VESTİBÜLER SCHWANNOMA

Vestibüler schwannoma (VS) [akustik nörinom], denge bozukluğunun tümöral nedenleri ortasında birinci sıradadır. Her yıl 100.000 bireyden birisinde görülür. %95 oranında istikrar hududunun, %5 oranında ise işitme hududunun kılıfını oluşturan hücrelerden kaynaklanır. Nadiren öbür hastalıklarla birlikte olarak her iki kulakta da bu tümör görülebilir. Ataklar halinde ya da konum değişiklikleri ile birlikte olan baş dönmesidengesizlikkulak çınlaması ve tek taraflı işitme kaybı görülür. Erken devirde görülen istikrar ile bağlantılı belirtiler, santral dengeleme (kompensasyon) nedeniyle daha sonra ortadan kalkabilir. Tümör çok büyüdüğünde işitme ve istikrar hududunun basıya uğramasına bağlı olarak yüzde uyuşukluk ve yüz kaslarında güçsüzlük (yüz felci) görülebilir. Çok büyüyen tümörler beyin sapı ve beyefendisine baskı uygulayarak şiddetli belirtilere hatta mevte yol açabilir. Küçük tümörler aşikâr aralıklarla takip edilebilir. Büyük tümörler cerrahi ya da radyoterapi ile tedavi edilebilirler.

Başa dön tuşu