Ozon Terapi

Ozonterapi, ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yoludur. Ozon gazı, üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf, renksiz bir gazdır. Kendine has özel bir kokusu vardır. Çok güçlü okside etme ve dezenfekte etme özelliği vardır.

Tıbbi ozon, doğal ozondan farklıdır; saf ozonla saf oksijenin muhakkak oranda karıştırılmasıyla oluşur. Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) ortasında değişir. Elde edilen tıbbi ozon, hastaya aşikâr dozlarla verilir. Tıpkı ilaçlarda olduğu üzere, ozon uygulamalarında da her hastalıkta farklı doz uygulamaları vardır.Doz ayarlarını size uygun konsatrasyonu hekiminiz belirler.

Ozonterapi de beş uygulama biçiminin geçerliliği kabul edilmiştir:

1.Majör otohemoterapi: Hastadan kan alınarak tedavinin yapılması. Geriatride (yaşa bağlı hastalıklar), deveran bozukluklarında yine canlanmayı sağlamak için, viral kökenli hastalıklarda ve genel bağışıklık sistemi aktivasyonu için kullanılır.
Bu metodla, 50 ila 100 ml hastanın kanı alınır, tam olarak tesbit edilmiş ozonla karıştırıldıktan sonra hastaya geri verilir. (steril ozona güçlü sarf materyali kullanılmalıdır). Ozon kırmızı ve beyaz kan hücrelerini oluşturan spesifik hususlarla büsbütün tepkiye girer ve böylelikle vital aktivitelerini = metabolizmayı arttırır. İşte bu aktive edilmiş kan hastaya çabucak olağan bir damlalık kullanarak tekrar geri verilir.

2.Minör Otohemoterapi: Birebir prensibi kullanarak, minör otohemoterapi diye isimlendirilen prosedürde ise ozonlanmış 3-5 ml kan intramusküler yolla hastaya geri verilir. Bu usulle spesifik olmayan bağışıklık sistem aktivasyonu yapılır: alerjik hastalıklarda ve genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirmekte kullanılır.

3.Eksternal tedavi: ozon gazını kapalı bir sistemde özel bir plastik bot (ayaklar ve bacaklar için ) içinde dolaştırarak ya da bedenin farklı bölgelerine uygun torbalar, folyolar ile gerçekleştirilir. Bu sarf gereçleri ozona güçlü gereçten yapılır. Bedenin tedavi edilecek kısmı evvelce su ile nemlendirilir, zira ozon kuru bölgelere tesir etmez. Bu metod ülserleri, yaraları, açık yaraları, ameliyat sonrası oluşan lezyonları, shingles (herpes) ve enfekte olmuş alanları tedavi etmekte çok tesirlidir. Öteki metotlar ozonlu saf su ( dental tedavilerde) ve ozonlu saf medikal zeytin yağı (cilt eruptionları örneğin egzema, mantar, liken gibi).

4.Rektal yada vajinal ozon uygulaması:O3 gazının rektal yolla uygulandığında direkt olarak hassas barsak cidarı (membranı) tarafından emilir; buna ek olarak tüp ve torbalar tek kullanımlık olduğundan büsbütün hijyeniktir ve hasta kendi kendine uygulayabilir. Bu metod genelde barsakların enflamatuar hastalıklarında endikedir lakin son vakitlerde daha az invaziv olmasından ötürü genel sıhhat ve yine canlanma için kullanılmaktadır.

5.Ozonun eklem içi enjeksiyonu;(intra artikuler yolla ozon verilmesi); isminden da anlaşılacağı üzere ozon gazı (eğitimli kişilerce), yavaşca eklem içine enjekte edilir.Bu metod ağrılı enflamatuar hastalığı olan ekleme uygulanır (artrit,rekurren artroz, genel patolojik sertliklerde uygulanabilir) ).

Ozonterapinin kullanıldığı hastalıklar

 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
 • Romatoid artrit
 • Fibromiyalji
 • Dolaşım bozuklukları
 • Gut hastalığı
 • Candidiasis
 • Nörovejetatif hastalıklar: Alzheimer, parkinson, demans
 • Pulmoner hastalıklar: Amfizem, KOAH, akut respiratuar stres
 • Oftalmolojik hastalıklar: Retinitis pigmentosa, katarakt, glokom, yaşa bağlı maküler dejenerasyon
 • Vasküler hastalıklar: Hipertansiyon, venöz yetmezlik, periferal arteriyel hastalık, venöz staz
 • Viral hastalıklar: Herpes simplex, herpes zoster, AIDS, hepatit A, B, C, human papilloma virus
 • Serebral palsi
 • Alerjik hastalıklar
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Crohn hastalığı
 • Enflamatuar bağırsak hastalığı
 • Avasküler nekroz (AVN)
 • İyileşmeyen kronik yaralar
 • Diyabetik ayak yaraları
 • Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak
Başa dön tuşu