Kulak Kiri (Buşon) – Kulak Zarı Delinmesi

Buşon(kulak kiri) Dış Kulak yolunu pamuklu çubukla temizleyen ya da cildi yağlı olanlarda daha sıklıkla gözlenir.

Kulakta kaşıntı, tıkanıklık hissi, ağrı, işitme azlığı yapabilir. Şikayetler bilhassa su ile temas sonrası (banyo, yüzme vs) artar.

Tedavisinde buşon küreti yardımıyla ya da gliserin damlatılıp yumuşatıldıktan sonra aspiratörle emilerek çıkarılır. Rahatsızlık vermiyorsa çıkarılması gerekmez.

Eskiden kulak yolunu basınçlı suyla yıkama sistemi kullanılırdı. Hem kulak zarına ziyan verebileceğinden hem de hijyenik açıdan sakıncalı olabileceğinden kullanımı hayli azalmıştır.

Bu tip temizlikten evvel kulak zarının delik olmadığından emin olunmalıdır.

Kulak Zarı Delinmesi

Kulak zarı tavma yahut enfeksiyona bağlı delinebilir. Kulakta vakit zaman akıntı ve iştme kaybı oluşur. En az 6 hafta içinde zaten kapanmaz ise , operasyon ile kapatmak gerekmektedir. Kulak zarı uzun yıllar delik kalır ise,orta kulak dış ortama açık olduğundan orta kulak mukozasında enfeksiyonlar oluşur ve sonunda kronikleşir. Kulak kemikçiklerini eriterek ilerleyen pis kokulu akıntılar ve kulakta kalıcı tahribat oluşabilir.İşitme kaybı artar.Kulak zarı operasyonu mirengoplasti dediğimiz , kıkardak zar yahut fasia kullanarak yama yaptığımız bir ameliyadır. Şayet kulak zarı deliklerine orta kulak ve mastioid kemikte polip ve enfeksiyon eşlik ederse kulak kemiklerini turladığımız daha geniş bir operasyon yaparız (timpanoplasti çeşitleri yahut mastoidektomi) . Şayet kulak zarı delinmelerinde beraberinde orta kulak kemik iletiminde sorun var ise tıpkı vakitte orta kulak kemik tamiri de yapılabilir(timpanoplastiçeşitler,ossiküloplasti) . Sonuçta kulağı enfeksiyondan arınmış, işitebilen kapalı bir ortam haline getirmek kıymetlidir.

Başa dön tuşu