Çocuklarda Çarpıntı

Çarpıntı, çeşitli belirtiler için kullanılan bir tabirdir. Çarpıntı terimi çoklukla kalbin süratli hızlı çarpması, kanat çırpar üzere olması yahut kalp atımında atlamalar üzere olağandışı kalp ritmi hissiyatını söz eder.

Erken (Prematür) Atım Nedir?


Kalbin dört odacığının hareketini organize eden kendi elektriksel sistemi vardır. Sinüs nodu kalbin doğal uyaran odağı (pacemaker)’ıdır ve ekseriyetle mesaj sisteminin geri kalan kısımlarına sistemli aralıklarla sinyal gönderir.

Kimi vakit kalbin öteki alanlarından elektriksel sistemi sinüs nodundan daha evvel aktive edebilen sinyaller çıkabilir. Bunlara prematüre yahut erken atımlar denir.

Kalbin üst odacıklarından (atriyumlar) başlayan erken atımlara prematüre atriyal kontraksiyon yahut atriyal prematüre atım ismi verilir.

Bazen erken atımlar kalbin alt odacıklarından (ventriküller) kaynaklanır. Bunlara prematüre ventriküler kontraksiyon yahut ventriküler prematüre atım denir.

Kalbi olağan olan bireylerde de erken atımlar olabilir ve başkaları her ekstra atımı hissederken onlar bu atımların varlığından haberdar değillerdir.

Kafein ve gerilim üzere kalp suratını artıran şeyler prematüre atımların daha sık ortaya çıkmasına neden olabilir. Birtakım bireylerde mitral kapak prolapsusu ile bağlı prematüre atriyal kontraksiyonlar (PAK) olabilir.

Çarpıntı Nedir?

Ekstra tek atımların yanı sıra süratli ritimler yahut taşikardiler de çarpıntı üzere hissedilebilir.

Bazı çocuklar, bilhassa de genç erişkinler, antrenman yahut gerilime doğal bir karşılık olarak kalp atışlarının hızlandığının farkındadır. Buna sinüs taşikardisi denir ve olağandır.

Bazı çocuklarda kalbin elektriksel sisteminde kalp suratının olağandışı formda artmasına neden olan ekstra temaslar vardır.

Çocuğumda Çarpıntı Varsa Neler Olabilir?

Prematüre atımlar sık görülür ve ekseriyetle tehlikeli değildir. Bu ekstra atımların daha fazla incelenmesi gereken kimi durumlar vardır.

Bu atımlar bilhassa bayılma üzere öbür belirtiler ile bağlı ise daha ileri inceleme önerilir.

Çarpıntı Nedeni Nasıl Saptanır?

Çarpıntı sebebini bulmakta uygun bir öykü ve fizik muayene yararlı olur.

Kalbin süratli çarptığı mühlet boyunca çocuk bayılıyorsa bu ventriküler taşikardinin bir belirtisi olabilir ve derhal bir tabip tarafından kıymetlendirilmesi gerekir.

Çarpıntısı olan birçok çocuğun kalp muayenesi olağandır. Muayene olağan değilse çarpıntıya neden olan yapısal bir kalp sorunu olma ihtimali vardır.

Muayene çarpıntılarla kuvvetli münasebette olabilen kalp işlevleri hakkında ipuçları verebilir.

Başa dön tuşu