Ağız İçi Kanserleri

Bu bölgede uygun ve makus huylu tümörlere rastlanmaktadır. Dudaklar, ön lisan (2/3 ön), ağız tabanı, bukkal mukoza, gingival mukoza, retromolar trigon, sert damak olarak kısım bölüm incelenir.

Sigara ve Alkol etütün çiğneme alışkanlığı, makus ağız hijyeni makûs huylu tümör oluşumuna neden olurlar.Tutulan bölgeye nazaran beirtiler değişse de ekseriyetle ağız içerisinde yara, dişlerde sallanma, trismus, yutma zahmeti, kanama ve kilo kaybıyla gelirler. Mukozada ülserasyon gösteren, invazyon, ağrı, kanama ve frajil görünümlü patolojiler malign olarak değerlendirilip biyopsi yapılmalıdır.

Tümör gelişmeden evvel tümöre öncülük eden lezyonlarlada karşılaşabilir. Bunlar eritroplaki ve lökoplakidir.Kesin teşhis biyopsiyle konur.

Tedavi protokolümüz cerrahi eksiyon ve yahut beraberinde boyun diseksiyonu, gerekirse sonrasında radyoterapidir. Tümör ne kadar erken yakalanırsa o kadar tedavisi ve prognozu düzgün olur.

a)Dudak Kanserleri:Tüm dudak kanserlerinin %88-98’i alt dudakta, %2-7’si üst dudakta, %2’si ise komissür bölgesinde ortaya çıkar. Dudak kanserlerinin %90’ı cerrahi ile güzelleşirler. Hastaların %10’unda uzunluğunda bölgede lenf nod metastazı görülür.Cerrahi tedaviye düzgün yanıt verir.

b)Dil Tümörleri :Dilin ön 2/3’ü ağız içindedir. Boyun lenflerine metastaz yapar. Cerrahi eksizyon ve boyun disseksiyonu ile tedavisi mümkündür. Erken teşhis değerlidir.

c)Ağız Tabanı Tümörleri :Cerrahi tedavi birebir formda tesirlidir.
Lenf nod metastazları sıklıkla metastaz yapar.Cerrahi eksizyona boyun disseksiyonu da eklenir.

c)Bukkal Mukoza:(ağız içi mukozası, yanak) Cerrahi tedavi tıpkı formda tesirlidir.

d)Gingiva ,retromalar üçgen ,sert damak :Bu bölgede tümörlerin birçok kemik invazyonu bulunması nedeniyle cerrahi rezeksiyon gerektirir. Kemik invazyonu olmayan erken lezyonlarda cerrahi ile birlikte olmak üzere radyoterapiyle olguların %80’inde lokal bölgede şifa alınır.

OROFARENKS KANSERLERİ (BOĞAZ)

Orofarenks lisan kökü ,tonsil ,yumuşak damak bölgesi kapsar
Lisan Kökü:Serbest lisan bölgesine nazaran tedavisi daha güç tümörlerdir. Lisan kökü yutkunmada değerli olduğundan işlev kaybına neden olur. Rezeksiyondan sonra göğüs bölgesinden çevrilen pediküllü flebleri ile boşluk doldurulur.Sıklıkla her iki taraf lenf bezine metastaz yapabilir.
Tonsil ve yumuşak damak bölgerlerinde radyoterapi düşünülebilir

HİPOFARENKS KANSERLERİ (YUTAK)
Bu bölge gırtlağın art kısmında yemek borusunun girişindedir. Çoğunlukla gırtlak kanseri ile birlikte yahut ileri evresinde görülür. Hipofarenks kanserlerinin birden fazla ilerlemiş devirde saptanır.Ameliyata çoklukla larenjektomi ve bazen yemek borusunun bir kısmı eklenir.

NAZOFARENKS KANSERLERİ(GENİZ)
Nazofarenks geniz dediğimiz bölgedir. Bu tümörlerin birçok %90’ı epidermoid yahut indiferansiye kanserlerdir.%10’unu lenfoma kapsar .
Tümör ilerlediğinde aşağıda orofarenkse, üstte ise beyefendisine uzanır.Daha çok radyoterapi ile tedavi edilir. Nazofarenks güçlü lenf ağına sahiptir tıpkı vakitte servikal lenf bezlerine erken atlarlar.

Başa dön tuşu