SES ESTETİĞİ

  • Ses estetiği nedir?

Sesimiz toplumsal iletişimimizdeki en kıymetli enstrümanımızdır. Birebir vakitte toplum içerisindeki konumumuzu belirlemede rol oynayan en kıymetli faktörlerden biridir. Bireyin sesinin cinsiyeti, yaşı ve fizikî görünümü ile uyumlu olması beklenir. Bu açıdan var olan ses sorunları hiç elbet ki bireyin toplum içerisindeki algısında külfetler yaratabilmektedir. Örneğin, ince sesli bir erkek yada kalın sesli bir bayan toplumda irtibat esnasında yanlış değerlendirmelerle karşılaşabilmektedir. Bu cins ses bozukluklarının tedavisi hedefiyle sesin bilhassa incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak yapılan süreçler bütününe ses estetiği ismi verilir.

  • Ses estetiğine kimler muhtaçlık duyar?

Hiç elbet ki hoş sesli olmak her insan tarafından istenecek bir özelliktir. Bu açıdan bakıldığında herkes ses estetiği için aday olabilir. Fakat daha sıklıkla karşılaşılan hasta kümesini toplumsal irtibatlarında seslerindeki bilhassa incelik ve kalınlık algısı açısından sorun yaşayan hastalar oluşturmaktadır.Örneğin kalın sesli bir bayanın telefon konuşması esnasında beyefendi sözü ile müsabakası sık karşılaşılan bir durumdur. Ya da tam zıddı olarak ince sesli bir erkeğin konuşması esnasında karşısındakiler tarafından yaşadığı algısal sorunlar eza verici olabilmektedir.

Hele bu kişi iş alanında yönetici durumunda biri ise bu durum otorite ve durum manasında önemli sonuçlar oluşturabilmektedir. Ses estetiğine muhtaçlık duyan bir öbür hasta kümesi bilhassa çocukluk periyotlarında hormonal ilaç tedavisi kullanmak zorunda kalan şahıslardır. Çünkü bu şahısların sesleri ekseriyetle cinsiyet ve fizikî görünümleri ile uyumlu olmamaktadır. Cinsiyet değişikliği tercihi içerisinde olan bireyler için de seste estetik olarak değişim beklentisi kaçınılmazdır. Özetle, sesimizin cinsiyet, yaş, fizikî görünüm ve toplumsal durumumuzla uyumlu olması gerekir. Bu açıdan zahmet yaşayan tüm hastalar için ses estetiğine yönelik teşebbüsler yapılabilir.

  • Ses estetiğine nasıl yapılır?

Sesimizi incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak değiştirmek mümkündür. Bu açıdan cerrahi teşebbüsler hayli yüz güldürücüdür. Ağız içerisinden endoskopik olarak yada uzunluğundan küçük bir kesi yoluyla yapılan bu cerrahi teşebbüslerde emel ses tellerimizin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlayarak motamot bir enstrümanın teli üzere frekansını değiştirmektir. Bu sayede sesimizi inceltmek, kalınlaştırmak ve tınısını ayarlamak mümkün olmaktadır. Cerrahi süreçlerle birlikte tedaviye eklenecek ses terapisi uygulamaları muvaffakiyet oranını daha da arttırmaktadır.

Başa dön tuşu