Kulakta Sıvı Birikmesi

Seröz otit veya efüzyonlu otit olarak tanımlanan bu hastalık orta kulak genel ve lokal enfeksiyon bulguları olmadan sağlam kulak zarı arkasında sıvı birikmesine denmektedir. Sıvının kıvamı zamanla koyulaşmaktadır. Sıklıkla geçirilmiş akut bir orta kulak enfeksiyonu sonrasında olur. Enfeksiyon sonrası kulak zarı arkasındaki sıvı 1-3 ay içinde %90 üzerinde kaybolur. Fakat bazı risk faktörleri varlığında 3 aydan uzun süren sıvı birikim olabilir, bu duruma kronik efüzyonlu otitis media denmektedir. Sıvıdan yapılan klinik çalışmalarda bazı bakteriler üretilmiştir.

Risk faktörleri

 • Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları

 • Östaki tüp fonksiyon bozukluğu

 • Geniz eti büyümesi (Adenoid hipertrofisi)

 • Basınç travması

 • Nazofarenks kanseri

 • Baş boyun radyoterapi hikayesi

 • Alerji

 • Bağışıklık sistem bozuklukları

 • Baş boyun doğumsal gelişim bozuklukları

Çocukluk çağında akut orta kulak enfeksiyonu sonrası en sık görülen 2. kulak hastalığıdır. Genel olarak ilk şikâyet işitme kaybıdır. Özellikle tek taraflı olduğunda ve küçük çocuklarda hastalarda tanı koymak bu yüzden güç olmaktadır. Tanı için detaylı bir KBB muayenesi ve bazı işitme testleri gereklidir.

Bu hastalığın önemi özellikle çocukluk okul çağı grubunda kronik sıvı birikimi işitme kaybı ile sonuçlanmaktadır ve çocuğun sosyal, okul ve akademik hayatını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca uzun süreli sıvı birikimi orta kulak basıncını değiştirmekte ve kulak zarında çökme, erimeye neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak akıntılı hatta kolesteatomlu kronik kulak enfeksiyonları oluşmaktadır. Bu yüzden tedavi edilmesi ve yakın takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavide öncelikle ilaç (medikal) tedavileri denenmektedir. Bunlar; antibiyotikler, steroidler, antihistaminik ve dekonjestanlardır. Otoinflasyon denilen balon şişirir gibi basınç vererek orta kulağa hava gönderme bir alternatif olarak kullanılmaktadır. İlaç tedavisine dirençli ve risk faktörleri varlığında cerrahi tedaviler kullanılmaktadır. Cerrahini tipi hastaya özgü olmalıdır.

Cerrahi tipleri

 • Kulak zarına çizik atılması (Miringotomi)

 • Kulak zarına tüp takılması (Ventilasyon tüp tatbiki)

 • Geniz eti alınması (Adenoidektomi)

 • Östaki tüpünün balonla açılması (Östaki balon tuboplasti)

Başa dön tuşu