Ses Kalınlaştırma

Sesin yaş, cinsiyet, fizikî görünüm, yahut mesleksel konuma uyumlu olacak formda daha kalın, tok bir sese dönüştürülmesidir.

Ses kalınlaştırmaya kimler gereksinim duyar?

Sıklıkla “mutasyonel falsetto” denilen işlevsel bir bozukluğu bulunan şahıslar ses kalınlaştırmaya muhtaçlık duyar. Mutasyonel falsetto erişkin yahut ergenlik sonundaki erkek hastalarda görülen bir durumdur. Burada kişinin fizikî görünümü ve gırtlağının yapısı büsbütün olağan erkek yapısındadır, lakin sesi adeta çocukluk çağında kalmış üzere incedir. Bu şahıslar ses kalınlaştırma tedavisinden yarar görürler, burada uygulanan tedavi ses terapisidir. Ekseriyetle uygulanan birkaç seans ses terapisiyle kişi sağlıklı, kulağa güzel gelen kalın sesine ulaşır. Çok sık olmamakla birlikte, bazen bu hastalarda ses terapisi ile seste kalıcı kalınlaşma sağlanamaz, bu durumda ses kalınlaştırma ameliyatı yapılabilir.

Ses kalınlaştırmaya gereksinim duyan başka bir hasta kümesi ise daha kalın ve tok bir sese sahip olmak isteyen, çoğunlukla yönetici, CEO, siyasetçi üzere meslek kümelerindeki erkeklerdir. Bu şahıslara ses kalınlaştırma ameliyatı ile otoriter, karizmatik bir ses sağlanabilir. Yönetici konumundaki şahıslarda ses kalınlığındaki artış ile yıllık yararda artış olduğu ile ilgili bilimsel datalar bulunmaktadır.

Ses tellerinde yarık (sulkus vokalis) bulunan hastalarda sesde oluşan sıkıntılardan biri sesin fazla ince olmasıdır. Bu, erkek hastalarda “feminen”, bayan hastalarda ise “çocuksu” ses olarak algılanır. Bilhassa erkek hastalarda bu ince-feminen ses sorun oluşturabilir. Sesi kalınlaştırma ameliyatı ile sulkus hastalarında ses perdesinin kalınlaştırılması mümkün olabilmektedir. 

Testosteron tedavisine karşın sesi erkek sesi olarak algılanmayan transerkeklerde de ses kalınlaştırma ameliyatı yapılabilmektedir. 

Ses kalınlaştırma ameliyatı nasıl yapılır?
 
Sese kalınlık kazandırmak için yapılan ameliyatlarda temel maksat, ses telindeki gerginliği azaltmaktır. Gerginliği daha az olan ses telleri ile daha kalın bir ses üretilebilir. 
Ses kalınlaştırma ameliyatı (relaxation laryngoplasty) lokal anestezi altında yapılır, böylelikle ameliyat sırasında hastanın sesi dinlenerek uygun olan ses perdesi ayarlanabilir. Ameliyatta gırtlakta ses tellerini çevreleyen kıkırdağa bir pencere açılarak bu pencerenin yerleşimi değiştirilir, ve ses tellerinin gevşemesi sağlanır. 

Ses  kalınlaştırma ameliyatı sonrası bilinmesi gerekenler?
 
Ses kalınlaştırma ameliyatından sonra kesinlikle bir müddet (genelde 5-7 gün) kati ses istirahati önerilir, kişinin ağır bedensel aktivitelerden uzak durması istenir. Ses istirahatinin maksadı güzelleşmeyi hızlandırmaktır. Kati ses istirahatinin akabinde sesin kısıtlı formda kullanılması gereken bir periyot bulunmaktadır. Lakin bu ameliyat sonrası sesteki düzgünleşme ses inceltme cerrahisine nazaran çok daha süratli olmaktadır. Yeniden de unutulmamalıdır ki güzelleşmenin tamamlanıp, “yeni sesin” tam oturması ve kişinin yeni ses telleri ile konuşmaya alışması için 6-9 ay üzere bir mühlet gerekir.

Başa dön tuşu