PRP-CGF

PRP İngilizce “Platelet Rich Plasma” tabirinden türetilmiş olup, ‘trombositten varlıklı plazma’ manasına gelmektedir. PRP tedavisi Eklem,kas ve tendon meselelerinin ameliyatsız tedavisi için kullanılan doğal ve biyolojik bir sistemdir. Bunun dışında cilt yenilenmesi ve saç dükülmesinde kırık güzelleşmesine kadar bir çok alanda sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknikte ilaç hastanın kendi kanından hazırlanmaktadır. Yani doğal bir tedavi yoludur.

Hastadan damar yolu ile kan, bu iş için özel olarak hazırlanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüplere alınır. Alınan kan, tüp ile özel santrifüj sürecinden geçirilir. Santrifüj sürecinden sonra kanın trombosit dışındaki hücreleri tüpün tabanına çöker. Üzerinde trombositten güçlü sarı renkli bir plazma sıvısı kalır. Bu üstte kalan sıvının taban kısmında trombositlerin daha da ağır olduğu yaklaşık 1-2 cc’lik bir kısım vardır. Özel sistem sayesinde her milimetre küpünde yaklaşık 1 milyon trombosit hücresi olan plazma enjeksiyonun uygulanacağı enjektöre çekilir. Bu evreden sonra uygun teknikle istenilen bölgeye uygulanır.

Trombosit temelde kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içerisinde büyüme faktörü (Growth Factor) ve kimi doğal esirgeyici unsurlar içerir. PRP yolu ile trombositten varlıklı plazma elde edilir ve eklenen ilaçla trombositler aktive edilir. Böylelikle trombositlerin içerdikleri büyüme faktörlerinin açığa çıkması sağlanır. Trombositten zenginleştirilmiş plazma sıvısı doğal bir ilaç üzere tesir gösterir. Yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak üzere yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki güzelleşmeyi hızlandırır. PRP‘nin bilhassa diz kireçlenmelerinde görülen kıkırdak zedelenmeleri ve aşınmaları üzerine uygunlaştırıcı tesiri gösterilmiştir.

Tedavi edilecek bölgeye nazaran 1-3 ml kadar, bir defa yada aşikâr aralıklarla 2-3 kere enjeksiyon usulü ile uygulanır. Diz kireçlenmelerinde diz eklemi içine birer ay ortayla üç sefer uygulanır. Tenisçi dirseği, aşil tendiniti, omuz tendon yırtılmaları üzere durumlarda ise genelde birer ay ortayla 2 enjeksiyon uygulanmaktadır.

Enjeksiyondan sonraki 48 saat boyunca eklemin-tendonun zorlanmaması gerekir. Trombositlerin taşıdığı güçlü faktörlerin tesiri ile bölgede güçlü bir hücre hareketi başlar ve enjeksiyondan sonra bazen 1-3 gün boyunca ağrı hissedilebilir. Enjeksiyon sonrası günlerde devam eden ağrı için parasetamol tableti kullanmak ve gerekirse sık biçimde buz uygulamak yardımcı olmaktadır.

Enjeksiyondan sonra birkaç hafta içinde tedricen başlar ve düzgünleşme süreci 3 ay ile 12 ay ortasında devam eder.

PRP tedavisi bir çeşit semptom baskılama tedavisi olmayıp direkt olarak hastalığı tedavi etmeye yönelik bir tedavidir.

PRP hangi hastalıklarda kullanılır?

 • Diz Kireçlenmeleri
 • Dizde Kıkırdak(Menisküs) Hasarlanmaları
 • Avasküler Nekroz
 • Topuk Hikeni
 • Tenisçi Dirseği, Golfçu Dirseği
 • Omuz Tendon Romatizmaları ve Yırtıkları
 • Nöropatiler (ALS, MS, Polinöropati vb.)
 • Myopatiler (Musküler Distrofiler vb.)
 • Ciltteki kırışıklıkların azaltılması
 • Cilt hücrelerinin yenilenmesi ve canlanması
 • Cilt sarkmalarında azalma amaçlı
 • Cilt beyazlatma ve göz altı morluk, torba tedavisi
 • Akne ve yara izleri tedavisi
 • Saç dökülmelerinin durdurulması ve saç sıhhatinin korunması
 • Selülit ve çatlak tedavileri
Başa dön tuşu