Revizyon Burun Ameliyatını Gerektiren Durumlar

Burun bölgesi, yüzün tam ortasında yer alması ve epeyce dikkat çekmesi bakımından, odak noktasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan burun bölgesi, en fazla estetik operasyonların gerçekleştirildiği alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burun ameliyatları, yüzün odak noktasıyla ilgili, hasta ve hekimin ortak değerlendirmesiyle gerçekleştirilen, hasta için memnuniyet sağlanması amaçlanan uygulamalardır. Lakin, burun ameliyatları, standart cerrahi uygulamalar değildir. Bu bakımdan, burun ameliyatları sonrası, hastanın gerçekleştirilen operasyondan mutlu olmaması ve yine bir burun ameliyatı uygulamasına başvurması mümkünlüğü kelam mevzusudur.

Burun ameliyatları ya da burunla ilgili olarak yapılan estetik süreçleri gerçekleştirmiş olan bireylerin ikinci bir yahut daha çok (3.4. vs.)burun ameliyatı olmalarıyla, revizyon burun ameliyatı uygulamaları karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan öncelikli olarak burun ameliyatlarını, sonrasında ise revizyon burun ameliyatlarını gerektiren durumları ele almak yararlı olacaktır.

Burun Ameliyatları

Yüzün en dikkat çeken noktası olan burun bölgesinde mevcut olan ya da çeşitli sebepler sonucunda ortaya çıkan birtakım deformasyonlar ya da nefes alma ile ilgili sorunlar münasebetiyle burun ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Ayrıyeten, nefes alıp vermeyle ilgili sorunlara sahip olmasa da birçok insan, estetik dertler münasebetiyle estetik burun ameliyatlarına başvurabilmektedir. Estetik burun ameliyatları sonrası hem daha hoş görünen hem de daha rahat nefes alınabilen bir burun sahibi olmak mümkündür.

Temel olarak, estetik açıdan da işlevsel açıdan da olağan bir burun yapısında en dar yer burun kökü olmalıdır. Ayrıyeten burun formunun, uca gerçek hafif genişleyerek gelmesi işlevsel açıdan en uygun niteliğe işaret etmektedir.

Klasik Burun Ameliyatları

Burun, anatomik olarak temel iki noktadan; kıkırdak ve kemikten meydana gelmektedir. Bu temel iki yapı, septum ismi verilen bölmeyle ortadan ikiye ayrılmaktadır. Nefes alırken havanın geçtiği burun pasajlarında, mekanik ve dinamik etkenlere bağlı olarak daralma meydana gelebilmektedir. Nefes alma zahmetine sebep olan mekanik tıkanmalar, burun duvarındaki eğriliklerden ya da burun içinde yer alan etlerin büyümesinden kaynaklanabilmektedir. Dinamik tıkanmalar ise, burundaki hareketli bölgelerden (valf bölgeleri) kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sıkıntılar doğuştan olabileceği üzere, geçirilen ameliyatlar ya da travmalara bağlı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Burundaki dış valf bölgesini; burun delikleri, iç valf bölgesini ise; orta kıkırdak çatı bölgesinin burun sırtından ucuna en yakın bölgesi oluşturmaktadır.

Klasik burun ameliyatlarında, burundaki deformasyonun ortadan kaldırılması gayesiyle, kemik çatı daraltılmakta, kıkırdak çatı küçültülerek burun ucu inceltilmektedir. Bu operasyonlar sırasında süreçlerin gerçekleştirildiği bölgelere dikkat edilmemesi durumunda hem istenmeyen hal bozuklukları oluşabilmekte hem de nefes alma sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Estetik Burun Ameliyatları

Estetik burun ameliyatlarında en temel olarak, işlevsel hedefle burun duvarındaki eğriliklerin giderilmesi sırasında, valf bölgelerinin korunması gerekmektedir. Ayrıyeten estetik burun ameliyatları sırasında hastanın talepleri, yüz yapısı temel alınarak değerlendirilmelidir.

Estetik bir burun meydana getirilirken, burun anatomik yapısına ziyan verilmemeli ve doğal niteliklerden uzaklaşılmamalıdır.

