Üfürüm

Kalp üfürümü nedir?

Kalp üfürümü kalp atımları ortasında duyulan kolay gürültü sesleri olarak tanımlanmaktadır. Hekim, kalp muayenesinde “lub-dub”, “lub-dub”, “lub-dub” biçimindeki kalp seslerini duyar. Birden fazla vakit, lub ve dub ile dub ve lub sesleri ortasındaki müddette öteki ses duyulmaz. Sessiz olması gereken bu periyotlarda duyulan rastgele bir ses üfürüm olarak isimlendirilmektedir. Üfürüm sözü rahatsız edici olmasına karşın, üfürümler son derece yaygındır ve çoklukla sağlıklı bir kalbin kan pompalama sesleri formunda olağandır.

Masum üfürümler

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda duyulan kalp üfürümleri çoklukla tasa verici değildir, hiçbir özel bakım gerektirmez ve bu sesler vakitle kaybolur. Çocuklardaki bu seslere “normal” ya da işlevsel yahut pak kalp üfürümleri denilmektedir.

Çocuğunuzda bu türlü bir üfürüm varsa, muhtemelen bir ve beş yaşları ortasındaki rutin muayene sırasında tespit edilmiştir. Tabip bu sesin “normal” bir kalp üfürümü olup olmadığını belirlemek için çocuğunuzu dikkatli bir biçimde dinleyecektir. Lakin bu sesten emin olmak için bir Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanına danışmak daha uygun olacaktır.

Bebeklerde kalp üfürümü duyulması

Doğumdan itibaren ömrün birinci altı ayında duyulan üfürümler ise fonksiyonel ya da saf olmayıp büyük olasılıkla çabucak bir Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanı tarafından değerlendirilmeyi gerektirir. Kalbin kan toplama (kulakçıklar) ve pompalama (karıncıklar) odaları ortasındaki deliklerin (septal defektler) ya da kalpten çıkan büyük kan damarları (aort ve akciğer atardamarları) ortasındaki olağandışı kontakların bu üfürümlerin sebebi olabileceği unutulmamalıdır. Bu bebeklerde maviye dönen cilt rengi değişiklikleri (morarma), teneffüs yahut beslenme zahmetleri, büyüme gerilikleri de görülecektir. Bu nedenle elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi (EKO) üzere ek testlerin yapılması gerekmektedir. EKG kalbin elektriksel ihtar ve mesaj sistemi hakkında fikir verirken, ses dalgalarını kullanarak yapılan EKO kalbin yapısı hakkında detaylı bilgi verir.

Testlerin olağan çıkması durumunda bebekteki ek kalp sesi günahsız üfürüm olarak isimlendirilebilir, lakin Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanınız bebeğinizi gelişim devri boyunca takip etmeye devam edecektir. Zira sağlıklı bebeklerde anne karnında olan, lakin doğumdan sonraki yakın vakitte kapanması gereken açıklıkların Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanı tarafından izlemi kıymetlidir. Aksi halde kaçırılacak tedavi zamanlaması sonucunda düzeltilmesi çok güç durumlarla karşılaşılabilir.

Tedavi

Masum üfürüm tanısı konulan çocuklar bir Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanı tarafından takip edilse dahi bu durum spor ve başka fizikî faaliyetler için rastgele bir kısıtlama gerektirmez.

Masum üfürüm ekseriyetle ergenliğin ortalarında zaten kaybolur. Bu üfürümlerin neden duyulduğundan çok nasıl kaybolduğu hala bir bilinmeyendir. Bu üfürümlerin birebir uzmanın yaptığı bir muayenede daha yumuşak, öteki bir muayenede daha gürültülü duyulması çocuğun farklı kalp suratları ile açıklanabilir. Fakat sonuç olarak, büyük olasılıkla bu üfürümler vakitle kaybolacaktır.

Kalp üfürümü nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda, kalp rahatsızlığı tanısı konulan bebek ve çocukların bir kısmı ilaç tedavili yahut tedavisiz olarak takip edilirken, bir kısmı da süratli bir formda tedavi edilmelidir. Çocuğun yaşına ve hastalığın tipine nazaran farklı tedavi seçenekleri vardır.

Başa dön tuşu