VESTİBÜLER NÖRİT

Vestibüler nöritiç kulak kaynaklı dengesizlik nedenleri ortasında en sık görülen ikinci hastalıktır. İstikrar hududunun enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlığın nedeni genellikle virüslerdir.  Nadiren bakteriler tarafından da oluşturulabilir. Anatomik nedenlerle (daha uzun ve dar bir kanal içerisinde yer aldığından) sıklıkla üst (superior) denge siniri etkilenir. Hastaların ortalama üçte ikisi şikâyetler öncesinde geçirdikleri bir üst teneffüs yolu enfeksiyonu varlığından bahsederler.  Ani gelişen baş dönmesinin yanı sıra bulantı ve kusma gibi sistemik belirtiler de barizdir. Baş dönmesi günlerce sürebilir. İşitme genellikle hiç ziyan görmez. Denge ile ilgili problemler günler – aylar içerisinde adım adım azalmakla birlikte sersemlik – güvensizlik – dengesizlik hissi aylarca sürebilir. Rahatsızlık sık tekrar edebilir. Bazen yılda birkaç atağı bulabilecek formda sık olabilir. Teşhis koyulurken hastanın KBB muayenesinin yanı sıra, işitme ve istikrar değerlendirmesinin yapılması yararlı olur. Tedavi genellikle belirtileri baskılayacak halde bulantı ve kusmanın ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Şikâyetlerin en ağır olduğu birinci günlerde vestibüler sistemi baskılayıcı ilaçlar itinayla kullanılabilir. Bu tıp ilaçların uzun müddet ve yüksek dozda kullanımı, güzelleşmenin uzamasına neden olabilir. Hastanın kendisini âlâ hissetmesi ile birlikte erken devirde ayağa kalkılması ve günlük aktivitelere denetimli bir biçimde başlanması güzelleşmeyi hızlandırır.

Başa dön tuşu