Revizyon Burun Ameliyatlarını Gerektiren Durumlar

Burun estetiği hem güzel bir gözlemci hem âlâ bir dinleyici hem uygun bir dizayncı hem düzgün ve titiz çalışan bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gereken standart uygulamaların gerçekleştirilmediği bir cerrahi alandır. Hastanın talepleri de dikkate alınarak hastaya uygun burun dizaynının oluşturulması ve temel işlevlerini sıkıntısız formda gerçekleştiren sağlıklı burun oluşturulması, lakin titiz değerlendirmeler sonucunda ortaya koyulabilmektedir. Bu bakımdan burun estetiği ameliyatlarında, kemik, kıkırdak deri ve bu yapıları çevreleyen tüm dokular titizlikle tahlil edilmeli ve yapılan değerlendirmeler yeniden tıpkı titizlikle süreç sırasında uygulanabilmelidir.

Bu bakımdan revizyon burun ameliyatlarını gerektiren durumları şu biçimde sıralayabilmekteyiz;

Yüz bölgesinde eşitlik bulunmadığı durumlarda; yüzün önden bakıldığı vakit, yatay olarak 3 kısmı vardır. Bu 3 kısımdan orta kısmı, burun oluşturmaktadır. Estetik bir burunda bu üç kısmın birbirine eşit olması gerekmektedir. Bu üç kısımda eşitlik sağlanamadığı durumlarda, odak noktası olan burun yüz imajını etkilemekte ve şahıslarda revizyon burun ameliyatlarını bir gereklilik haline getirebilmektedir.

Hastanın yüz yapısına uygunluk temel alınmadığı durumlarda; revizyon burun ameliyatı gereklilik haline gelebilmektedir. Burun boyutu, yüz boyutuyla uyumlu nitelikte olmalıdır. Başarılı bir burun estetiğinde, yüz oranlarına uygunluk temel alınmalıdır. Estetik burun ameliyatlarında, elmacık kemikleri, çene kemikleri ve alın kemikleri temel alınarak süreçler gerçekleştirilmelidir.

Burun işlevlerinin sağlıklı biçimde yerine getirilemediği durumlarda; estetik görünen lakin temel fonksiyonunu yerine getiremeyen burun yapıları karşımıza çıkmakta ve revizyon burun ameliyatları mecburî hale gelebilmektedir. Burun estetik operasyonlarından sonra, burun en temel fonksiyonu olan nefes alma vazifesini rahatlıkla yerine getirebilmeli, nefes yolları açık olmalıdır.

Cinsiyete uygun nitelikte burunlar oluşturulmadığı durumlarda; burun estetik bir görünüme sahip olsa ve sağlıklı biçimde işlevlerini yerine getirebilse de revizyon burun ameliyatları gerekli hale gelebilmektedir.

Burun temel anatomisine ziyan verilmesi ve doğal görünümünden uzaklaşılması durumunda; revizyon burun ameliyatlarına başvurulabilmektedir. Bu bakımdan, burun ucunu oluşturan kıkırdakların kenarlarıburun alt kısmında belirli bilinmeyen görülmeli, burun genel imgesinden kopup başka bir kesim üzere görünmemeli, burun bölgesine önden bakıldığı vakit, burun deliklerinin yalnızca giriş kısmı görünmeli ve burun ucunun birbiriyle simetrik yapıda iki tane tepecikten oluşmasına dikkat edilmelidir.

Burunda çökme, düşme, dönme üzere durumlar gerçekleşmesi durumlarında; revizyon burun ameliyatları gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Burun ameliyatları tesirli ve başarılı biçimde gerçekleştirilmelidir ki, yıllar sonra bile burunda çökme, dönme, düşme üzere durumlar gerçekleşmemeli yahut mandalla sıkılmış bir görünüm ortaya çıkmamalıdır.

Hastanın taleplerine uygun ve uyumlu sonuçlar oluşturulmaması durumlarında; revizyon burun ameliyatları kelam konusu olabilmektedir. Bu bakımdan hasta ile hekimin bağlantı halinde olması, hastanın taleplerinin güzel gözlemlenip, titizlikle kıymetlendirilmesi ve uygulanması epeyce değerlidir.

Başa dön tuşu