Kulak Hastalıkları – İç Kulakta Baş Dönmesi Yapan Hastalıklar | kbbhastaliklar.com

1.Meniere :Nedeni bilinmiyen,iç kulak sıvısındaki ödemin artması sonucu dalgalı işitme kaybı ve çınlama ve baş dönmeleri ile seyreden hastalıktır. Genellikle tek kulağı tutar ve alt grupları bulunur.

2.Benin paroksismal pozisyonel vertigo :Belli baş hareketleri ile oluşan yarı daire kanallındaki otolit organdaki kalsyum kristallerinin yer değiştirmesi prensibine dayanır. Şiddetli saniyeler ile süren baş dönmesidir, işitme kaybı yoktur. Hangi yarı daire kanalına ait olduğu test edilip , ona uygun manevralar ile düzeltilir.

3.Enfeksiyöz labirentit :İç kulak iltihabıdır.

4.Vestibüler nörit :Vestibuler sinirde virusler ile meydana geldiği düşünülen bir dejenerasyondur. Sık görülür. İşitme kaybı yoktur, günlerce süren şiddetli baş dönmesi ve kusma bulunur.

5.Otoskleroz:Orta kulakta stapes tabanında kireçlenme daha çok görülmekle birlikte iç kulağı etkileyebilir.

6.Perilenf fistül:İç kulak ve orta kulak arasında bir açıklık olmasıdır. Dalgalı işitme kaybı vardır.

7.Akustik nörinom:Akustik nörinom selim karakterli, yavaş büyüyen bir tümör olup en sık olarak VIII. Kranyal sinirin süperior vestibüler dalından köken alır. Akustik nörinomlu hastaların çoğunda epizodik vertigodan ziyade dengesizlik hissi (unsteadiness) görülür.

8.Migren

9.Serebrovasküler hastalıkar

10.Travma

11.Otoimmun iç kulak başdönmesi :Hasara uğrayan bir dokunun elemanlarına karşı antikor ve aktif lenfosit varlığının kanıtlanması otoimmun hastalık tarifidir. Cogan sendromu gibi göz bulguları ve baş dönmesinin bulunduğu hastalık buna örnektir.

12.Multiple skleroz

13.Epilepsi

14.Allerji ve baş dönmesi :Özellikle meniere hastalığı nedenlerinden biri olabilir

15.Hareket hastalığı :Araç tutması gibi, hareket sinyallerinin göz, vestibüler sistem, duyu organları tarafından farkjlı iletilmesi sonucu oluşur. En çok 2-12 yaş aralığında görülür.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu