İşitme Testi

Sigara dumanı, çocuklarda işitme kaybına yol açıyor!

Sözel bağlantının sürdürülmesi için olmazsa olmaz nitelikteki işitme duyusu; hayat kalitesi üzerinde çok kıymetli bir alana sahip. İşitme şikâyeti olan hastalara işitme kaybı, kayıp derecesi ve kayıp tipini belirlemek için çeşitli testler uygulandığını belirten uzmanlar, işitme kaybının önüne geçecek önlemlerin alınmasının değerine dikkat çekerek; kulağa yabancı cisim sokulmaması, çocukların sigara dumanından uzak tutulması ve yüksek sesle müzik dinlenmemesi konusunda uyarıyor.

Her yıl 3 Mart tarihi, Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak anılıyor.

İnsanoğlu, irtibat kurmak için işitme duyusundan yararlanmak zorundadır. Sözel bağlantı sırasında yararlandığımız işitme duyusu, sesin koklea ve işitsel hudut sistemi tarafından algılanması sürecidir.

İşitme duyusu, insan için ana lisanın edinilmesi, konuşmanın öğrenilmesi ve sözel irtibatın sürdürülmesi için olmazsa olmaz nitelikte bir duyudur. Hafif derecede bir işitme kaybı çocukların okuldaki muvaffakiyetini olumsuz tarafta etkileyebilir.

İşitme testleri ile sıhhat durumu belirleniyor

İşitme kaybı şikâyeti olan bir hastanın öncelikle tam bir KBB muayenesinin yapılması gerekir, daha sonra işitme kaybı olup olmadığını, varsa derecesini ve tipini belirlemek için çeşitli testler uygulanabilir. Bu testler ortasında;diyapozon testleri, saf ses odyometrisi, timpanometri, otoakustik emisyon testleri, akustik refleks testleri, işitsel uyarılmış beyin sapı potansiyelleri (ABR) testlerini sayabiliriz.

İşitme kaybının nedenleri ve risk faktörleri neler?

İşitme kayıplarını;

1.İletim tipi işitme kayıpları

2.Sensorinöral işitme kayıpları

3.Kombine işitme kayıpları olarak sınıflandırabiliriz.

‘İletim Tipi’ işitme kayıpları, dış kulak yolu-kulak zarı ve orta kulak hastalıklarında ortaya çıkan işitme kayıplarıdır. Bunlar ortasında:

– Kulak kepçesini ve dış kulak yolunu etkileyen doğumsal anomaliler

-Serümen tıkacı (buşon)

– Dış kulak yolu yabancı cisimleri

– Dış kulak yolu enfeksiyonları

– Dış kulak yolunu etkileyen tümörler

– Kulak zarı yırtıkları (perforasyon)

– Akut orta kulak iltihapları

– Efüzyonlu orta kulak iltihapları (orta kulak nezlesi)

– Kronik orta kulak iltihapları

– Orta kulak kemikçikleri ortasında kireçlenme

– Otoskleroz (orta kulak-iç kulak ilişkisinde kireçlenme) sayılabilir.

Doğumsal işitme kayıpları 2’ye ayrılıyor

‘Sensorinöral’ işitme kayıpları, iç kulak yapılarına ve işitme sonuna ziyan veren hastalıklarda ortaya çıkar. Çocuklarda görülen doğumsal sensorinöral işitme kayıpları, kıymeti tarafından farklı bir kümedir. Görülme sıklığı 1000 bebekte 1-3’tür.

Doğumsal işitme kayıpları Genetik ve Genetik olmayan işitme kayıpları olarak ikiye ayrılır. Genetik olmayan işitme kayıpları nedenleri ortasında:

-Annenin gebeliği sırasında geçirdiği enfeksiyonlar (kızamıkçık, kızamık, toksoplazma, kabakulak vb.)

-Annenin gebeliği sırasında ototoksik (iç kulak yapılarına ziyan veren) ilaç kullanması

-Prematüre doğum

-Doğum sırasında anoksi-hipoksi gelişmesi (bebeğin oksijensiz kalması)

-Hiperbilirubinemi (kan uyuşmazlığına bağlı sarılık) sayılabilir.

Diğer sensorinöral işitme kayıpları nedenleri ortasında:

-Anisensorinöralişitme kaybı

-Presbiakuzi (yaşlanmayabağlı işitme kaybı)

-Gürültüye bağlı işitme kayıpları

-Meniere Hastalığı

-Ototoksik ilaçlara bağlı (aminoglikozidantibiyotikler, salisilatlar, cisplatin , kimi diüretikler) işitme kayıpları söylenebilir. Kulak kemiğinin ziyan gördüğü baş travmalarından sonra da iletim tipi, sensorinöraltip yahut ikisinin bir ortada olduğu kombine tip işitme kayıpları görülebilir. İşitme kaybına neden olan hastalık tespit edildikten sonra duruma nazaran bir tedavi programı belirlenir.

Çocuğunuzu sigara dumanından uzak tutun!

Örneğin; dış kulak yoluna rastgele bir cisim sokup temizlemeye uğraşmamak, çocukların dış kulak yoluna yabancı cisimleri sokmalarını önlemek, orta kulak iltihaplarını ve kulak nezlelerini önlemek için bilhassa çocukların sigara dumanına maruz kalmamalarını sağlamak, orta kulak iltihaplarını vaktinde ve tesirli bir formda tedavi etmek, ototoksik ilaç kullanmamak, yüksek sesle ve kulaklıkla müzik dinlememek bunlar ortasında sayılabilir..

İşitme kaybı tedavi edilebilir mi?

Çok kolay olarak dış kulak yolunu tıkamış olan buşon temizlenirse işitme kaybı düzelir ve buna misal biçimde işitme kaybına neden olan tedavi edilebilir hastalıkların tedavisi ile işitme kaybı düzelebilir.

Örneğin;orta kulak iltihabının tedavisi , 3 aydan fazla süren efüzyonlu orta kulak iltihabında ventilasyon tüpü takılması, cerrahi teşebbüsle kulak zarındaki perforasyonun onarılması , kronik orta kulak iltihaplarında ameliyat ile iltihabın temizlenmesi ve varsa hasar görmüş kemikçiklerin onarılması, otosklerozda kireçlenen kemikçik yerine uygun bir protezin takılması ile işitme kaybı düzeltilebilir. 

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu