Çocuk Kardiyolojiye Genel Bakış

Değerli ebeveynler,

Çocuk kardiyoloji; çocukluk çağında (0-18 yaş) bazı yakınmalar ve bulgular ile kendini gösteren doğumsal yahut edinsel kalp hastalıklarının teşhis ve tedavi sistemlerini kapsayan Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları’ nın yan kolu olarak hizmet vermektedir.

Ciddi doğumsal kalp hastalığı (delik, kapak darlığı-yetersizliği, yapısal anormallikler gibi) olan çocuklarda ekseriyetle doğumdan itibaren birinci 6 ay içerisinde sık nefes alma, emerken çabuk yorulma, terleme, kilo alamama yahut morarma (özellikle dudaklar, lisan, dişetleri ve tırnak diplerinde) yakınmaları görülür.

Bazı doğumsal kalp hastalıklarında ise yakınmalar yaş ilerledikçe (sık nefes alma, çarpıntı hissi, çabuk yorulma, yorulunca çömelme, morarma, kilo alamama, sık akciğer enfeksiyonu geçirme, ödem gibi) farkedilir yahut besbelli bir yakınma olmadan yalnızca muayene sırasında şüphelenilir.

Edinsel kalp hastalıkları da (romatizmal ateş, miyokardit, Kawasaki hastalığı gibi) kalbi etkiledikleri oranlarda yakınma ve muayene bulgusu gösterirler.

Egzersiz ile bağlantılı yahut bağsız baş dönmesi, bayılma ve göğüs ağrısı üzere yakınmalar kalp atışlarındaki düzensizlikten (ritm bozuklukları) kaynaklanabilir.

Çocuk tabibi tarafından muayene sırasında, kalp hastalığından kuşku edilmesinin en sık nedeni üfürüm duyulmasıdır. Çocukluk çağı üfürümlerinin yarıdan fazlası günahsız üfürümlerdir. Lakin öbür değerli bir bulgu olmadan, yalnızca üfürüm nedeniyle araştırma sonucunda doğumsal yahut edinsel kalp hastalığı tanısı konulabilir.

Deneyimli bir çocuk tabibi duyduğu üfürümün kalp hastalığıyla bağlı yahut temiz üfürüm olabileceği konusunda fikir sahibi olsa da, biz çocuk kardiyoloji uzmanları olarak kesin teşhisin fakat ekokardiyografi ile konacağını söyleyebiliriz.

Doğumsal yahut edinsel bir kalp hastalığının erken teşhis ve tedavi sonuçları sıklıkla yüz güldürücü olmaktadır. Lakin gecikilmiş olaylarda tedavisi mümkün bir hastalığın bile, tedavi bahtı kalmayabilir, çocuk kaybedilebilir. Çocuk tabibi kimi yakınma yahut üfürüm üzere muayene bulgusu nedeniyle aileye önerdiyse, o çocuğun fazla vakit kaybetmeden bir çocuk kardiyolog tarafından kıymetlendirilmesi uygun olur.

Doğumsal kalp hastalıkları bebek anne karnındayken de saptanabilmektedir. Bu nedenle riskli gebeliklerde (şeker-kalp hastalıklı hamile, ileri yaşta gebelik, düşük-ölü doğum hikayesi, tüp bebek gibi) takip eden kadın-doğum uzmanının da önerisi ile ‘’fetal ekokardiyografik değerlendirme’’ yapılabilir.

Rutin kardiyolojik değerlendirmede; hikaye alma, muayene, elektrokardiyografi (kalbin ritmini ve kasılma gücünü gösterir) ve ekokardiyografi kafidir. Antrenmanla bağlantılı yahut bağsız ritm bozukluğu kuşkusunda ritm Holter (24 saatlik EKG) ve efor testi gerekebilir. Ekokardiyografik değerlendirmenin kâfi olamadığı durumlarda ve hem teşhis, hem de tedavi emeliyle (delik kapatma yahut kapak darlığını giderme gibi) kalp kateterizasyonu ve anjiyografi uygulanabilir.

Başa dön tuşu