Seröz Otitis Media (SOM) İşitme Kaybına Yol Açabilir

 • SOM sağlam kulak zarı varlığında orta kulakta sıvı birikmesidir. Biriken sıvının yoğunluğu başlangıçta seyreltik olmasına karşın vakitle yoğunluğu artarak sakız kıvamına gelebilir. Böylelikle kulak zarı hareketlerini kısıtlayarak ses iletimini mahzurlar ve işitme kaybına yol açar.

 • Sıvının yoğunluğuna bağlı olarak başlangıçta işitme kaybı az iken yoğunluğun artmasına bağlı olarak işitme kaybı artar.

 • Olguların %90’ı okul çağında oluşur. Hastalık işitme kaybına , konuşma bozukluğuna, lisan gelişimine ve öğrenme zorluğuna sebep olabilir.

ETYOLOJİ

 1. Geçirilen yahut geçirilmekte olan viral yahut bakteri orijinli enfeksiyonlar ,

 2. Östaki Tüpü Disfonksiyonu ( işlev bozukluğu ),

 3. Nazal Septum Deviasyonu , Nazal polipler vb. mekanik burun tıkanıklıkları ,

 4. Dudak ve damak yarığı, vb kranyo fasyal malformasyonlar ,

Seröz otitis media hastalığına sebep olabilirler.

RİSK FAKTÖRLERİ

 1. Sosyoekonomik durumun makûs olması

 2. Ailesel kıssa (Çocuk sayısının çok olması )

 3. Doğum ve yenidoğan devri ile ilgili kimi durumlar

 4. Anne sütü ile beslenme (koruyucu tesiri vardır)

 5. Pasif sigara içiciliği

 6. Allerji

 7. Nasal semptomlar (buruna ilişkin rahatsızlıklar )

 8. Üst teneffüs yolu enfeksiyonları

 9. Mevsimsel faktörler

 10. Kreş ve okula gitme

SEKEL VE KOMPLİKASYONLAR

SOM işitme kaybına , artikülasyon gelişimine ve algısal söz haznesi kaybına yol açabilir. Otolojik komplikasyonlar olarak ;

 • Kulak zarı çökmesine ,

 • Kulak zarı perforasyonuna ( delinmesi),

 • Kronik süpüratif otitis mediaya (müzmin orta kulak iltihabı),

 • Farklı kulak hastalıklarına yol açabilir.

KIYMETLENDİRME

SOM tanısı öykü ve fizik bulgulara dayanır.

Çocuklarda;

 • İşitme kaybı

 • Sersemlik hissi

 • Çınlama

 • Kulak içi su var hissi

 • Kulak ağrısı varsa SOM’dan şüphelenerek kulak burun boğaz muayenesi yapılması ve kulağa ilişkin Odyolojik testlerin varlığı hastalığın son durumunu ortaya koyar.

TANI

Otoskopik muayenede kulak zarı mattır ve hareketliliği azalmıştır.

Timpanik membran üzerinde hava-sıvı düzeyi yahut hava kabarcıkları görülebilir. Timpanometri ile teşhis konulabilir. Yapılan işitme testi iletim tipi bir işitme kaybına işaret eder.

TEDAVİ

 • Tedavide birinci basamak risk faktörlerinin belirlenerek ortadan kaldırılmasıdır.

 • SOM olgularında adenoid hipertrofisi varsa o taktirde cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Bu olgularda medikal tedavi ile vakit kaybetmek gereksizdir. Adenoidektomi ile birlikte ventilasyon tüpü takılması en hakikat yol olacaktır.

 • VT takılmış çocuklarda , kulağın sudan korunması önerilir.

 • VT takılması ile hastanın işitmesi birden artar.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu