Sürekli (Kronik) Orta Kulak İltihabı

Kulak, dış, orta ve iç olmak üzere üç kısımdan oluşur. Orta kulak, kulak zarı ve kulak kemikçiklerini
içerir. Kulak zarını yahut kemikçikleri etkileyen rastgele bir hastalık, sesin dış kulaktan iç kulağa
iletilmesine mahzur çıkartarak iletim tipi işitme kaybına yol açar. Bu türlü bir hastalık, kulak zarındaki bir
delikten, kulak kemikçiklerinin bir yahut daha fazlasının tahribinden, kemik zincirinin bozulmasına kadar
değişik çerçevede olabilir.
Orta kulakta bir iltihap oluştuğu vakit, kulak zarı delinerek iltihap dışarı akabilir. Bu delik, sıklıkla kendi
kendine güzelleşip kapanır. Şayet güzelleşemezse, çoğunlukla kulak çınlaması ve aralıklı yahut daima akıntının
görüldüğü işitme kaybı oluşur.

Kulak Bakımı
Kulak zarınız delikse kulağınızın içine su kaçırmamalısınız. Banyo yaparken yahut başınızı yıkarken
kulağınıza vazelinle sıvanmış bir pamuk modülü koymanız gerekir. Yüzerken, vazelinli pamuğun üzerine
sıkı sıkı yüzme beresi geçirmenizde yarar vardır. Ayrıyeten market ve eczanelerde değişik boyutlarda kulak
tıkaçları da satılmaktadır.

Burnunuzu kuvvetli sümkürmekten kaçınmalısınız. Bu olay, geniz ile orta kulak ortasında bulunan “östaki
borusu” vasıtası ile burun ve genizdeki mikropların, orta kulağa ulaşmalarına sebep olur. Burun akıntısı
içe çekilmeli, tükürülmelidir. Burnunuzu sümkürmeniz çok gerekiyorsa, bunu öbür burun deliğinizi
kapatmadan yapmanız tavsiye edilir.

Kulak akıntısı olduğu surece, kulak, mümkün olduğunca içerisine fazla bir şey sokulmadan
temizlenmelidir. Kulak akıntısı varsa yahut başlamışsa ilaç kullanılmalıdır. Kulak yoluna, akıntının varlığını
tespit etmek emeli ile pamuk konabilir lakin bu, akıntının önünü daima tıkamamalıdır.

İlaç Tedavisi
İlaç tedavisi çoğunlukla kulak akıntısını durduracaktır. Tedavi, kulağın aralıklı olarak temizlenmesini,
damla yahut toz kullanılmasını gerektirir. Muhakkak bireylerde ağızdan antibiyotik kullanılması gerekir.

Cerrahi Tedavi
Yıllarca, kronik orta kulak cerrahisinin temel hedefi, iltihabı denetim altına almak ve geliştirebileceği zararlı
tesirlerini önlemek hedefi taşımıştır. Son vakitlerde işitmenin de yine kazanılması için yöntemler
geliştirilmiştir.

Kulak zarını yamamak yahut yine yapmak için birçok doku kullanılabilmektedir. Bu dokular, “kulak
kanalının derisi, kulak üzerindeki kası kaplayan zar, kıkırdak” üzeredir. Hasar görmüş bir kulak kemikçiği,
yine yerleştirilebileceği üzere, yapma bir kemik de kullanılabilir. Bazen erimiş bir kulak kemikçiği yerine,
kıkırdak da kullanılabilir.

Kulak Zarı Tamiri (Miringoplasti)
Birden fazla orta kulak iltihabı kendi kendine düzgünleşir, kimileri da geride delik bir kulak zarı bırakır.
Kulak zarı tamiri orta kulağı korur ve bazen işitmenin de düzelmesini sağlar. Bu operasyon orta kulak
kemikçiklerinde bir hasar olmadığı ve iltihabın kurumuş olduğu şahıslarda yapılabilir. Operasyon, dış kulak
yolundan yahut kulak kepçesinin gerisinden yapılır. Üstte belirtilen dokular, kulak zarı oluşturmak

veya yama yapmak için kullanılır.
Kişi, yedi ile on gün içerisinde işine dönebilir. Tam düzgünleşme, yaklaşık altı hafta içerisinde olur ve fakat bu
sırada operasyonun işitmeyi nasıl etkilediği anlaşılır.

Orta Kulak Tamiri (Timpanoplasti)
Orta kulak iltihabı, kulak zarıyla birlikte orta kulak kemikçiklerinde de hasar meydana getirebilir.
Timpanoplasti, hem kulak zarının hem de bu kemikçik zincirinin tamirine verilen isimdir. Bu operasyon,
kulak zarının onarılmasını ve birçok vakit işitmenin de daha düzgün olmasını sağlar.
Operasyon, kulak kepçesi gerisinden yahut dış kulak yolundan yapılır. Orta kulak kemikçik zinciri,
kemikçiklere tekrar form verilerek yahut öbür dokularla onarılır, tıpkı vakitte zar tamiri de yapılır.

Bazı bireylerde, hem kemikçik zinciri hem de zarı tıpkı anda tamir etmek mümkün olmaz. Bu durumda
evvel kulak zarı onarılır, dört ay yahut daha uzun bir müddet sonra da kemikçik tamiri yapılır. Buna “aşamalı
operasyon” ismi verilir.
Operasyon, genel anestezi altında gerçekleştirilir. Kişi, operasyondan sonra yedi ile on gün içerisinde
işine dönebilir. Düzgünleşme, yaklaşık altı haftada tam olur. İşitmedeki güzelleşme birkaç ay hissedilmeyebilir.

Kulak Gerisi Kemik (Mastoidektomi) ve Orta Kulak Tamiri (Timpanoplasti)
İltihap, kimi şahıslarda, dış kulak yolundaki dokunun delik kulak zarından içeri girerek orta kulak ve kulak
gerisi kemiklerin içine yayılmasına sebep olur. Bu gerçekleşirse, deri ile kaplı, “kolesteatom” denilen bir
kitle oluşur. Bu kitle, yıllar boyunca giderek genişler ve etraf kemik dokuları tahrip eder. “Kolesteatom”
mevcutsa, kulak akıntısı daha daima ve sık, berbat kokulu bir hâl alır. Birçok hastada, daima olan akıntının
sebebi, kulağı çevreleyen kemik dokunun kronik iltihabıdır.

Kolesteatom yahut kemik dokuda bir iltihap oluşmuşsa, bu hastalığın artık ilaçla tedavisi bahtı çok
düşüktür. Damla yahut ağızdan alınan anitibiyotikler, yalnızca süreksiz bir müddet için düzgünleşme sağlarlar. Tedavi
kesildikten sonra, tekrarlama sıktır.

Kolesteatom yahut kronik kulak iltihabı, rahatsızlık veren akıntı ve işitme kaybı dışında bir şikayet
yaratmadan, yıllarca öylece kalabilir. Lakin, lokal ilerleme ve basınç yaparak etrafındaki dokuya
yayılması daha sıktır. Bu türlü olursa, hasta, sıklıkla kulakta dolgunluk ve künt bir ağrı hisseder. Şiddetli
başdönmesi, yüz hududunda zayıflık yahut yüz felci gelişebilir. Bu şikayetlerden rastgele biri gelişirse,
hasta, kesinlikle cerrahi tedaviye alınmalıdır. Cerrahi, iltihabın ortadan kaldırılması ve gelişebilecek ciddi
komplikasyonların önlenmesi için gerekli olur.
Kolesteatom, kulak kemiğinde kıymetli derecede hasar meydana getirmişse, cerrahi olarak bunu
temizlemek sıkıntı olabilir. Operasyon, kulak gerisinden bir kesi ile yapılır. Ana gaye, iltihabı ortadan
kaldırmak ve kuru, emin bir kulak elde etmektir.

