Orta kulak iltihapları, işitme kaybına yol açabiliyor

Çocuğunuz seslendiğiniz halde size yanıt vermiyorsa ya da televizyonun sesini çok açıyorsa işitme azlığından şüphelenmek gerekiyor. Geniz eti ve orta kulak iltihapları, işitme kayıplarına yol açabiliyor. Uzmanlara nazaran, çocuğun yatarak biberonla beslenmesi, besin alerjileri, sigara dumanı ve geniz eti enfeksiyonları orta kulak iltihaplarına neden oluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, orta kulak iltihapları ve geniz eti problemlerinin çocuğun gelişimini etkilediğini ve ömür kalitesini düşürdüğüne dikkat çekti.

Orta kulak iltihabının, orta kulak ve orta kulağa anatomik olarak bağlanan boşlukları döşeyen mukozanın enfeksiyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Topak, orta kulak iltihabında büsbütün hava ile dolu olması gereken orta kulakta iltihabi sıvının bulunduğunu tabir etti.

Orta kulak itihaplarının dört başlıkta sınıflandırıldığını belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Bunlardan birincisi mirinjittir. Mirinjit orta kulak iltihabına bağlı yahut tek başına kulak zarı iltihabıdır. İkinci sırada yer alan akut orta kulak iltihabı, ani başlayan, ağrıyla karakterize kısa vadeli orta kulak iltihabıdır. Effüzyonlu orta kulak iltihabı, ani ve şiddetli belirtiler olmadan sağlam kulak zarı gerisinde sıvının (effüzyon) birikmesidir. Bu terim akıntılı ve iltihabi kökenli olmayan uzun periyodik bir orta kulak sorununu tanımlar. Kronik orta kulak iltihabı ise orta kulaktan kulak zarındaki bir perforason yoluyla gelen kronik bir akıntı ile birlikte uzun vadeli bir enfeksiyonu tanımlar” dedi.

Çocukların %85’i orta kulak iltihabı geçirir

Orta kulak iltihaplarının çocukluk yaş kümesinin en sık görülen hastalıkları ortasında yer aldığını tabir eden Prof. Dr. Murat Topak, “Tüm çocukların %85’inin en az bir sefer akut orta kulak iltihabı atağı geçirdiği göz önüne alınırsa hastalığın ehemmiyeti anlaşılır” dedi.

Östaki kanalı kısa ve yataydır

Çocuklarda akut orta kulak iltihabına daha çok rastlanmasının birkaç nedeni olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Topak, “Bağışıklık sisteminin tam olarak olgunlaşmasına kadar bilhassa kreş, yuva ve ilkokuldaki çocuklar sıklıkla üst teneffüs yolu enfeksiyonuyla karşılaşır. Ayrıyeten erişkinlere nazaran daha kısa ve yatay durumda olan östaki kanalından bu üst teneffüs yolu enfeksiyonları kolaylıkla orta kulağa ilerleyebilir” dedi.

Yatarak beslenme hastalığa yol açıyor

Prof. Dr. Murat Topak, orta kulak iltihabının çocuklarda daha yaygın olarak görülmesinin öteki sebeplerini de şöyle sıraladı: “Bu temel düzeneğin yanında çocukların yatar durumda beslenmesi (yatarak biberon emen çocuklarda süt çarçabuk orta kulağa geçebilmekte ve enfeksiyon gelişimine taban hazırlayabilmektedir), besin alerjilerinin bulunması, pasif sigara içiciliği ve kronik geniz eti enfeksiyonları riski artıran ek faktörlerdir.”

Effüzyonlu orta kulak iltihabını, “orta kulakta, kulak zarı gerisinde akut enfeksiyon bulguları olmaksızın bir sıvı bulunması durumu” olarak tanımlayan Prof. Dr. Murat Topak, “6 haftadan kısa süren efüzyonlar ekseriyetle akut orta kulak iltihabına bağlıdır, orta kulaktaki efüzyon 3 aydan uzun müddet yerinde kalırsa kronik efüzyon olarak isimlendirilir. Kronik efüzyonlu orta kulak iltihabı bir çocukluk çağı hastalığıdır, yarık damak üzere anomaliler, Down sendromu, farengolarengeal reflü, östaki tüpünün anatomik durumu ve sık üst teneffüs yolu enfeksiyonu üzere faktörler çocuklarda efüzyonlu orta kulak iltihabı riskini arttıran faktörlerdir. Mevsimlerle alakalıdır, üst teneffüs yolu enfeksiyonu sıklığının arttığı bahar aylarında daha sık görülürken yaz aylarında sıklığı azalır” diye konuştu.

İşitme azlığı kıymetli bir belirti

Effüzyonlu orta kulak iltihabının silik belirtilerle seyreden bir hastalık olduğunu ve çocuğun bariz bir şikayeti olmadan tesadüf yapıtı de teşhis edilebildiğini söz eden Prof. Dr. Murat Topak, şunları söyledi:

“Özellikle ağrı, ateş ve kulak akıntısı üzere belirtilerinin olmaması ailenin dikkatinin kulağa yönelmesini önler. Küçük çocuklarda ellerin kulağa sıkça götürülmesi tek bulgu olabilmektedir. İşitme azlığının varlığı çoğunlukla fark edilmez. Anne-babalar çocuğun davetlere yanıt vermemesini ekseriyetle ilgisizliğine, TV sesini fazla açmasını merakına ve yakından seyretmesini mümkün bir görme kusuruna bağlar. Çocukların birçoklarında teşhis öğretmenlerin ikazları sonucunda yahut öbür rahatsızlıklar nedeniyle doktora götürüldüklerinde konur.”

İyi tedavi edilmeyen kronik efüzyonların öbür kronik kulak hastalıklarının ortaya çıkmasında en değerli faktörlerden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat Topak, “Akut orta kulak iltihabı sonrası ortaya çıkan efüzyonların kronik efüzyonlu orta kulak iltihabı tanısı alması için en az 3 ay müddetle takip edilmeleri gerekir. Birinci kere teşhis edilmiş ve daha evvelden efüzyonun olup olmadığının bilinmediği hastalarda şayet bahar ve kış aylarında hasta görüldüyse medikal tedavi uygulanır. Yaz başlangıcında ise takip daha uygundur. Medikal tedavide en sık kullanılan ilaçlar antibiyotiklerdir. Cerrahi tedavi kararı verilmesinden evvel hastanın en az iki defa medikal tedavi almasında yarar vardır. Cerrahi tedavide ventilasyon tüpü uygulaması yapılır” diye konuştu.

Başa dön tuşu