Çocuklarda Göğüs Ağrısı & Bayılma

  • ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı daha çok yetişkinlerde görülen bir yakınmadır. Kalp krizinin çok kıymetli bir bulgusu olduğu için toplum tarafından âlâ bilinen ve kıymet verilen bir durumdur. Çocuklarda da göğüs ağrısı görülür, hatta baş ağrısı ve karın ağrısından sonra çocuklardaki en sık 3. sıradaki ağrı göğüs ağrılarıdır.

Çocuklarda göğüs ağrısının en önemli sebebi göğüs duvarındaki kas iskelet sistemine ilişkin ağrılardır. Bundan öbür akciğer hastalıkları, astım, mide-yemek borusu hastalıkları, kalp hastalıkları ve ruhsal nedenlerle de çocuklarda göğüs ağrıları görülebilir. Bunlardan en kıymetlisi kalp hastalıklarının oluşturduğu ağrılardır. Bu hastalıklar birçok vakit kalp kasından yahut kalp kasını besleyen koroner arterlerden köken alır. Koroner arterler çocukta doğuştan yanlış olarak gelişmişse yahut damarlarda tıkanıklık, bası varsa kalp kası beslenemez ve tıpkı erişkinlerde olduğu üzere göğüs ağrısı ortaya çıkar. Yetişkinlerin bilakis çocuklardaki göğüs ağrısı nadiren kalp damar hastalıklarına bağlıdır. Ancak şayet göğüs ağrısının nedeni kalp-damar sistemi ise bu hastalıklar çok ağır sonuçlar doğurabileceği için erkenden teşhis ve tedavi edilmelidir. Bilhassa antrenman sırasında ya da idman sonrasında ortaya çıkan göğüs ağrıları, birlikte bayılma, çabuk yorulma, çarpıntı yakınması olan çocuklara kesinlikle kalp hastalıkları açısından ileri incelemeler yapılmalıdır.

  • BAYILMA

Beyin kan akımının ansızın azalması sonucu gelişen süreksiz şuur kaybına bayılma (senkop) denir. Sağlıklı çocuk ve ergenlerde sıktır. O denli ki ergen çağa gelmiş çocukların yarısı en az bir kere baygınlık geçirmiştir. Aile için korkutucu bir durum olmasına karşın birden fazla vakit kıymetli bir hastalığa işaret etmez. Çocuklarda görülen bayılmaların büyük kısmını kolay bayılma (vazovagal senkop) dediğimiz otonom hudut sistemi aktivasyonu sonucu gelişen bayılmalar oluşturur. Bu tip bayılmalar daha çok ani ağrı, çok tasa, çok heyecan, uzun mühlet ayakta durma, kan görme ve sıcakta kalma üzere durumlarda görülür ve kısa periyodiktir.bayilma01

Bazı bayılmalar ise çok değerli bir kalp hastalığının bulgusu olabilir. Kimi kalp kası hastalıklarında, doğuştan kalp hastalıklarında ve kalp ritmi bozukluklarında (düşük kalp suratı yahut yüksek kalp hızı) çocuklarda bayılma görülebilir. İdmanla ortaya çıkan baş dönmesi ve bayılmalar, göğüs ağrısı ve çarpıntı ile birlikte görülen bayılmalar, çabuk yorulma hikayesi, ailede bayılma-ani mevt hikayesi olması durumlarında kalp ve damar sistemi dikkatlice araştırılmalıdır.
Bayılma öncesinde hastalarda baş dönmesi, halsizlik, görmede bulanıklık, bulantı hissi ve sıcak basması görülebilir. Baygınlık sonucu düşme sırasında hastanın bedeninde yaralanmalar ortaya çıkabilir. Kalp dışı nedenlerle gelişen kolay bayılmalarda hastayı bacakları üstte olacak formda yatırmak birçok vakit kafidir. Ekseriyetle birinci müdahaleden sonra birkaç dakika içinde hasta kendine gelir. Kolay bayılma dışındaki bayılmalarda tedavi sistemleri altta yatan hastalığa nazaran değişir.

Başa dön tuşu