Kolesteatomlu hastaların yaklaşık üçte birinde, tek operasyonda hem iltihabı ortadan kaldırıp hem de
işitmeyi onarmak mümkün değildir. Birinci operasyonda iltihap ortadan kaldırılıp, kulak zarı tamiri
gerçekleştirilebilir. Hasta, ekseriyetle iki hafta sonra işine dönebilir.
İşitmeyi onarmak için ikinci operasyon altı ile yirmidört ay sonra yapılabilir.

Orta Kulak Tamiri (Timpanoplasti) ve Kulak Gerisi Kemik (Mastoidektomi) Operasyonu Tekrarı
Bu operasyonun gayesi, radikal kulak operasyonu sonucu oluşan boşluğun akıntısından kurtulmak,

boşluğu doldurmak ve işitmeyi güzelleştirmektir.
Operasyon, kulak gerisinden gerçekleştirilir. Kulak ardındaki yağ yahut kas, mastoid boşluğunu
doldurmak için kullanılabilir. Mümkün olursa, kulak kemikçikleri, yapay kemikçikler yahut kıkırdak, işitme
düzeneğini onarmak için kullanılabilir, ancak işitmede güzelleşmeyi sağlamak için çoklukla öbür bir
operasyon gerekir.

Operasyon, genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hasta, operasyondan iki hafta sonra işine dönebilir.
İşitmedeki güzelleşme birkaç ay hissedilemeyebilir.

Radikal Mastoid Operasyonu
Bu operasyonun emeli, işitmeyi dikkate almadan, kulak iltihabının ortadan kaldırılmasıdır. Operasyon,
çok inatçı kulak iltihabı olan hastalarda yapılır. Başlangıçta, orta kulak tamiri için uygun görülen
hastalarda, nadiren de olsa radikal kulak operasyonu gerekli olabilir. Bu karar, operasyon esnasında
verilmelidir. Kulak gerisinden alınan bir kas nakli de, güzelleşmenin daha düzgün olması için gerekli olabilir.
Operasyon, genel anestezi altında gerçekleştirilir Hasta, çoklukla iki hafta sonra işine dönebilir.

Mastoid Obliterasyon (Doldurma) Operasyonu
Bu operasyonun maksadı, mastoid içerisindeki iltihabın kurutulması ve daha evvel oluşturulmuş olan
boşluğun doldurulmasıdır. İşitmedeki düzgünleşme dikkate alınmaz.
Operasyon, kulak gerisinden bir kesi ile gerçekleştirilir. Mastoid boşluğu doldurmak için, kulak
gerisinden alınan kas yahut yağ kullanılır. Operasyon, genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hasta, işine
iki hafta sonra dönebilir.

Sizin Kulağınızdaki Bulgular

Kulağınızdaki bulgular, muayene ve tetkiklerden sonra doktorunuz tarafından size açıklanacaktır.
Bunun sonucu nasıl bir operasyon gerektiğine birlikte karar verilecektir.

Genel Yorumlar

Şayet cerrahi başarısız olursa, işitme çoğunlukla operasyondan evvelki düzeyinde kalır. Opere edilen
hastaların yüzde üçünde, işitmenin daha da azalma ihtimali vardır. Operasyonu takiben, nadiren, bir
mühlet, kulak akıntısı, başta uğultu, tat bozukluğu yahut sersemlik hali olabilir. Hastaların yüzde birinden
daha azında, yüzde zayıflık gelişebilir. Bu çoğunlukla süreksiz bir komplikasyondur.
Şayet şu an operasyon yapılmazsa, yıllık denetimlerinizi yaptırmanız, bilhassa kulak akıntısında hemen
muayeneye gelmeniz önerilir. Şayet kulak içerisinde yahut etrafında künt bir ağrı, akıntıda artma, baş
dönmesi, yüzde uyuşma-kayma hali gelişirse, çabucak hekiminize başvurmalısınız.

Başa dön tuşu