Doğuştan kalp hastalığı

Doğuştan kalp hastalığı nedir?

Doğuştan kalp hastalığı kalpte doğum sırasında bulunan yapısal bir bozukluktur ve çoklukla hamileliğin erken evrelerinde organların gelişmeye başladığı devirde oluşur. Doğuştan kalp hastalıkları, kulakcıklar yahut karıncıklar ortasındaki küçük / büyük delikler yahut kapaklardaki hafif / ağır darlıklar formunda olabileceği üzere, kulakçık yahut karıncıklardan bir yahut birden fazlasının olmaması üzere çok ağır bozukluklar formunda de olabilir.

Çocuklardaki tüm kalp hastalıkları doğumsal mıdır?

Çocuklardaki bütün kalp hastalıkları doğuştan mıdır?

Çocuklardaki kalp hastalıklarının çoğunluğu doğuştandır ve bunlar çoklukla doğumdan sonra erken devirde teşhis alır .

Duktus arteriozus açıklığı (PDA), atriyal septal defekt (ASD) ve ventriküler septal defekt (VSD) bunlardan bazılarıdır. PDA aort ile pulmoner arter ortasındaki açıklıktır. PDA kateter usulü ile yahut cerrahi olarak kapatılabilir. ASD kulakçıklar ortasında, VSD ise karıncıklar ortasında yer alan deliklerdir. Küçük deliklerin klinik olarak izlemi, geniş deliklerin ise kapatılması gerekir. Bunlardan uygun olanları ameliyata gerek kalmadan kateter usulü ile başkaları ise cerrahi olarak kapatılır.

Kimlerin hastalığı olan çocuk doğurma riski vardır ?

Kimlerin doğuştan kalp hastalığı olan çocuk doğurma riski vardır?

Bütün anne ve babaların doğuştan kalp hastalıklı çocuğu doğabilir. Çoğunluğu hafif olmak üzere 1000 doğumdan sekiz çocukta doğuştan kalp hastalığı görülür. Anne, baba yahut aile bireylerinden birinde doğuştan kalp hastalığı varsa doğacak bebeğin hasta doğma mümkünlüğü daha yüksek olabilir.

Anne karnındaki bebeğin doğuştan kalp hastalığı tanısı nasıl konulur?

Hamilelik sırasında yapılan tetkikler ile (fetal ekokardiyografi) bebekde doğuştan kalp hastalığı yahut ritm bozukluğu olup olmadığı anlaşılabilir. Annede yahut ailenin öteki bireylerinde doğuştan kalp hastalığı bulunması, annenin hamilelikte kızamıkçık üzere birtakım infeksiyonları geçirmesi, şeker hastalığının bulunması yahut kimi ilaçları kullanmış olması ve bayan hastalıkları ve doğum doktorlarının önerdiği durumlarda anne karnındaki bebeğin kalp hastalığı istikametinden etkilenip etkilenmediği gebeliğin 18. haftasından itibaren fetal ekokardiyografi ile araştırılmalıdır

Bebeğin doğuştan kalp hastalığı nasıl farkedilir?

Ağır kalp hastalıklı bebekler birinci birkaç ay içinde belirti verirler. Bebeklerde doğuştan morluk,beslenme zahmeti, süratli soluk alıp verme, nefes darlığı, güç nefes alma, kilo alamama, gelişme geriliği, zatürreye eğilim, göğüs ağrısı, sersemlik hissi, bayılma, kalp yetmezliği belirtileri üzere sıkıntılar bulunabilir ve muayene sırasında üfürüm duyulabilir. Hafif bozukluklar çoklukla belirti vermezler ve başka nedenlerden ötürü doktora başvurulduğunda üfürüm duyularak teşhis alırlar

Doğuştan kalp hastalığı bulunan çocukların yaşantısı nasıl olur?

Çocukların çoğunluğu erişkin periyoda kadar yaşarlar. İdman kapasitelerinde kısıtlılık olabilmekle birlikte, çoğunluğunda olağan yahut olağana yakın bir hayat kalitesi vardır. Ağır hastalığı olanlarda antrenman kapasitesinde azalma daha besbellidir. Kimi hastalıklarda büyüme geriliği ve öğrenmede zahmet olabilir.

Doğuştan kalp hastalıkları nasıl oluşur?

Doğuştan kalp hastalıkları nasıl oluşur?

