PRP İLE CİLT GENÇLEŞTİRME

PRP nedir?

PRP (Platelet Rich Plasma); trombosit tarafından zenginleştirilmiş plazma uygulaması ismi verilen tekniğin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama, şahıstan alınan kanın özel bir tüpe konularak süreçlerden geçirilmesi sonucu bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen trombosit tarafından zenginleştirilmiş plazmanın (PRP), tekrar birebir bireye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini içerir.

PRP uygulamasında emel nedir?

Trombositler bedenimizdeki hasarlı dokuların tamirini ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan “büyüme faktörlerini” içeren kan elemanlarıdır. Dokularımızda rastgele bir hasar oluştuğunda kanımız trombositleri bu dokuya toplayarak bir tamirat süreci başlatır, PRP uygulamasının hedefi ise bu amaç dokuya kan deveranı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plateleti(trombositi) verebilmektir, böylelikle hasarlı dokunun tamiratı da bu kadar süratle ve güçlü bir halde başlar ve daha çabuk sonuçlanır, zira PRP ile elde edilen plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır.

Pratikte PRP uygulaması nasıl yapılır?

Öncelikle uygulamanın yapılacağı şahıstan kan alınır, özel süreçlere tabi tutulur ve trombositler ayrıştırılır. Ayrıştırılan trombositler kitteki tüpün içersinde ağırlaşıp birikir ve PRP denilen bir kan eseri ortaya çıkar. Bu eser (PRP) dolgu yahut mezoterapi üzere yollarla deriye uygulanır, deriyi gençleştirici tesiri uygulamanın çabucak sonrasında parlak ve canlı bir görünümle bariz hale gelir.

PRP’nin gayesi yara iyileşmesini sağlamak mıdır? Derinin gençleşmesi ile yara iyileşmesi ortasındaki ilişki nedir?

Derimizin yaşlanması tıpkı yaralanma sürecinde olduğu üzere kimi fizikî özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu nedenle derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda aslında bedenimizin bir yarayı düzgünleştirirken yaptıklarını çeşitli usullerle taklit ederiz. Örneğin lazer, peeling üzere formüllerle derimize limitleri aşikâr, hafif bir hasar verir ve bu hasarı derimizi süratle uygunlaştırmak için tetikleyici bir güç olarak kullanırız, bu hasar sonrasında büyüme faktörleri salınır ve düzgünleşme süreci başlar. Dermokozmetik eserler de emsal biçimde derimizi yine yapılandıran unsurların yahut sentetik olarak elde edilmiş büyüme faktörlerinin bir düzgünleşme süreci başlatmasını sağlarlar.

Derideki bir hasarı en tesirli, en süratli ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı, tekrar derinin ilişkin olduğu bütünün bir modülüdür, bu nedenle plazma uygulaması damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir usul olarak gelişmiştir.

PRP uygulaması kök hücre tedavisimidir?

Kök hücre tedavisi yahut hücresel tedavi bir yaralanma yahut hastalığı tedavi etmek maksadıyla hasar görmüş olan bir organa yeni hücrelerin tanıtılması manasına gelmektedir. PRP uygulamasında ise hasarlı dokunun tamiri için tamiratı başlatan ve uyaran bir faktör olarak trombositlerden yararlanılmaktadır, iki uygulama bu manada birbirinden farklıdır.

Güvenilir bir uygulama mıdır?

PRP uygulaması “otolog” dur, yani kullanılan trombositler hastadan kendisinden alınanlardır, ayrıyeten kanın alınması, plateletlerin ayrıştırılması üzere süreçler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur. Bunların dışında, verilen trombositlere eklenen hiçbir şey mevcut değildir. Bu nedenlerle uygulama büsbütün inançlıdır.

Tedavi ne kadar surer?

Toplamda yaklaşık 30 dakikalık bir uygulamadır. Kolay kolay, acısız biçimde uygulanır. Uygulamadan çabucak sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar. Daha sonra bu parlak görünümde biraz gerileme olur, lakin 20’şer gün ortayla uygulanacak 3 yahut 4 uygulamadan sonra (yani 1 kür uygulandıktan sonra) kalıcı bir tesir besbelli hale gelir.

Bir kür ile elde edilen olumlu sonuçlar sonradan büsbütün kaybolur mu?

Kaybolmaz, lakin 3 yahut 4 uygulamadan oluşan kürleri her 10-12 ayda bir tekrarlamak gerekir. Bu durumda uygulanan kürlerin tesiri kalıcı bir gençleştirici tesire muadildir. Yani her 20 günde bir yapılacak 3 yahut 4 uygulamadan oluşacak bir kür ortalama olarak her yıl tekrarlanmalıdır.

PRP uygulamasının avantajı nedir?

Sağlanan gençleştirici tesirin dolgu ve benzeri uygulamalarda elde edilen tesirler üzere yalnızca muhakkak alanlara ağırlaşmış olmaması, derinin daha büyük bir kısmına yayılması ve daha kalıcı olmasıdır. Başka tekniklerle sağlanan olumlu sonuçlar belirli bir mühlet devam eder, lakin PRP’nin olumlu sonuçları büsbütün uygulanan bireye aittir. Kaybolup gitmez.

PRP uygulaması acılı bir işlemmidir?

PRP uygulaması maske dışında enjeksiyonla yapılır. Kan alınması esnasında duyulan rahatsızlıktan daha büyük boyutta bir acı hissi beklenmez. PRP ile mezoterapi uygulaması çoğunlukla derinin 1,5 mm altına yapılır, deriye hacim kazandırmak içinse daha derin uygulama yapmak gerekir, lakin bu uygulamalarda dışarıdan sürülen anestezik kremler acı hissini maniler.

PRP uygulamasından beklentiler neler olmalıdır?

Kozmetik amaçlı PRP uygulaması birçok beklentiyi karşılayacak üstün özelliklere sahiptir. Zira;

1)Uzun etkilidir

2)Deriyien doğal biçimdeyeniden canlandırır, yapılandırır.

3)Kolay ve inançlı biçimde uygulanır.

4)Sadece yeni kolajen oluşumunu değil, derinin tüm yaşamsal fonksiyonlarını takviyeler.

5)Kırışıklıkları ve çizgilleri deriyi “doldurarak” değil “gençleştirerek” giderir.

6)İlk uygulamadan sonrası sağlanan parlak sağlıklı görünüm bir müddet sonra yavaşça gerileyebilir, bunun için ardışık uygulamalar yapılmalı ve genleştirici tesirin yığılmasını sağlamalıdır.

7)3 yahut 4 uygulamadan oluşan kürler her 10-12 ayda bir kere tekrarlandığında kalıcı sayılabilecek kadar uzun tesirli bir gençleştirici tesiri sağlanmış olacaktır.

Başa dön tuşu