Spinal Cord Stimülasyon Tedavisi

Spinal Cord Stimülasyon (SCS) tedavisi kronik ağrı tedavisinde yer alan bir metottur. Günümüzde kronik ağrı toplumda hayli yaygın olup hastaların hayat kalitesini etkileyen bir durumdur. Başarısız bel cerrahisi, diyabetik polinöropati, post-herpetik nöropati, başka nöropatiler, fantom uzuv sendromu, angina pektoris üzere hastalıklar genelde verilen tedaviye dirençli oluyorlar. Kronik, şiddetli ağrı çeken bu hastalarda depresyon ve başka psikiyatrik ve ruhsal bozukluklar da sıkı görülmektedir.

SCS tedavisi bedenin rastgele bir yerinde olan kronik ağrıyı tedavi edebilecek bir usuldür. Gerçek hasta seçimi cerrahi muvaffakiyetini etkileyen en kıymetli faktördür. Hasebiyle bu hastaların seçiminde multidisipliner yaklaşım âlâ sonuçlar verir. Beyin cerrahisi, ağrı uzmanları (algolog), psikiyatri ve psikoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte yarar vardır. Seçilmiş hastalarda bu tedaviye uygun görüldükten sonra operasyon planı yapılır.

Cerrahi sırasında omuriliğin art kısmı üzerine elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrotlardan elektriksel sinyal verilerek omurilikte ağrı mesajların beyefendisine ulaşması engellenir. Lakin bu tedavinin tesirli olacağından emin olduktan sonra kalıcı sistem yerleştirir. Böylelikle başarısızlık oranı düşürülür. Genelde elektrotlar yerleştirildikten sonra dışarıya çıkarılır. 2-3 gün boyunca deneme stimülasyonu yapılır. Gerekli yarar sağlandığı görülürse ikinci basamakta elektrotlar devamlı elektrik sinyali veren jeneratöre bağlanılır. Bu jeneratör genelde karın bölgesinde cilt altına yerleştirilip, dışarıdan ayarlanabilir bir aygıttır. Elektrotlar jeneratörün ürettiği elektrik akımını omuriliğe taşıyarak ağrı mesajların beyefendisine geçmesini mahzurlar ve böylelikle ağrı tedavisi gerçekleşmiş olur. Jeneratörün içinde olan bir bilgisayar programı vasıtasıyla verilen sinyalleri hastaların gereksinimlerine nazaran değiştirme imkanı sağlıyor. Böylelikle tedavi kişinin özel gereksinimlerine nazaran ayarlanıp optimal sonuç alınabiliyor.

Başa dön tuşu