Doğuştan kalp hastalıklarının çoğunluğunda neden bilinmemektedir. Kalıtsal olduğu varsayılmakla birlikte çok az gen ile münasebet saptanabilmiştir. Birebir ailede birden fazla çocukta doğuştan kalp hastalığı görülebilir. Down sendromu üzere birtakım durumlarda kalp ile birlikte birden fazla organ etkilenebilir. Seyrek olarak hamilelikte ilaç kullanımı yahut geçirilen infeksiyonlar doğuştan kalp hastalıklarına neden olabilir. Örneğin anne hamileliği sırasında kızamıkcık geçirirse bebeğin kalbi etkilenip yapısal kalp hastalığı oluşabilir. Birtakım ilaçlar, alkol ve uyuşturucular da doğuştan kalp hastalıklı bebek doğma mümkünlüğünü artırırlar. Gebe besleyici diyet almalı, sigara ve alkol kullanmamalı, hekim önerisi dışında ilaç almamalıdır. Hastalık gelişiminde ailelerin kendilerini hatalı hissetmemeleri gerekir.

Doğuştan kalp hastalıklı çocukların izlemi

Bütün çocuklarda olduğu üzere doğuştan kalp hastalıkları olan çocuklarda da genel tıbbi tedbirlere uyulması çok kıymetlidir. Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar, çocukluk çağı hastalıklarını kalp hastalığı bulunmayan çocuklar üzere ekseriyetle sıkıntısız geçirirler. Kalbin infeksiyondan (infektif endokardit) muhafazası için özel şartlarda antibiyotik önerilir.

Doğuştan kalp hastalıklı çocuklara tüm çocuklarda olduğu üzere yaşına uygun aşıların yapılması gerekir. Buna ek olarak, grip aşısı üzere birtakım aşılar da yapılabilir.

Kalp hastalıklı çocukların düzgün durumda olduğunun belirlenmesi için nizamlı aralıklarla izlenmesi gerekir. Genel olarak, birinci teşhis aldığı periyotta ve ameliyat sonrası daha sık, izleyen yıllarda daha seyrek aralıklarla denetimleri istenir.

Tetkikler

Kalp hastalığı olan çocuğa hastalığına bağlı olarak, tertipli aralıklarla aşağıdaki tetkiklerin yapılması istenebilir.

 • Kan tahlilleri
 • Göğüs filmi
 • Elektrokardiyogram
 • 24 saatlik elektrokardiyografi (Holter)
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Tilt testi
 • Antrenman (efor) testi
 • Kalp kateterizasyonu
 • Elektrofizyolojik çalışma

İnfektif endokarditten korunma

İnfektif endokardit; kana bulaşan bakterilerin kalbin içini döşeyen zarlar, kalp kapakçıkları ve büyük damarlara yerleşmesi ile oluşan infeksiyondur. İnfektif endokardit seyrek bir infeksiyon olmasına rağmen, kalp hastalığı bulunan çocuklar bu infeksiyon için yüksek risk taşırlar. Kana karışan bakterilerin birçok ağız yolu ile alındığından, çocuklarda ağız paklığı ve diş bakımı kıymet taşımaktadır.

Ameliyat edilmemiş kalp hastalığı bulunan çocukların birçoklarına ve ameliyat edilmiş çocukların bir kısmına infektif endokardit gelişiminin engellenmesi için antibiyotik verilmesi gerekir.

Çocuğun bilhassa aşağıda belirtilen teşebbüsler sırasında kollayıcı antibiyotik kullanması gerekir.

 • Bademcik ve geniz eti ameliyatı
 • Karın, idrar yolları ve üreme organ ameliyatları
 • Kanama oluşturabilecek diş teşebbüsleri, diş çekimleri

İnfektif endokarditten korunmada ailelere verilecek infektif endokardit kitapçığı içinde önerilen antibiyotik dozu ve uygulama vakti ile ilgili detaylı bilgiler bulunur. Kullanılacak ilaç ve dozu çocuğun kilosu ve kalp hastalığına nazaran farklılıklar gösterir.

Çocuğum doğuştan kalp hastalığı ile doğmamışsa sonradan kalp sorunları geliştirebilir mi?

Çocukları etkileyen sonradan kazanılmış (edinsel) birçok kalp hastalığı vardır. Bunların birçok akut romatizmal ateş, kawasaki hastalığı, miyokardit (bir viral enfeksiyon) üzere iltihabi hastalıkları içerir. Bu durumlar enderdir ve çocuk hekimi tarafından şüphelenilir ise çocuk kardiyoloji uzmanına konsültasyon gerektirir.

Bazen çocuklarda olağandışı atım hissi yahut çarpıntıya neden olan ritim bozuklukları görülebilir. Aritmi, kalp atımını ilgilendiren bir bozukluktur. Şayet aritmiden şüphelenilirse çocuğunuz çocuk kardiyoloji uzmanına danışılmalıdır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu