Çocuklarda Parotis Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük bezi tümörleri, erişkinlerde olabildiği üzere çocukluk çağında da görülebilmektedir. Belirtileri ekseriyetle yüzde, kulak önünde bazen de çene altında uzun müddettir bulunan ağrısız şişlik, kitle biçimindedir.
Çocukluk çağında en sık görülen tükürük bezi tümörü tipi yeniden erişkinlerde olduğu üzere Pleomorfik Adenom’dur (Mikst Tümör – Mixed Tumor) ve ekseriyetle parotis tükürük bezinde görülür.

Daha nadiren de düşük dereceli kanserler yani saldırganlığı, yayılma suratı daha düşük olan berbat huylu tümörler (Asinik Hücreli Kanser, Düşük Dereceli Mukoepidermoid Kanser) de çocukluk çağında ve genç erişkinlerde görülebilmektedir. Bu tümörler ekseriyetle davranış olarak yeterli huylu tümörlere misal bir seyir izlemektedir.

Ayrıca çocukluk çağında, baş-boyun bölgesinde nispeten sık görülen damarsal tümörler de tükürük bezi kitlesi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Hemanjiyom, lenfanjiyom (kistik higroma) bu tümörlere örnek olarak verilebilir.

Tanı

Çocuklarda ve genç erişkinlerde tükürük bezinde kitle ile karşılaşıldığında muayeneden sonra radyolojik incelemeler (ultrason, MR) gerekmektedir. Kimi vakit doktorun tercihine nazaran ince iğne biyopsisi de tedaviyi planlamadan evvel gerekli görülebilmektedir. 

Tedavi

Çocuk hastada Pleomorfik Adenom
Tedavisi erişkinlerde olduğu üzere yüz hududu korunarak yapılan bir ameliyatla çıkartılması biçimindedir. Ameliyat kulak önünden uzunluğuna gerçek uzanan, estetik prensiplere uyularak oluşturulmuş bir kesiden yapılır. Tümör, etrafındaki sağlıklı tükürük bezi dokusuyla çıkartıldığında ekseriyetle bir daha geri gelmemek üzere çocuğun bedeninden uzaklaştırılmış olur.

Tedavi Sonrası
 
Yüz sonu korunarak yapılan bir ameliyattan sonra çocuk ya da genç erişkin rastgele bir malüliyet-hasar olmaksızın hayatlarını sürdürecektir. Yapılan kesi birçok kere güç fark edilir bir izle güzelleşmektedir ve tümörle birlikte çıkartılan sağlıklı tükürük bezi dokusunun eksikliği rastgele bir formda hissedilmemektedir.

Başa dön tuşu