu takiben sesi kısılabilir. Lakin şu unutulmamalıdır ki 3 haftayı geçen ses kısıkları olağan değildir ve altında berbat bir hastalık kelam konusu olabilir. Bu durumda ses tellerini muayene ettirmek için kesinlikle bir KBB hekimine müracaat edilmelidir. İkincil olarak ise sesimiz ses tellerimizde rastgele bir lezyon olmadığı halde de olağandan farklı yada kısık olabilir. Bu durum yaşa bağlı değişikliklerle ilgili olabileceği üzere sesimizi uygun tonda kullanmamamızdan yada berbat ve yanlış kullanmamızdan kaynaklanabilir. Gerilim ve sorun devirlerinde yaşadığımız ses kısılmaları bu duruma örnek olarak verilebilir.

  • Ses kısıklığı nasıl kıymetlendirilir?

Ses kısıklığı ihmal ve göz gerisi edilmemesi gereken bir durumdur. Çünkü kelam konusu ses kısıklığı gırtlak kanserine bağlı olabilir. Bu nedenle kesinlikle mevzu hakkında deneyim sahibi bir KBB tabibi tarafından hasta detaylı olarak değerlendirilmelidir. Bu kıymetlendirme klasik KBB muayenesinin ötesinde kesinlikle gırtlağımızın endoskopik sistemlerle detaylı bir biçimde görüntülenmesini içermelidir. Bu süreç hortum yutma olarak bilinen gastroenterolojik endoskopik kıymetlendirme değildir. Burundan yada ağız içerisinden ilerletilen çok daha kısa uçlu ve bükülebilen endoskoplar yardımı ile acısız ve ağrısız bir formda yapılan birkaç dakikalık bir süreçtir. Lakin bizlere çok bedelli bilgiler vermekte olup kesinlikle yapılmalıdır. Bununla birlikte bilgisayarlı ses tahlilleri yapılmalıdır. Gerek duyulan olgularda ekstra görüntüleme prosedürleri istenebilir.

  • Ses kısıklığı nasıl tedavi edilir?

Ses kısıklığına sebep olan soruna bağlı olarak tedavi teknikleri değişmektedir.

Ancak 3 temel tedavi alternatifi kelam hususudur.

Birincisi :ilaç tedavisidir. Enfeksiyon yada reflüye bağlı ses kısıklıklarında ilaç tedavisi ile sonuç almak mümkün olabilmektedir.

İkinci usul :ses terapisi olup ses kısıklığına yol açan birçok patolojide tesirli ve yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlamakta yada uygulanan cerrahi tedavilerin aktifliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Üçüncüve temel tedavi tekniğimiz ise: cerrahi uygulamalardır. Ses kısıklığına yol açan sebebe bağlı olarak muayenehane koşullarında yada ameliyathanede yapılan çeşitli kolay yada ileri cerrahi teşebbüsler ile ses kısıklığının ortadan kaldırılması mümkündür.

Başa dön tuşu