GENİZ ETİ AMELİYATI ( ADENOİDEKTOMİ )

Geniz eti burun boşluğunun art kısmında genizde yer alan lenfoid dokudur. Ekseriyetle çocuk yaşlarda fizyolojik olarak ya da enfeksiyonlara ve alerjiye bağlı olarak büyüme yapabilirler. Geniz eti büyümesi 2-6 yaş gurubu çocuklarda daha sık rastlanır.

GENİZ ETİNİN BULGULARI NELERDİR

Geniz eti büyümesi olduğunda çocuklarda burun tıkanıklığı, geceleri horlama, ağzı açık ahenge, ağız kokusu, tekrarlayan üst teneffüs yolları enfeksiyonları görülür. Bu çocukların uyku kalitesi bozulur. Geceleri uyku apnesi yani uyku sırasında nefes durması görülebilir. Bu çocukların büyümelerinde yavaşlama olur. Geniz eti büyüdükçe bakteri ve virüsler için bir rezervuar haline gelir ve üst teneffüs yolları enfeksiyonlarının daha sık oluşmasına neden olur. Çocuklar enfeksiyon geçirdikçe geniz eti daha fazla büyür. Bu bir kısır döngü yaratır. Bu çocuklarda östaki borusu işlevleri etkilenebilir. Bu da orta kulakta sıvı toplanmasına ve işitme kayıplarına neden olur. Bu çocuklarda birebir vakitte gün içerisinde huzursuzluk ve dikkat bozukluğu görülür.

GENİZ ETİ MUAYENESİ NASIL YAPILIR

Geniz etini burundan ya da ağızdan direkt bakarak görmek mümkün değildir. Geniz eti varlığını anlamak için en ülkü formül fleksible nazofaringoskop denilen kıvrılabilir teleskoplar ile muayene etmektir. Bu sayede geniz eti direkt olarak görülerek teşhis konulur. Yumuşak doku dansitesinde çekilen röntgen filimleri de geniz eti hakkında bilgi verebilir lakin birden fazla vakit aldatıcıdır. Öteki bir metot ise parmakla tuşe dediğimiz, doktorun çocuğun ağzından genizine paramağını sokarak yapılan muayenedir. Bu muayene şeklide geniz eti hakkında bilgi verir fakat çocuğun psikolojisi açısından bu muayeneden kaçınmakta yarar vardır.

GENİZ ETİ BÜYÜMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR

Çocukta geniz etinin büyümesine neden olan bir allerji durumu varsa bunun nazal kortizonlu spreylerle tedavi edilmesi gerekir. Yeniden akut enfeksiyonlar sırasında antibiyotik kullanımı çok değerlidir. İlaç tedavisine karşın geniz eti hala büyük ve çocukta yakınmalara neden oluyorsa geniz etinin ameliyatla alınması gerekir.

GENİZ ETİ AMELİYATI NE VAKİT YAPILMALIDIR

Geniz etinin büyüklüğüne bağlı olarak çocukta uyku kalitesi bozulmuş ve daima ağız teneffüsü yapıyorsa

Geniz etinin büyüklüğüne bağlı olarak çocukta uyku apnesi gelişmişse

İlaçla düzelmeyen ve sık tekrarlayan geniz eti enfeksiyonları varlığında

İlaç tedavisi ile düzelmeyen orta kulakta sıvı toplanması durumu kelam konusu ise

Bu durumlarda geniz etinin ameliyatla alınmasında yarar vardır.

GENİZ ETİ AMELİYATI NASIL YAPILIR

Geniz eti ameliyatı genel anestezi ile yapılır. Adenotom denilen aletlerle geniz eti alınır. Bunun yanı sıra radyofrekans yolu ile geniz eti küçültülebilir. Lakin klasik tekniğe nazaran bariz bir avantaj sağlamaz. 

Başa dön tuşu