BOYUN FITIĞI HASTALIĞININ AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

BOYUN FITIĞI HASTALIĞININ AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Boyun fıtığı biz doktorların temel eğitimleri devrinde yani; Tıp Fakültesi ders müfredatında ne yazık ki çok az yer verilen bir hastalık olmasına karşın, toplumda epeyce sık rastlanan bir omurga bozukluğudur.

Özellikle son beş yıl içerisinde rastlanma sıklığı istatistiki olarak dikkat alımlı bir formda artmıştır.

Bu durum hastalığın sebeplerinin yaygınlaşmasından çok, doktorlar tarafından “farkındalığının ve teşhis edilebilirliğinin” artması ile yanlışsız orantılı kabul edilir.

Boyun fıtığı genel kanının tersine salt boyun ağrısı yahut buna eklenen sırt ve kol ağrısına sebep olan kolay bir hastalık değildir.

Aynı kategoride yer alan bel fıtığı, bel kayması, bel dar kanal hastalığı bedenimizin yalnızca bel bölgesi altında kalan organ ve uzuvların işlevlerini tehdit ederken, boyun fıtığı tüm bedenimizi ilgilendiren yaygın fonksiyon bozuklukları ortaya çıkartabilir.

Boyun fıtığı hastalığında ortaya çıkan şikayetler yalnızca disk dokusunun omurilik ve hudut liflerine mekanik baskısı sonucunda oluşmaz. Hastalığın yerinde nöro-kimyasal, hormonal aktörlerin rol aldığı girift tepkiler meydana gelir.

Vücudumuzda yer alan tüm sistemler ile ilgi içerisinde bulunan omuriliğimizde meydana gelen en ufak bir işlev bozukluğu kendisini alakasız üzere görünen bir şikayet ile gösterebilir.

Bu nedenle boyun fıtığı hastalarında ağrı, uyuşma ve güç kaybı klasik üçlemesi dışında yaygın olarak ortaya çıkabilecek yakınmalar şunlardır:

  • Baş ağrısı: Daha çok ense kökünden başlayan, yer yer, şakak ve göz etrafına kadar yayılan tiptedir. Migren ve Tansiyon tip baş ağrısı zannedilebilir. Her iki hastalığı taklit ederek doktoru yanıltabilir.
  • Denge bozukluğu: Hasta tarafından baş dönmesi olarak isimlendirilse da aslında beden istikrarının bozulmasıdır. “sarhoş üzere yürümek, yerin ayakların altından çekilmesi hissi, itilme hissi” formunda tanımlanır.
  • Çarpıntı: Kalp ritminde artma ve ekseriyetle kalp atımlarının hasta tarafından kuvvetle hissedilmesi biçimindedir.
  • Ankisiyete Bozukluğu: Tasa, olaylar karşısında çok reaksiyon verme, çabuk üzülme yahut çabuk sonlanma olarak tanım edilir.
  • Kan basıncı dengesizlikleri: Hastalığın birinci yıllarında hipotansiyona daha sık rastlanırken ilerleyen yıllarda bilhassa bir tip boyun fıtığında hipertansiyon gelişir.
  • Terleme Anormallikleri: Bilhassa saç tabanlarında ve yüzde çok terleme çok sık gözlemlenir. Lakin bedenin yalnızca bir kısmında yahut tamamında da çok terlemenin boyun fıtığına eşlik etmesi az değildir.
  • Barsakların yavaş çalışması, çok üşüme, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık, uyku bozuklukları üzere yakınmaların da boyun fıtığı ile ortaya çıkabileceğini hatırlanmalıdır.
Başa dön tuşu