ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞAĞRILARI

 • ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞAĞRILARI

Başağrısı çocukluk çağında en sık karşılaşılan bir yakınmadır.Görülme sıklığı 7 yaş civarında % 37-51 iken,ergenlikte bu oran %57-82′ ye ulaşır.Cinsiyet istikametinden görülme sıklığının 3-5 yaşında erkeklerde daha fazla olduğu,5 yaşından sonra kızlarda giderek yükseldiği ve 9-11 yaşında her iki cinste eşit sıklıkta olduğu gösterilmiştir.
Migren en sık görülen başağrısıdır.Ülkemizde görülme sıklığı %9,3-14,5 ortasındadır.

Başağrısı;başın ağrıya hassas yapılarının fizikî,kimyasal yahut iltihabi olarak etkilenmeleri sonucu ortaya çıkar.Nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır.

 • Başağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

Başağrılı hastayı değerlendirirken hikayede doğum öncesi,doğum,büyüme-gelişme,daha evvelki önemli hastalıklar,okul durumu,kullandığı ilaçlar ve allerji durumu kesinlikle sorgulanmalıdır.Fizik muayenede ateş,tansiyon yüksekliği,deri döküntüleri,cilt lekeleri,nörolojik kusurlar ve baş travması bilhassa akut ve ilerleyici başağrılarında nedeni belirlemede yardımcıdır.Çocuğun yaşı ne kadar küçükse başağrısının önemli bir nedeni olma mümkünlüğü o kadar yüksektir.Küçük çocuklarda ağlama,kıvranma,yerde yuvarlanma,tepinme ağrının şiddetinin göstergesi olabilir.Çocuğun aktifliğini kesme müddeti ağrılı atağın mühleti için ip ucu olabilir.

Daha evvelden olmayan birinci kez ve şiddetli olarak ortaya çıkan,sürekli lokalize olan,hastayı uyandıran,sabahları erkenden oluşan ağrı,sabah yahut gece kusmaları,nöbet varlığı,devamlı başağrısının şiddet ve karakterinde değişiklikler muayenede;ateş,bilinç değişikliği,tansiyon yüksekliği baş etrafında artma,anormal göz hareketleri,yürüyüş değişikliği üzere bulgularda altta yatan neden kesinlikle araştırılmalıdır.

 • Başağrılı Hastanın Değerlendirilmesinde Değerli Sorular
 1. Başağrısı; tek tip mi yoksa farklı tiplerde mi ?
 2. Nasıl başladı?Ne vakit başladı?
 3. Aralıklı mı, ilerleyici mi, birebir mı kalıyor?
 4. Ne sıklıkta oluyor,ne kadar devam ediyor?
 5. Belirli bir vakitte mı yada belli kaideler altında mı oluyor?
 6. Belli yiyecekler,ilaçlar yahut aktiviteler,dış koşullarla ilgili mi?
 7. Ortaya çıkmadan evvel haber veren bulgular var mı?
 8. Nerede oluyor? Şiddeti nedir?
 9. Nasıl bir tipte ( zonklayıcı,sıkıştırıcı,iğne batması) oluyor?
 10. Eşlik eden bulgular ( bulantı,kusma,ışık,ses rahatsızlığı ) var mı?
 11. Ek şikayetleriniz var mı?
 12. Kullandığınız devamlı bir ilaç var mı?
 13. Nasıl geçiyor? Kötüleşmesine neden olan rastgele bir şey var mı?
 14. Ailenizde başkasınde başağrısı var mı?
 15. Günlük hayatınızı,okulunuzu,aktiviteleri nasıl etkliyor?
Başa dön tuşu