Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi, temel olarak işlevselliği olmayan düşünceleri, işlevselliği olan (faydalı) düşüncelerle değiştirmeyi amaçlar. Kişinin günlük hayatta yaşadığı sorunlar incelenirken, yaşanılan olaylar karşısındaki düşünceleri, hissedilen duyguları ve davranışlar arasındaki ilişkiyi temel alır. Bu ilişkiler kurulurken bazen kişi yanlış düşüncelere sahip olabilir ve yanlış inanışları yüzünden olayları yanlış değerlendirebilir. Bilişsel davranışçı terapide bu sebeple oluşan düşünce hataları düzeltilir ve terapide öğretilen teknikler günlük hayata uyarlanmaya çalışılır.

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapide çocuğun yaşadığı olayı, olay esnasında neler düşündüğü ve hangi duyguları hissettiği ile ilgili ilişkileri kurması amaçlanır. Çocuklarla çalışırken öncelikle duygu regülasyonu çalışılır. Çocuğun duyguları tanıması ve onları nasıl ifade ettiği gözlemlenir. Terapinin ilerleyişi probleme ve ailenin de tutumuna göre değişkenlik gösterebilir.

BDT ile Hangi Konular Çalışılabilir?

 • Uyum ve Davranış Bozuklukları

 • Depresyon

 • Sosyal Beceri ve İlişki Sürdürme Problemleri

 • Öfke Kontrol Problemleri

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk (okb)

 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu

 • Gece Korkuları

 • Sınav Anksiyetesi

 • Uyku Bozuklukları

 • Tırnak Yeme

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Fobiler

 • Yıkıcı Davranış Bozuklukları

 • Öz güven Geliştirme Çalışmaları

 • Yeme Bozukluğu

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Kardeş Kıskançlığı gibi bir çok problem BDT ile çözülebilir.

 • Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu 

Terapi Süreci Nasıldır? Ne Kadar Sürer?

Terapi sürecinin ne kadar etkili olduğu çocuğun ve ailenin aktif katılımına, terapide öğrenilenlerin günlük hayatta uygulanabilmesi için verilen ev ödevlerinin yapılmasına ve ailenin olumsuz tutumlarının olumlu şekilde değiştirilmesine göre değişkenlik göstermektedir. Seanslar 6-20 seans sürebilir. Önemli olan tutarlı şekilde katılım göstermektedir. Bazı seanslar sadece aile ile gerçekleşebilir. 


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu