Otizm İçin Uyarıcı Belirtileri

Bebeklik Çağında Otizm İçin Uyarıcı Belirtiler

İlk 6 ayda göz kontağının olmaması yada sonlu kalması

İlk 6 aydaetrafındaki bireylere yönelik hiçbir toplumsal gülümseme veyasıcak, eğlenceli sözlerin olmaması

İlk 9 ayda etrafındakilerlesesligülümsemeveya başka kelamsız irtibat paylaşımı yapmama

12. ayda çevresindekilerile etkileşim içinde olamama

12. ayda, bağlantı kurmak için harekete geçme(Ör. İşaretle gösterme, ulaşmaya çalışma, sallama vb.) olmaması

12. ayda, ismi çağrıldığında reaksiyon vermeme

16. ayda, hiç söz söyleyememe

2 yaşında, hiçbir manalı iki sözlü cümle kuramama

Daha evvel kazanılmış konuşma, toplumsal bağlantı yeteneklerinde gerileme olması

Herhangi Bir Yaştaki Çocukta Otizm Belirtileri

Göz kontağından kaçınma ve yalnız kalmayı sevme

Başkalarının hislerini anlamada zorluk çekme

Dil gelişiminde gecikme

Aynı kelimeyitekrar tekrar söyleme

Hayatındaki ve etrafındaki, rutin dışı küçükte olsadeğişiklerden besbelli olarak rahatsız olma

Kısıtlı ve aşikâr işlere karşı ilgi gösterme

Çırpma, sallanma ve çevirme hareketlerini daima olarak tekrar etme

Seslere, kokulara, tatlara, ışıklara ve / yahut renklere olağandışı ve ağır yansılar verme

Başa dön tuşu