Parkinson Hastalığı

Yavaş ve sinsi seyreden bir hastalık olan Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin ismi verilen unsurun eksikliği ile ortaya çıkar. Başta ellerde titreme olmak üzere kas sertliği, hareketlerde yavaşlama üzere belirtilerle seyreden hastalık 70 yaş üzerinde her 100 şahıstan birinde görülür.
Beyin hücrelerinde salgılanan ve bu sayede bedenin istikrarı sağlanan hususlardan biri de dopamindir. Bu hücreler azaldığında ya da hasara uğradığında dopamin unsuru salgılanamaz. Dopamin salgılanamadığında da elde, bedende titreme, yavaş hareket etme, kaslarda sertleşme üzere belirtiler görülür. Bu belirtilerle ortaya çıkan hastalığa da Parkinson hastalığı ismi verilir.

Parkinson hastalığı, üzerinde en çok araştırma yapılan nörolojik hastalıklardan biri olmasına rağmen sebebi hala net olarak bilinmemektedir. Kişinin genetik yapısı, toksinler, beyindeki birtakım unsurlar üzerinde devam etmekte olan çalışmalar mevcuttur.

BELİRTİLERE DİKKAT!

Parkinson hastalığı çabucak her yaşta herkeste görülebilen bir hastalıktır. 20-80 yaşları ortasında başlar. Genç yaşta çok ender görülmesine karşılık 70 yaş üzerinde her 100 şahıstan birinde Parkinson hastalığına rastlanır.

Parkinson hastalığı, çok yavaş ve sinsi seyreden bir rahatsızlık olduğu için, hastalığın klinik bulgularını bilmek teşhis açısından epey kıymetlidir.

Hastalığın başlangıç evresi olarak kabul edilen 2-3 yıllık süreçte adale sertliği, bel ağrısı, sırt ağrısı, hafif titreme üzere belirtiler görülür. Bu belirtileri yaşayan hastaların bilhassa de 70 yaş üzerinde ise bir nöroloğa görünmelerinde yarar var. Vakit ilerledikçe Parkinson hastalığı belirtileri daha net olarak kendini gösterir. Bu belirtiler:

  • Titreme (Tremor)

Parkinson hastalığında ekseriyetle birinci belirti titreme olarak çıkar. Hasta dinlenme halindeyken de titreme görülür. Bazen lisanı, çeneyi ve dudakları etkileyebilir. Lakin yüklü olarak ellerde titreme gözlenir.

  • Kas sertliği

Kaslarda sertleşme en çok görülen bir başka belirtidir.

  • Hareketlerde yavaşlama

Başlangıçta çatal bıçak kullanma, bardak tutma üzere ince işleri yapmakta zorluklar yaşanır. Vakitle yavaşlık giderek artar. Günlük aktivitelerin imalinde zorluklar başlar.

Bu belirtilerle birlikte yürüme bozuklukları, sabit kalma, yüzde maske yüz, yutma zorluğu, ayakta dururken gövdenin öne hakikat eğilmesi üzere belirtiler de Parkinson hastalarında görülür.

HASTALIĞIN TANISI

Bu hastalık nörologlar tarafından takip edilir. Parkinson hastalığı teşhisinde hastanın kıssası ve muayene bulguları kıymet taşır.Esansiyel Tremor, birtakım damar bozuklukları da titremeye neden olduğundan her titremeye Parkinson hastalığı demek mümkün değildir. Titreme ile bir arada öbür klinik bulguların da olup olmadığı araştırılmalı, ondan sonra kesin teşhis konmalıdır.

ÖNCELİK İLAÇ TEDAVİSİ

Parkinson hastalığının tedavisi konusunda kesin bir tahlil kelam konusu değil. Lakin hastalığın seyrini yavaşlatmak istikametinde tedaviler uygulanır. Parkinson hastalığı ortalama olarak 25 yıllık bir süreçtir. Bu noktada başlangıçta uygulanacak ilaç tedavisi değerlidir. İlaç tedavisinde belli bir dozla başlanır. Vakitle ilacın dozu artırılır.

BEYİN PİLİ İLE TEDAVİ

Parkinson hastalığı da cerrahi sistem daha çok ilaca cevap vermeyen ya da çok ilaca bağlı olarak istemsiz hareketler yapan hastalarda kullanılır. Bu noktada en değerli tedavi metodu halk ortasında beyin pili olarak isimlendirilen derin beyin stimülasyonu prosedürüdür. Cerrahi tedaviye nörolog ve beyin cerrahı birlikte karar vermelidir. Beyin pili de tedavide kesin bir tahlil değildir. Burada gaye, hastalığa bağlı bulguları azaltmak ve hastanın ömür kalitesini yükseltmektir.

Hastanın beyin bölgelerine özel elektrotlar yerleştirilir. Elektrotların bir ucu da köprücük kemiğinin altındaki bir pile bağlanarak oraya elektrik verilir. Beyin pili ameliyatı iki kısımdan oluşur. Birincisinde hastanın başına çerçeve takılır ve MR çekilir. Bilgisayarda elektrotların konacağı yer belirlenir. Akabinde ameliyathanede hastanın başına lokal anestezi altında sağdan ve soldan elektrotlar yerleştirilir. Hastaya ihtarlar verilir. İlgili bölgedeki titreme ve kas sertliğinin durumuna bakılır. Bu ince ayarlamalar bittikten sonra hasta genel anestezi ile uyutulur ve pil yerleştirilir.

Ameliyat 4-5 saat sürer. Hasta bir gece ağır bakımda kalır. Üç gün de olağan odada yattıktan sonra taburcu edilir. Hastanın taburcu edilmesi sonrasında pil ayarlarının yapılması gerekir. Hasta 7-10 günlük aralıklarla denetime çağrılır.

Başa dön tuşu