Diastematomyeli, Tethered Cord ve Gergin Omurilik Sendromu Nedir? Meningosel ne Demektir?

Bifid kord, ayrık omurilik sendromu da denen bu tablo, yani diastematomyeli yarık omurilik manasına gelir. Ekseriyetle omurga kemiğinin ortasındaki kanal içinde uzanan tek bir organ iken, bir kemik yapı yahut sert bir zar tarafından omurilik ikiye bölünmüş durumdadır. Bu anomalinin üstü olağan bir cilt ile örtülü olduğu için dışarıdan görülmez; lakin çok ayrıntılı radyolojik incelemeler sonucunda ortaya çıkar. Bir çocuğun yahut bebeğin hudut sistemi muayenesi sırasında ortaya çıkan bir ekip bulgular bu türlü bir durumdan şüphelenilmesini sağlayabilmekte ise de, bu anomali ekseriyetle daha ileri yaşlarda bir kadro ağır idmanlar sırasında yahut doğum sırasında ortaya çıkabilen ani felçlerle anlaşılır. Bu türlü bir durum tespit edildiğinde hastanın tecrübeli bir beyin cerrahı tarafından bir an evvel ameliyat edilmesi gerekir. Olağan ki günümüzde bu süreç omuriliğin fonksiyonları ameliyat sırasında izlenmekte iken, yani nöromonitörizasyon altında yapılmaktadır.

Gergin Omurilik Sendromu yahut Kalın Filum Terminale ismi verilen tablo ise, doğumsal omurga anomalilerinden bir başkasıdır. İsmi üstünde esasen, bacaklara giden hudutları taşıyan omuriliğin gergin olması. Pekala neden geriliyor bu omurilik, onu kim geriyor? Doğal ki bunun tansiyonla yahut gerilimle bir ilgisi yok. Olağan bir omuriliğin sonradan gerilmesi de mümkün değil. Aslında bu doğumsal bir anomali. Yani birtakım bebeklerin omurilikleri en alt ucunda etrafa yapışık oluyor. Bebeğin kemikleri, hudut sistemi dokusundan çok daha süratli büyür ve sonuçta; çocuk büyüdüğünde hudut dokusundan oluşan omurilik, kemiklerden oluşan omurilik kanalından çok daha kısa kalır. İşte bazen bebeklik devrinde omuriliğin en alt kısmı o bölgedeki kemik yapılara yapışık, yani “tethered” olabilir; birden fazla vakit da bu durumlarda omuriliğin en alt kısmı olan filum terminale, içinde yağ dokusu fazla olduğundan kalındır. Bu çocuklar büyüdükçe omurilik gergin hale gelir ve geceleri yatağa çiş kaçırmaktan tutun felce kadar ilerleyebilen pek çok bulgu ortaya çıkar. Kimi vakit çocukluk çağında konan bu teşhisin konması, bazen gözden kaçırıldığında yetişkin yaşları bulabiliyor. Bu hastalara teşhis konulduğunda, bir an evvel tecrübeli çocuk beyin cerrahi uzmanlarınca bu yapışıklığın giderilmesi yahut omuriliğin alt ucunu oluşturan filum terminale’nin kesilmesi gerekmektedir. Natürel ki günümüzde bu süreç de, nöromonitörizasyon altında yapılmaktadır.

Meningosel ise omurgadaki kemiklerin art kısmının açık olması yani hekimlerin tabiriyle spina bifida sonucu, omuriliği örten zarların içindeki beyin omurilik sıvısının yani BOS’un bir kese halinde ciltte yaptığı kabartıya verilen isimdir. Kimi vakit bu kabartının içinde sinirsel yapılar da olduğunda, tabipler bu duruma memingomyelosel ismini verirler. Bu tablo, doğumsal omurga anomalilerinden biridir ve anne karnında iken yahut bebek doğar doğmaz tespit edilir. Çoklukla kabartının üstü olağan bir cilt ile örtülüdür, lakin bu türlü bir durum tespit edildiğinde hastanın tecrübeli bir beyin cerrahı tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir. Zira bu duruma eşlik eden çok daha önemli bir grup anomaliler olabilir. Şayet kabartının üstü olağan bir cilt ile örtülü değil ise, yani kese patlamış ve beyin omurilik sıvısı-BOS dışarı akmakta ise yahut patlamak üzere olan incecik bir kese kelam konusu ise; bebeğin ameliyat edilmesi gerekebilir.

Başa dön tuşu