Varikosel Nedir?

Varikosel, spermatik kord içindeki testiküler venöz pleksusun palpe edilebilir şekilde genişlemesiyle sonuçlanan vasküler bir anormalliktir.

Dünya çapında erkek kısırlığının en yaygın nedeni olduğundan önem taşımaktadır.

Hangi testiste görülür?

Genellikle sol testiste görülmekle beraber bazen iki taraflı olarak izlenir. Sadece sağ testiste görülmesi oldukça nadirdir. Böyle bir durumda başka nedenlerin araştırılması gerekmektedir.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

Varikoselin olduğu tarafta ağrı veya rahatsızlık hissi, testis ve deri üzerinde şişlik, çocuk sahibi olamama varikoselin belirtileri arasındadır.

Varikoselin Testislere Etkisi ?

İnsan çalışmaları, varikoseli olan erkeklerde varikoselin, semen parametrelerini etkilediği, sperm DNA hasarı oluşturduğunu, oksidatif stresle ilgili faktörleri arttırdığını ve serum testosteronunu düşürdüğünü belgeledi.

Varikosel niye oluşur?

Varikoselin neden oluştuğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bir takım hipotezler mevcuttur.

Birinci neden solda artmış olan hidrostatik basınçtır. Solda hidrostatik basıncın artmasının birkaç nedeni mevcuttur;

  • Sol spermatik ven renal vene, sağ spermatik ven doğrudan vena kava inferiora boşalır.

  • Sol internal spermatik ven, sağa gore 8-10 cm daha uzundur.

  • Sol spermatik ven yaklaşık 90 derecelik açıyla, sağ spermatik ven ise daha eğik olarak boşalır.

İkinci neden spermatik damarların, varikosel oluşumuna yatkınlık yaratan yetersiz kapakçıklara sahip olduğu veya kapakçıkların bulunmadığı inancıdır.

Üçüncü neden sol renal venin abdominal aort ve superior mezenterik arter veya ana iliyak arter tarafından sıkıştırılması ve bunun sonucu olarak varikosel gelişmesi teorisidir.

Varikosel Teşhisi Nasıl Konulur?

Varikosel teşhisi üroloji uzmanınca fizik muayene sonucu kolaylıkla konulabilir. Tanıda şüphe olduğu durumlarda ultrason görüntülenmesi ile tanı netleştirilir. 

Varikosel Testislere Nasıl Zarar Verebilir?

Sonuç olarak varikosel testislerde ısı artışına, bir takım toksik maddelerin üretimine ve böbrek üstü bezinde üretilen bir takım hormonların testise reflüsüne neden olarak sperm üretimini etkileyebilmektedir.  

Varikosel Sertleşme Problemine Neden Olur mu?

Yapılan çalışmalar varikoselin testosteron seviyelerini düşürdüğü ve erkeklerde sertleşme bozukluğuna neden olduğunu göstermiştir. Ameliyattan sonra ise erkek cinselliğinin iyi yönde etkilendiği ve sertleşme probleminin düzeldiği ayrıca testosteron değerlerinin arttığı kaydedilmiştir.

Varikosel ile Erken Boşalma arasında İlişki Var mıdır?

Varikoseli olan erkeklerde erken boşalmanın daha sık görüldüğü bildirilse de bu konuda kanıtlar yeterli değildir.

Varikosel Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Tedavi her hasta için gerekli olmayabilir. Ancak belli aşamalardan sonra çocuk sahibi olamamış kişiler ameliyata yönlendirilmelidir. Ameliyat ile genişlemiş damarlardaki kan akımının kesilerek kan akımının normal damarlara yönlendirilmesi amaçlanır.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu