Bikuspit Aorta

Bikuspit aort kapağında klinik bulgular

Çocukluk devrinde sıklıkla asemptomatik olmasına karşın erişkin devirde aortik kapakta işlev bozukluğu, aort diseksiyonu ve enfektif endokardit üzere komplikasyonlara neden olabilir. Kapaktaki darlığın ve yetersizliğin derecesi ile bağlantılı olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, bayılma, halsizlik, baş dönmesi, eforla barizleşen çarpıntı, bazen ritim bozukluğu yahut çok nadiren ileri olgularda ani vefat ile karşımıza çıkabilir. Klinikte birçok vakit 30’lu yaşlara kadar hiçbir bulgu vermeyebilir yahut bazen yalnızca kalpte üfürüm nedeniyle eko yapıldığında tespit edilebilir. Biküspit aort kapagˆına erken devirde teşhis konulması komplikasyonların önlenmesi ve erken tedavi açısından son derece değerlidir. Bu nedenle biküspit aort kapağı tanısı olan hastaların aile yakınlarına ekokardiyografi ile tarama önerilir.

Bikuspit aort kapağında izlem ve tedavi

Kapaktaki darlık ve yetersizliğin ciddiyetine nazaran izlem ve tedavi planlanır. İnfektif endokardit açısından girişimsel süreçler öncesinde (diş çekimi, dolgu yahut kanal tedavisi, sünnet, cerrahi operasyonlar, endoskopi, geniz eti yahut bademcik ameliyatları gibi) kesinlikle antibiyotik profilaksisi verilmelidir. İzlem ekokardiyografi ile yapılmakta olup kapağın durumuna bağlı 6 ay yahut 1 yıl ortalarla klinik takip uygun olacaktır. Birtakım olgularda bilhassa çıkan aortada ve aort kökünde genişleme ile seyreden hadiselerde kardiyak BT anjiyografi ve kardiyak MR gerekebilmektedir. Çabucak her olgu hasta bazlı değerlendirilmelidir ve hastanın spor aktivitelerine katılıp katılamayacağı, profesyonel sportmen olup olamayacağı belirlenmeli ve aile bu hususta ayrıntılı bilgilendirilmelidir. Gereken ve uygun olgularda kapağın balonla genişletilmesi için kateter anjiyografi ile balon valvuloplasti süreci uygulanabilir. Birtakım olgularda ağızdan ilaç tedavileri verilebilir. Bazense açık kalp ameliyatı ve doğal yahut mekanik kapak replasman ameliyatı gündeme gelebilir.

Başa dön tuşu