Boyun Düzleşmesi Tedavisi

Boyun düzleşmesi tedavisinden evvel, boyun düzleşmesi nedir sorusunu cevaplayalım. Boynumuzun olağan anatomik yapısı C halindedir. Bu dayanıklısın bozulup I biçimine gelmesine boyun düzleşmesi denir. Çoklukla miyofasyal ağrı sendromu ile birlikte görülür. Miyofasyal ağrı sendromu, bir yahut birden daha fazla kas kümesini etkileyen ve tetik nokta (trigger point) olarak isimlendirilen hassas noktalarla karakterize bir hastalıktır. Bedendeki tüm kaslarda görülebilir. Fakat sıklıkla boyun-omuz-sırt kavşağında ağrıya neden olur. Boyun kaslarındaki bu gerginlik C halindeki boyun kavisini bozar ve bu durum boyun düzleşmesine sebep olur ve ağrı, eklemlerde kısıtlılık, uyuşma, karıncalanma üzere şikayetlere yol açar. Hastalar çoklukla günlük aktiviteler sırasında yorgunluk ve güçsüzlükten yakınırlar. Yataktan yorgun kalktıklarını tabir ederler. Tabloya uykusuzluk ve depresyon eşlik edebilir.

Duruş bozukluğu, ruhsal gerginlik, gerilim, daima masa başı çalışma ve bilgisayar kullanımının yol açtığı boyun düzleşmesi, hayat ve iş kalitesini önemli derecede bozar.

Boyun düzleşmesi tedavisi, çok istikametli (multidisipliner) bir tıbbi yaklaşım gerektirir. Zira bu hastalıklar, kronikleşme eğilimindedir ve günlük hayat ve iş kalitesini önemli derecede düşürür. Konservatif yollarla, girişimsel ağrı tedavileri birlikte yürütülmeli, muhtaçlığı olan hastalara kesinlikle psikiyatrik dayanak verilmelidir.

KONSERVATİF TEDAVİLER:

Tedavinin ana prensibi hasta eğitimidir. Hastalara,sağlıklı bir kas/iskelet yapısı ve duruş bozukluğunun giderilmesi için yapılması ve kaçınılması gereken davranışlar öğretilmeli, her hasta için özel bir idman programı hazırlanmalıdır.

PSİKİYATRİK TAKVİYE:

Ruhsal gerginlik ve gerilimi olan hastalarda, ilaç (ve/veya) psikoterapi muhtaçlığı epey sık görülmektedir.Boyun düzleşmesi tedavisindebu dayanak, tedavinin kıymetli bir kesimidir.

GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ:

Kliniğimizdeboyun düzleşmesi tedavisinde uygulanan usul kas gerginliğini azaltmak için yapılan trapezius kası enjeksiyonu ve tetik nokta enjeksiyonudur. (fibromiyalji tedavisi)Tabloya boyun fıtığı eşlik ediyorsa epidural streoid enjeksiyonu, boyun kieçlenmesi varsa servikal faset denervasyonu süreçlerini uygulamaktayız. ( boyun kireçlenmesi tedavisi)

TRAPEZİUS ENJEKSİYONU

Trapezius kası boyun bölgesinin arka-yan tarafında, iki taraflı olarak üstten aşağıya uzanan kastır. Trapezius enjeksiyonu, kas içinebir ilaç kombinasyonu (steroid, lokal anestezik,hipertonik NaCl) verilmesi sürecidir. Maksat trapezius kasının gevşemesini sağlamaktır. Trapezius kasının gevşemesi bozulan, boyun aksını düzelterek boyun düzleşmesini azaltır.

Başa dön tuşu