Parafarengeal Bölge Tümörleri ve Tedavisi

Çene kemiğinin üste yanlışsız uzanan kısmı ve artta kulak kemiği ortasında kalan boşluğun derinliklerinde parafarengeal bölge yer almaktadır. Bu bölgede lisanı, yutağı ve ses telini hareket ettiren sonlar, internal karotid / karotis arter (şah damarı) ve lenf bezleri bulunmaktadır.
Bu bölgeye yerleşmiş kitleler çoklukla öteki sebeplerle çekilen US (ultrason), BT (bilgisayarlı tomografi) ve MR (manyetik rezonans) sonucunda tespit edilmektedir. Bazen de hastalar çene köşesinin alt derinlerinde bir şişlik hissetmesi ile doktora başvurmaktadır. Parafarengeal bölgenin tümörleri aşikâr bir büyüklüğe ulaştığında bademcik, yutak yan duvarı ve damakta dışarıdan içe hakikat bir itilmeye de yol açabilir.

Parafarengeal bölge tümörleri ekseriyetle benign karakterde yani âlâ huyludur ve yavaş büyürler. Bu bölgede nadiren de olsa malign yani makûs huylu tümörlere de rastlanmaktadır.

Parafarengeal bölgede en sık görülen üç tümör aşağıda listelenmiştir:

Tükürük bezi tümörleri (en sık pleomorfik adenom)
Hudutlar ve hudut kılıfından kaynaklanan tümörler (Schwannoma)
Paraganglioma tümörleri (en sık Glomus Vagale)
Parafarengeal bölgede Schwannoma tümörü –
Parafarengeal bölgede bir kitleye rastlandığında ayrıntılı bir muayenenin akabinde radyolojik incelemeler yapılmaktadır. Ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR gibisi görüntüleme prosedürleri ile kitlenin yapısı, türü-cinsi, büyüklüğü, kaynaklandığı yer ve yayıldığı bölgeler tespit edilmektedir. Bazen bu kitlelerde teşhis koyulabilmesi için ince iğne biyopsisi yapılır.
Birden fazla vakit bu tümörler biyopsiye başvurmaksızın ameliyatla büsbütün çıkartılır ve kesin teşhis çıkartılan kitlenin patoloji incelemesi sonunda konulur.

Bu tümörlerin tedavisi çabucak her vakit cerrahi olarak çıkartılmalarıdır. Lakin ulaşılması sıkıntı ve hayati yapıları içeren bir bölgede olmaları nedeniyle cerrahi tedavileri o bölge anatomisine hakim olmayı ve tecrübeli olmayı gerektirir.

Başa dön tuşu