Kronik Öksürük

Kronik (inatçı) Öksürük

Nedenler burun ya da geniz bölgesinden başlayıp alt teneffüs yollarına kadar uzanır.

Sigara içmeyen akciğer sineması olağan olan hastaların %92 sinde temel olarak 3 sebep tespit edilmiştir.

1) Üst hava yolu sendromu (daha evvel geniz akıntısına bağlı öksürük sendromu deniliyordu) Sinüsleri ve burnu yıkayan salgı burun boşluğu geniz bölgesinden boğaz gerçek akar. Bu kimi hastalar tarafından şiddetli olarak algılanır ve öksürüğe yol açar. Bu durum alerjik rinit, vazomotor rinit, enfeksiyon sonrası rinit, bakteriyel sinüzit, alerjinin eşlik ettiği mantar sinüzitleri, kimyasal buhar ve tozlar, mesleksel ortam,gebelik, burun damlalarının çok uzun müddet ve sık kullanımı şiddetli geniz akıntısı ve inatçı öksürüğe yol açar.

2) Astım, havayolu darlığı, nefes darlığı öksürük ve hırıltı-cızıltı (wheezing) ile karakterizedir.

3) Reflü (mideden yemek borusu ve boğaza asit kaçışı) Bu asit kaçışı öksürük refleksini tetikler. Öbür bir nedense mideden gelen asit içeriğinin soluk borusuna kaçması öksürüğü tetikler.

Diğer değerli sebepler ise sigara ve ACE inhibitörü olarak isimlendirilen tansiyon ilaçlarıdır. Sigaranın bırakılmasından 4 hafta sonra belirtilen tansiyon ilacının bırakılmasından 2 hafta sonra öksürük şikayetleri düzelir.

Bu üç durum uzun periyodik inatçı öksürüklerde en kıymetli nedenlerdir. “Hastanın akciğer sineması olağan ve sigara içmiyorsa”

Geçemeyen öksürüklerde öteki nedenler ise
– Bronşiektazi
– Bronşit
– Bronş kanseri
– Aspirasyon
– Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı
– Kalp yetmezliği
– Yabancı cisim
– İnterstisiyel akciğer hastalığı
– Nöromüsküler hastalılar
– Pertusis
– Ruhsal öksürük
– Sarcoidozis
– Yemek borusu soluk borusu ortasında kaçak
– Tüberküloz
– Zenker divertikülü (yemek borusunda cep oluşması ve besinlerin bu cepte birikip daha sonra reflüye ve ağız kokusuna yol açar)

Sonuç olarak hastada inatçı öksürük varsa KBB ve göğüs hastalıkları uzmanına başvurur hastada ayrıntılı endoskopik muayene akabinde gerekirse ileri tetkik yolları ile kıymetlendirilir.

Kronik (İnatçı) Öksürük

Sağlıklı beşerde öksürük olağan bir reflekstir. Süreklilik arz etmesi kıymetli bir hastalığın belirtisi olabilir. Akut yani ansızın ortaya çıkan öksürüğün nedeni çoklukla bulunur ve tedavisi kolaydır. 3 haftadan fazla süren öksürükler ise kronik öksürük olarak isimlendirilir ve daha derin araştırılmalıdır. Öksürüklerin kıymetli bir kısmında neden birden fazla olabilir. Nedenler burun ya da geniz bölgesinden başlayıp alt teneffüs yollarına kadar uzanır.Erişkinlerde en sık 3 neden geniz akıntısı, astım ve reflü hastalığıdır.

A. Teneffüs yolunu ilgilendiren nedenler

1. Enfeksiyon (sinüzit, geniz eti iltihabı, bademcik iltihabı, tüberküloz, viral üst teneffüs yolu enfeksiyonu).
2. Astım
3. Mekanik nedenler (burunda ve bronşta yabancı cisim, kulak kiri)
4. Çevresel faktörler (sigara dumanı, toz, hava kirliliği vs.)

B. İltihabi akciğer hastalıkları

C. Akciğer tümörleri ve kistleri gırtlağa ilişkin hastalıklar ve yabancı cisimler.

D. Ruhsal öksürük

E. Birtakım kalp ve tansiyon ilaçları

Çocuklarda öksürük nedeni yaş ile değişir. Birinci 1.5 yaşta reflü, büyük damar anomalileri ve astım en sık nedenlerdir. 6 yaşına kadar geniz eti, bademcik iltihabı, astım ve sinüzit birinci 4 sırayı oluşturur. 6 – 16 yaş ortasında ise en değerli 3 neden astım, ruhsal ve sinüzittir.

Başa dön tuşu