Oyun Terapisi (Çocuk Merkezli bilişsel Oyun Terapisi):

Oyun Terapisi Ne demektir? Terapide Gaye Nedir?

Oyun, her çocuk için vazgeçilmezdir. Her çocuğa oyun yoluyla kendini tabir etme bahtı verildiğinde, hudutlarını en çok zorladıkları tek alandır. Oyun Terapisi, 3-13 yaş aralığındaki çocukların aşikâr sorunlar yaşadıkları noktada, kendilerini duygusal olarak açmalarını, tabir etmelerini sağlayan, bunun sonucunda sorunun çıkış noktasını bulmaya dayanan bir terapi tekniğidir.

Amaç, çocuğun kendini tabir etmesi ve duygusal doyuma ulaşmasıdır Terapide çocuk, kullanılan oyuncaklar ve gereçler ile kendi dünyasını terapiste açar. Bunun sonucunda da uzman, aile ile çocuk ortasında bir nevi köprü olur. Yıkılan yahut bozulan istikrarları tekrar sağlamaya çalışır. Bu yolla aileler de çocuklarının ne hissettiğini, farklı bakış açıları olabildiğini ve onlar da bazen fark edemedikleri şeyleri beklediklerini görürler.

Kimlere Uygulanır?

• Duygusal sorunlar yaşayan

• Ağır kayıplar, travmalar yaşayan

• Davranış problemleri

• Ahenk bozuklukları

• Ebeveyne bağımlılık

• Toplumsal münasebetlerde yetersizlik üzere sorunlarla baş etmeye çalışan çocuklara uygulanmaktadır.

Başa dön tuşu