Plazma Lazerle Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavisi

 • Hayatımızı kâbusa çevren bel ağrıları…

Genç yaşlı demeden her yaş kümesinde gördüğümüz bel ağrıları bilhassa 30-60 yaş ortasındaki erişkin şahıslarda daha sık görülüyor. Hareketsizlik, omurgamıza uygun hareket etmeme, obezite, hayat ve iş şartları kaynaklı bel ağrıları, bel fıtığının belirtileri olabiliyor. Bel ağrısı, bacaklarda uyuşukluk ve kas güçsüzlükleri üzere belirtiler mevcut ise kesinlikle bir beyin ve hudut cerrahisi uzmanından takviye alınmalıdır.

 • Ameliyattan Korkanlara Lazerle Bel Fıtığı Tedavisi

Hayatımızdaki başka bir kaygımız da ameliyat. Ameliyattan korkuyor ve uygun kuralları taşıyorsanız Plazma Lazerle (Perkütan Plazma Koalügasyon Terapisi) ile Bel Fıtığı Tedavisi olabilirsiniz. Plazma Lazerle ile Bel Fıtığı Tedavisi’nde olağan lazerden farklı olarak plazma lazer ışık kaynağı kullanılarak bir kablonun ucunda meydana gelen kubbe biçimindeki lazer, kendi etrafındaki fıtığı ısıyla eritir ve buharlaştırır. Böylelikle fıtık boyutunda küçülme sağlanır.
Lokal anestezi altında hasta bayıltılmadan yapılan bir süreçtir.
İnsanların rahatlıkla işine dönmesi, iş kaybı olmaması, ağrılarından kurtulması için daha kolay komplikasyonsuz, hastada riski azaltan bir tedavi tekniğidir.

Hangi Hasta Kümesine Uygulanabilir?

 • 3 aydan fazla süren kronik bel ağrısı olan hastalarda,
 • İlaç, istirahat üzere konservatif tedavilerden yarar görmeyen hastalarda,
 • Kuvvet kaybı olmayan hastalarda,
 • MR’da fıtık omurilik içine büsbütün patlamayan hastalara,
 • Belinde kayma yoksa,
 • Omurilik kanalında darlık olmayan, disk yüksekliğinin en az %50’sinin korunduğu,
 • Belinde kırık ve tümör bulunmayan bel fıtığı olan hastalara uygulanır.

Bu Süreç Nasıl Yapılır?
Ameliyathaneden steril koşullarda uyutulmadan lokal anestezi altında yapılır. Özel iğnesiyle taşan ve baskı yapan disk uzaklığına girildikten sonra lazer aygıtının özel iğnesi sokulur. 10 dakikalık buharlaştırma sürecinden sonra sürece son verilir ve hasta servise alınır. 1 saat sonra hasta taburcu edilip günlük aktivitesine döner

Bu Sürecin Avantajları Nelerdir?

 • Lokal anestezi altında yapılır, hastanın bayıltılmasına gerek yoktur,
 • Aynı anda birden fazla fıtığa müdahale edilebilir,
 • İşlem müddeti kısadır
 • Aynı seansta omurga kaynaklı bel ağrısının kaynağı olabilen faset eklemlere de ağrı blokajı yapılabilir,
 • Kemik yapılar ve kaslar etkilenmezler, ziyan görmezler,
 • Plazma lazer kullanıldığı ve hasta uyanık olduğu için hudut ve damar yaralanma riski yok denecek kadar düşüktür,
 • Girişimden 1 saat sonra hasta yürüyebilir ve günlük hayatına dönebilir.
Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu