Vertigo(Baş Dönmesi) ve Vestibüler Rehabilitasyon

-Vertigo Nedir?

Vertigo; söz manası olarak baş dönmesi manasına gelmektedir ve bir hareket illüzyonudur.

Baş dönmesi dendiğinde hastanın istikrarını sağlamadaki her türlü sorun anlaşılır. Bu

durum hastayı yatağa düşürüp gözlerini dahi açamayacağı şiddetten, yalnızca vakit zaman

bir kayma hissine kadar değişebilir. Hatta yalnızca bir göz kararması formunda ortaya çıkabilir.

-Ne Üzere Şikayetler Hissedilir?

Vertigo oluşturan nedene nazaran şikayetler değişebilmektedir. Her taraf dönüyor, yer ayağımın

altından kayıyor, bir yana hakikat kayıyorum, başımın içi boşalıyor, gözlerim kararıyor şeklinde

açıklamalar sık duyulur. Vertigo çok şiddetli olduğunda hastalarda gözlerde sıçrayıcı hareket,

bulantı ve kusma, ayakta duramama biçiminde belirtiler de olabilir. Kulak hastalıklarına bağlı

baş dönmelerinde beraberinde kulak çınlaması, işitme azlığı, kulakta basınç hissi, bulantı-

kusma, kulak akıntısı üzere şikayetler eklenebilir. Nörolojik hastalıklara bağlı baş dönmelerinde

ise baş ağrısı, uyuşmalar, felçler, göz hareketlerinde anormallikler olabilir. Vertigo ile

bulunabilecek öteki şikayetler çok değişken olabilir. Fakat birçok hastada yalnızca baş

dönmesi mevcuttur.

-Vertigo Nedenleri Nelerdir?

Vertigo kaynak aldığı yapılara nazaran periferal ve santral vertigo olarak ikiye ayrılır.Periferik

Vertigoda vertigonun nedeni iç kulak, istikrar organlarıdır. Şayet vertigonun nedeni beyinde

bulunan istikrar merkezleri ise bu tıp vertigo santral vertigo olarak isimlendirilir. Santral

vertigoya, konuşma bozuklukları, çift görme, yutma bozukluğu üzere birtakım ek nörolojik bulgular

eşlik eder. Şiddetli istikrar bozukluğu çoğunlukla vardır.

Beyin sapı- beyincik birleşme bölgesindeki bir tümör gelişiminde vertigo meydana gelebilir.

Çünkü bu bölgede istikrar sonu bulunur ve tümörün bu hududa baskı yapması sonucu ortaya

çıkabilir.

Multiple Skleroz (MS) hastalığı.

Kalp hastalıkları.

Ağır kansızlıklar.

Metabolik bozukluklar.

Boyun kemiklerinde bozulmalar ve kireçlenmeler de beyin sapı ile beyinciği besleyen

damarları sıkıştırarak vertigo yapabilir.

Yaşlı ve birçok hastalığı olanlar, (özellikle diyabet gibi)

ÜSYE (üst teneffüs yolu enfeksiyonları) sonrası iç kulak tutulumu.

Kronik orta kulak iltihaplarının iç kulağa yayılması (labirentit)

Menenjit yahut öbür ateşli hastalıkların içkulağı etkilemesi.

İç kulakta yahut iç kulak hududundaki tümöral hastalıklar.

Meniere hastalığı: İç kulakla ilgili bir rahatsızlıktır. Hastalık iç kulakta endolenfatik sıvıda artış

(endolenfatik hidrops) ile ortaya çıkar. Birkaç dakikadan uzun süren, şiddetli başdönmesi, bir

veya iki kulakta şiddetli çınlama, kulakta doluluk hissi, dengesizlik, bulantı kusma belirtileri

gösteren bir periferik vertigo çeşididir. Kulaktaki çınlama yakınmaları giderek tam işitmemeye

kadar varabilir. Makul aralıklarla gelir, hasta orta periyotlarda olağan olabilir.

Vestibüler Nörinit (İç kulaktaki istikrar ile ilgili sinyalleri beyefendisine ulaştıran sonun iltihaplanması) ;

Vertigonun en sık nedenlerinden biridir. Hastalıktan bir müddet evvel üst teneffüs yolu

enfeksiyonu olabilir ve olmayabilir. Vertigo, dengesizlik ve bulantı kusma üzere yakınmalara

işitme ve beyin sapı ile ile ilgili bulgu ve yakınmalar eşlik etmez. Yakınmalar 1 hafta kadar

devam eder ve şiddeti azalarak sonlanır. Yakınmalar çok şiddetlidir ve hastayı işinden

gücünden alıkoyar, hareket etmek baş dönmesine neden olduğundan hastalar

kıpırdanmadan yatmayı tercih ederler. Tedavisinde 1- 2 hafta müddetle ilaç kullanımı yeterli

olur. Hastanın daha sonraki periyodu ilaçsız olarak geçirmesi beynin vertigoya adaptasyonunu

sağlaması açısından kıymetlidir. Vestibüler rehabilitasyona erken devirde başlamak

yararlıdır.

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ; Ekseriyetle 1 dakikadan kısa vadeli, baş veya

gövdenin aşikâr bir hareketi ile ortaya çıkan (örneğin üst bakınca) baş dönmesi ataklarıdır.

Hastalar baş dönmesi olmadığı periyotta yürümede hafif bir dengesizlikten yakınabilirler.

Baş dönmesinin en sık nedenidir. İnsanlarda ömür uzunluğu ortaya çıkma mümkünlüğü %10’dur.

Kulak bölgesine alınan travmalardan sonra ortaya çıkabilir. Halk ortasında iç kulakta

kireçlenme, taş yapma yahut kristal oynaması üzere tabirlerle söz edilir. En aktif tedavisi

kanal içindeki kristallerin çeşitli hareketlerle tekrar eski duruma getirilmesidir.

Yukarıda sayılanlardan da anlaşılacağı üzere hastalığın kaynağının büyük çoğunluğu kulağa

bağlı olan rahatsızlıklardır.

-Vertigonun Tedavisi Nasıl Yapılır?

Baş dönmesinin şiddetli olduğu periyotta tedavinin maksadı baş dönmesini ortadan kaldırmak,

bulantı ve kusmayı önlemektir. Hastalarda sıklıkla kusma olaya eşlik ettiğinden ağızdan

alınan ilaçların aktifliği yetersiz kalacaktır. Bu nedenle hastanın yatırılarak, damar yolundan

verilecek ilaçlarla tedavi edilmesi daha uygundur. Şikayetleri azalan hastada ilaçların bir an

önce kesilerek istikrar idmanlarına başlanması gerekir. İstikrar egzersizleri

kompanzasyonun gelişimi için çok değerlidir. Ayrıyeten gerilim hastalığı tetikleyen değerli bir

faktördür.

– Vestibüler Rehabilitasyon Nedir?

Vestibüler rehabilitasyon, hastanın tekrarlayan hareketler ile baş dönmesine alıştırılması, baş

dönmesinin azaltılması gayesiyle yapılır. Nedene bağlı olarak hastanın şikayetlerini azaltmak

ve rehabilitasyon programı ile güzelleşmeyi hızlandırmak mümkündür. Vestibuler

rehabilitasyonun ana komponentlerini vestibulooküler antrenmanlar ve özel manevralar

oluşturur. Bu antrenman ve hareketler makul seans aralıkları ile şahsa uygun olarak düzenlenir

ve uygulanır. Vestibüler rehabilitasyon ile baş dönmesinin azaltılması, kişinin kendini

güvende hissetmesi, günlük yaşama faal katılmada eza yaşamaması, düşme ve

yaralanmaların engellenmesi ve toplumdan soyutlanarak anksiyete, panik bozukluk ve major

depresyon üzere ek ruhsal rahatsızlıklardan uzaklaşması amaçlanır. Bu emellerle KBB ile

Fizik Tedavi ve Reahabilitasyon kısımlarının işbirliğiyle, hastaya uygun bir rehabilitasyon

programı çıkarılmakta, aşikâr tekliflerde bulunulmakta ve en kısa müddette ilaç kullanımının

kesilip kişinin toplumsal hayattaki yerini alması amaçlanmaktadır.

Başa dön tuşu