Çocuklarda İşitme Azlığı

Çocuğumuz seslendiğimizde birkaç sefer tekrarlatıyor ve derslerde muvaffakiyetinde azalmalar olup
televizyonun sesini çok açıyor yada yakından izliyorsa işitmesinde bir azalma olup olmadığı yönünde
uyanık olmakta fayda var! Bilhassa televizyonu yakından izleyen çocuklar öncelikle göz hekimlerine
başvuruyor. Televizyonu yakından izlemenin ana nedeni olabilecek işitme azlıkları gözden kaçabilir. Sık
üst teneffüs yolu enfeksiyonu geçiren, ekseriyetle burun tıkanıklığı sorunu yaşayan ya da uyku sırasında
ağzı açık uyuyan tahminen de horlayan çocuklarda orta kulakta sıvı toplanması son derece sık karşılaşılan bir
durumdur.

Orta kulak boşluğu olağanda hava ile doludur. Burun gerisindeki genizle kulak ortasında havalanma
misyonunu yapan östaki borusu sayesinde orta kulaktaki hava basıncı dış ortamdaki basınç ile eşitlenir.
Uçakta ya da denize dalarken kulağımızda hissettiğimiz basınç hissi ani değişikliler sırasında bu sistemin
çalışmasına fırsat kalmadan dış ortam basıncıyla orta kulak basıncının eşitlenememesinden kaynaklanır.
Nezle olduğumuzda kulağımızın tıkanması da tekrar tıpkı mekanizmayladır. Yutkunma sırasında ve
çenemizi açıp kapatma hareketi ile östaki borusu açılacağından basınç eşitlenmiş olur. Bilhassa okul
öncesi çocuk kümesinde orta kulakta sıvı toplanması yani tıptaki ismiyle ‘seroz otit’ hastalığı epeyce sık
görülür.

Çocuklarda kulak ile geniz ortasındaki uzaklığın kısa oluşu ve anatomik olarak geniz eti büyüklüğü, sık
geçirilen enfeksiyonlar, alerjik yapı bu hastalığın küçük yaşlarda daha sık görülmesinin nedenleri
ortasında yer almaktadır.

Hastalığın erken evrelerinde çocukta hafif bir işitme kaybı başlar. Burun tıkanıklığı belirtileri, ağız açık
ahenge, televizyonun sesini çok açarak yada yakından izleme, derslerde öğretmenin söylediklerini
duyamama, daima burun akıntısı üzere yakınmalar olur. Aileler bu yakınmaları her zaman
algılayamamaktadır. Pek çok vakit okul öğretmenleri tarafından işitme azlığı fark edilmektedir. Orta
kulakta sıvı birikmesi erken periyotta yakalandığında nedene yönelik tedavi ile düzeltilebilen bir
durumdur. 15-20 günlük ilaç tedavileriyle sıklıkla sorun ortadan kaldırılabilir. Lakin östaki borusunun
tıkanmasına neden olan geniz eti ve bademcik büyüklüğü durumlarında ve ilaç tedavisinin tesir etmediği
durumlarda cerrahi tedavi gereklidir ve sonuç son derece yüz güldürücüdür.

Tedavi edilmeyen gecikilmiş durumlarda geçirilen sık orta kulak enfeksiyonlarına bağlı ve kulak zarındaki
negatif basınç ile çökme nedeniyle olarak kalıcı işitme bozuklukları ortaya çıkabilir.

Orta kulakta sıvı birikmesi durumlarında kulakta ağrı, ateş, akıntı üzere yakınmalar yoktur. Çocuğun
arkadaşları ile alakalarının bozulması, derslerdeki muvaffakiyetinin düşmesi, huzursuzluk, istikrar bozukluğu
üzere yakınmalar kimi vakit ana yakınmalar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Tüm bunlar işitme azlığına
ve orta kulaktaki basınç ile dış ortamdaki basınç ortasındaki farka bağlıdır. Bu nedenle anne ve babaların
işitme azlığı olduğundan kuşku duydukları çocukları kesinlikle bir kulak burun boğaz uzmanına
götürmeleri gereklidir.

KBB uzmanı hastalık var ise buna neyin neden olduğunu araştıracak ve nedene yönelik tedavi
uygulayacaktır. Bu çocuklarda alerjik yerde burun akıntısı ve geniz eti büyümesi hayli sık
karşılaşılan durumlar olduğundan alerji istikametinden değerlendirilmeleri ve gerekirse alerji testlerinin
yapılması da düşünülmelidir. Orta kulakta sıvı toplanması nedeniyle kulak zarına yerleştirilen havalanma
tüpü ameliyatları sık yapılan ve işitmeyi düzelten bir operasyondur.

Yerleştirilen tüp 6 ay üzere bir müddet sonunda sıklıkla zaten çıkmaktadır. İleride kalıcı bir işitme
bozukluğuna yol açmamak ve bilhassa bilgi topladığı eğitim yıllarında çocuklarımızı yaşıtlarından geri

bırakmamak için işitme konusunda uyanık olmalı ve geç kalmadan doktora başvurmalıyız.

Başa dön tuşu